• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Hangisi ürün geliştirme süreci faaliyetlerinden, kavram geliştirilmesi sürecinin bir basamağıdır?

Doğru Cevap: "A" Portfolyo planlama
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Odası kayıtlarının sildirilmesi için yapılacaklar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Borçlanma dökümünün hazırlanması.
Soru Açıklaması

İşi terk eden gerçek kişi, vergi dairesindeki kaydını sildirmesini takiben Ticaret Sicili Kayıtlarını ve ilgili Meslek veya Ticaret Odası kayıtlarını sildirmesi (terkin edilmesi) gerekir. Bunun için aşağıdaki evrakların düzenlenmesi gerekir.• Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe• İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe• Vergi dairesi ticareti terk yazısı• Mal beyanı• Vefat nedeniyle kapanış talebinde, veraset ilanı (asıl ya da noter onaylı) eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

3.
Hangi tür kültüre sahip toplumlarda girişimci bireylerin sayısı arttırılabilmekte, diğer bir anlatımla girişimcilik iklimi girişimci yetiştirilmesine olanak vermektedir?
Doğru Cevap: "E" Sorumluluk almayı temel eğitim düzeyinde öğretebilen kültüre sahip toplumlarda
Soru Açıklaması
Cevap E
4.
Özellikle hangi sektörde faaliyet gösteren işletmelerde franchising yaygın olarak kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Perakande
Soru Açıklaması
Özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin franchising yöntemi ile büyüdüğü ifade edilebilir. Bununla birlikte franchising yöntemini seçen işletmeler, perakende işletmeleri ile sınırlı değildir.
5.

Modern dünyada girişimci profili değişmekte ve girişimcilerde olması gereken özellikler de farklılaşmaktadır. Bu bilgiler ışığında günümüzde hangi tür girişimcinin öne çıkması beklenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Genç girişimcilik
Soru Açıklaması

Bilindiği üzere girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik önemlidir. Yaratıcılık ve yenilik bir yetenek, aynı zamanda geliştirilebilir bir özelliktir. Küçük yaştan itibaren kalıba sokulmadan, ona uygun koşullar sağlanarak ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi gerekir. Diğer yandan olaya risk açısından bakıldığında kalıba giren insanların risk alması düşüyor. O zaman hem yaratıcılık hem de risk alma özellikler bakımından gençler, girişimcilik açısından daha uygundur. O zaman genç girişimci kavramı gündeme gelmektedir.

6.
“Ekonomilerin gelişmesi, girişimcilerin teşvik edilmesi ve toplumda insanların kendi işletmelerini kurmayı sağlayacak sosyal, yasal ve ekonomik düzenlemelere bağlı olarak oluşacak ______________ ile ortaya çıkacaktır.” Verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi en uygun düşer?
Doğru Cevap: "E" Girişimcilik kültürü
Soru Açıklaması

“Ekonomilerin gelişmesi, girişimcilerin teşvik edilmesi ve toplumda insanların kendi işletmelerini kurmayı sağlayacak sosyal, yasal ve ekonomik düzenlemelere bağlı olarak oluşacak girişimcilik kültürü ile ortaya çıkacaktır.” Doğru cevap E'dir.

7.

İşletme başarısızlıklarının temel nedenlerinin başında

 • kötü yönetim
 • zayıf finansal yönetim
 • pazarlama eksikliği
 • gelmektedir.

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III 
  Soru Açıklaması

  Başarı veya başarısızlık her zaman girişimcinin iradesine ve yeteneklerine bağlı değildir. Bazen ekonomik ortam, rekabet, doğal afetler vb. koşullar nedeniyle de başarısızlık olabilir. İşletme başarısızlıklarının temel nedenlerinin başında kötü yönetim, zayıf finansal yönetim ve pazarlama eksikliği gelmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

  8.
  Aşağıdakilerden hangisi basit usulde gelir vergisine tabi işletmedir?
  Doğru Cevap: "A" Sıhhi tesisatçılar
  Soru Açıklaması

  Şirketler ve şahıs şirketi ortakları, kuyumcular, inşaat ve onarma işini taahhüt edenler, sigorta prodüktörleri, her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar, gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar, maden işletmeleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamazlar. Doğru cevap A'dır.

  9.

  İşini terk eden gerçek kişinin düzenlemesi gereken begelerden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Sosyal Sigortalar Kurumundan gerekli belge
  Soru Açıklaması

  Sosyal Sigortalar Kurumundan gerekli belge

  10.

  Borçlunun alacaklıların çoğunluğu ile bir anlaşma yaptığı ve bu anlaşmaya göre alacaklıların alacaklarından belli bir oranda vazgeçtiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Konkordato
  Soru Açıklaması

  konkordato (Elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir kurumdur. Borçlu alacaklıların çoğunluğu ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre alacaklılar alacaklarından belli bir oranda vazgeçerler. Borçlu elindeki mevcudu ile bütün borçlarını kabul edilen oranda ödeyerek geri kalan borçlarından kurtulur. Borçlu bir konkordato teklif hazırlar ve borçlarının yüzde kaçını ödeyeceğini bildirir. Konkordato, Ticaret Mahkemesi’nin onayı ile geçerlilik kazanır.    

  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Deneme Final Sınavları - Deneme 7
  11.

  Aşağıdakilerden hangileri, iyileştirme projesinde yer alabilecek konulardan biri olan "yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler" arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "A" Şirketin yeniden yapılanması - personel azaltılması - üretim
  Soru Açıklaması
  12.

  Aşağıdakilerden hangisi iş alanındaki kültürel değerler sıralandığında listede yer alamaz?

  Doğru Cevap: "A" Güç
  Soru Açıklaması

  İş alanındaki kültürel değerler; misyon, vizyon, süreç, kontrol, karar verme gibi formel değerler ve değer, ahlak, kişilik, güç, güven gibi ortak informel değerlerle genel olarak ifade edilebilir.

  13.
  Anonim şirket,en az ne kadar sermaye ile kurulur?
  Doğru Cevap: "B"    50.000 tl.
  Soru Açıklaması

    50.000 tl.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi franchisee anlaşmasına konu olabilecek unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Herhangi bir uzmandan alınacak yönetim desteği
  Soru Açıklaması
  15.

  I. Komandit şirketler komandite ortaklar tarafından yönetilirler

  II. Sorumlulukları sınırlı olan ortaklara “komandite ortak” denir

  III. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir

  Komandit şirketler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirketten farklı olarak bazı ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Diğer ortaklarınsorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumluluklarısınırsız olan ortaklara “komandite ortak”, sınırlı olanlara da “komanditerortak” denir. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir. Komanditerortaklar ise gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandit şirketler komandite ortaklartarafından yönetilirler.

  16.

  Hangisi Franchisorun , franchising sayesinde elde ettiği yararların dışında kalır?

  Doğru Cevap: "A" Büyümeyi tercih ettiği coğrafi bölgeleri de seçme şansına sahip değildir
  Soru Açıklaması

  Franchisor tarafından bakıldığında, franchising sayesinde franchisor faaliyetlerini hızla büyütme fırsatı bulabilmektedir. Bu süreç içerisindeki sermaye gereksinimi de normalden daha az olacaktır. Satın alma ve birleşmeler ya da dış kaynaklı finansman yoluyla büyüme gibi farklı büyüme modelleri gözönünde bulundurulduğunda franchising sahip olduğu daha düşük risk düzeyi ile ön plana çıkmaktadır. Franchisor, bu yöntem sayesinde ulusal ve hatta uluslararası ölçekte büyüme şansına sahip olabilmektedir. Buna ek olarak franchisor, büyümeyi tercih ettiği coğrafi bölgeleri de seçme şansına sahiptir.

  17.

  ABD’de tipik olarak yılda kaç işletme alınıp satılmaktadır?

  Doğru Cevap: "E" 500.000
  Soru Açıklaması

  ABD’de tipik olarak yılda 500.000 işletme alınıp satılmaktadır.

  18.

  İşletme satın alma sürecinin ilk kuralı nedir?

  Doğru Cevap: "C" Anlaşmaya varmak için acele etmemektir.
  Soru Açıklaması

  İşletme satın alma sürecinin ilk kuralı “Anlaşmaya varmak için acele etmemek”tir. Bu süreçte kestirme ve kısa yolların tercih edilmesi girişimciyi sıklıkla kötü sürprizlerle karşı karşıya bırakacaktır. 

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketleri, komandit şirketlerden ayıran özelliktir?
  Doğru Cevap: "A" Kollektif şirketlere yalnız gerçek kişiler ortak olabilir.
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirketlerin yapısı komandit şirketlere benzemekle birlikte, kollektif şirketlerde yalnız gerçek kişiler ortak olabilir. Doğru cevap A’dır. 

  20.

  I. Anonim şirlet

  II. Kollektif şirket

  III. Komandit şirket

  IV. Limited şirket

  V. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "sermaye şirketleri" olarak adlandırılmaktadır?

  Doğru Cevap: "A" I, IV, V
  Soru Açıklaması

  Şahıs şirketleri; kollektif ve komandit şirket, Sermaye şirketleri ise limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak ayrılmaktadırlar. Doğru cevap E seçeneğinde verilmektedir. Doğru cevap A seçeneğinde verilmektedir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler