• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
İflas ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Amacına varmak için bir ticari işletme işleten derneklerin iflası istenemez.
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre ticari işletme işleten dernekler iflasa tabidir.

2.
Ekonomik büyümedeki en önemli faktör hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel sektör yatırımlarının arttırılması
Soru Açıklaması
Ekonomik büyümedeki en önemli faktör özel sektör yatırımlarının arttırılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik iklimi ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir bileşendir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik iklimini etkileyen ekonomik çevrenin faktörleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "E" kaçak göçmenler
Soru Açıklaması

Ekonomik çevre, hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası, yaşanan finansal krizler, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi, enflasyon oranı, vergi uygulamaları, iş kurmayı etkileyen yasal alt yapı ve bürokrasinin yapısı gibi faktörleri içermektedir. Kaçak göçmenler ekonomik çevreyle ilgili değildir. Doğru cevap E seçeneğidir.

4.

  Aşağıdakilerden hangisi kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?

 
Doğru Cevap: "A"  Vergi kesintisi yapılır ve muhtasar beyanname verirler.
Soru Açıklaması

Vergi kesintisi yapılır ve muhtasar beyanname verirler.

 
5.
Yıkıcı yaratıcılık olarak adlandırılan, eski yerine yeniyi koyma eyleminin girişimcilik olduğunu vurgulayarak bu kavrama yeni bir boyut kazandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Schumpeter
Soru Açıklaması
Joseph A. Schumpeter, yıkıcı yaratıcılık olarak adlandırılan, eski yerine yeniyi koyma eyleminin girişimcilik olduğunu vurgulayarak bu kavrama yeni bir boyut kazandırmıştır.
6.

Risk ve girişimci arasındaki bağlantı hangi yüzyılda kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 17
Soru Açıklaması

Risk ve girişimci arasındaki bağlantı 17. yüzyılda kurulmuştur.

7.

Birincil ve ikincil girişimcilik faaliyetleri olarak sayılabilecek aşağıdaki etmenlerden hangileri ilgili basamağa en uygun olarak seçilmişlerdir?

Doğru Cevap: "A" Birincil Faaliyetler: Girişimcilik Eğitimi, başlangıç sermayesi, Ar-Ge desteklerinin varlığı
Soru Açıklaması

Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu faktörler; sosyal ve kültürel altyapının varlığı, devlet yönetiminin yapısı, iş gücü ve finansal piyasaların gelişmişliği, teknoloji kullanım düzeyi, Ar-Ge harcamalarının büyüklüğü, Ar-Ge desteklerinin varlığı, girişimcilik eğitimlerine verilen önem, girişimcilik yeteneği ve kapasitesi, ticari hayatı ilgilendiren hukuki alt yapı ve fiziksel altyapı olanakları olarak sıralanabilir. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler