İktisada Giriş 2

İktisada Giriş 2

 Ünite 1 : Makro İktisadın Genel İlkeleri
 Ünite 2 : Kısa Dönemde Ekonomi: Toplam Harcamalar ve Millî Gelir Dengesi
 Ünite 3 : Ekonominin Genel Dengesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli
 Ünite 4 : Para ve Finansal Sistem
 Ünite 5 : İşsizlik ve Enflasyon
 Ünite 6 : İktisadi Büyüme ve Kalkınma
 Ünite 7 : Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru
 Ünite 8 : Makro İktisat Politikası

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.