Hukukun Temel Kavramları

Hukukun Temel Kavramları

 Ünite 1 : Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk
 Ünite 2 : Hukukun Kaynakları ve Uygulaması
 Ünite 3 : Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi
 Ünite 4 : Yargı Örgütü
 Ünite 5 : Hukuki İlişkiler ve Haklar
 Ünite 6 : Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması
 Ünite 7 : Özel Hukukun Dalları
 Ünite 8 : Kamu Hukukunun Dalları

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.