• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 31

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 31
1.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı olmuş girişimciler için doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "C" Girişimcilerin vizyonu, misyonu ve hırsı olmalıdır.
Soru Açıklaması
Başarılı girişimcilerin üç temel özelliğe sahip olduğu da ifade edilmektedir. Bunlar; vizyon, misyon ve hırslı olmalıdır.
2.

Limited şirket, TTK’na göre ne kadar nakdi veya ayni sermayeye gereksinim duyar?

Doğru Cevap: "A" 10.000 TL nakdi veya ayni sermaye
Soru Açıklaması

Limited şirket, TTK’na göre 10.000 TL nakdi veya ayni sermaye ile bir veya fazla kişi tarafından kurulur. Doğru cevap A seçeneğidir.

3.
Seçeneklerden hangisi şahıs işletmesi kuracak girişimcinin atması gereken ilk adımdır?
Doğru Cevap: "A" Bir iş yeri kiralamak ya da iş yerine sahip olmak
Soru Açıklaması
Şahıs işletmesi kuracak girişimcinin, yasal prosedürde birtakım bürokratik işlemleri yapmadan önce bir iş yeri kiralaması veya iş yerine sahip olması gerekir. Dolayısıyla Bir iş yeri kiralamak ya da iş yerine sahip olmak şahıs işletmesi kuracak girişimcinin atması gereken ilk adımdır. Doğru cevap: A' dır.
4.
 • İşletme Ruhsatı Başvurusu
 • Fizibilite
 • Ortaklık Sözleşmesi ve Şirket Tüzüğü Onayı
 • Yabancı Sermayeli İşletme Onay Belgesi
 • Başvuru (Çin Yabancı Ortaklıkları için)
 • Yurt dışında girişimcilik yapmak isteyen birey, eğer Çin'de bir şirket kurmak isterse izleyeceği aşamalar yukarıda verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi izlenmesi gereken bu aşamaların sırasını doğru vermektedir?

   

  Doğru Cevap: "B" E-B-C-D-A
  Soru Açıklaması
  5.
  Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortam aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Girişimcilik iklimi
  Soru Açıklaması

  Girişimcilik iklimi; girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortamdır.

  Doğru cevap A'dır.

  6.

  "Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla sözkonusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır."

  Yukarıda tanımı verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Franchising
  Soru Açıklaması

  “Franchising, belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin (franchisor), bir başka işletmeye (franchisee) belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla sözkonusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır.”

  7.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısızlık nedenlerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Müşterilere güvenmemek
  Soru Açıklaması
  İşletmeler girişim faaliyetlerinde birkaç ana müşteriye aşırı güven duyabilirler. işletmenin faaliyetlerinin bu müşterilere bağlanması yanlış olacaktır. Fakat bu müşterilere güvenmemek anlamına gelmemelidir. Müşterilere aşırı güven duymadan işletme faaliyetlerini yürütmek doğru olacaktır.
  8.

  Limited şirketlerde tasfiye kararını kim vermektedir?

  Doğru Cevap: "D" Ortaklar kurulu
  Soru Açıklaması

  Limited şirketlerde tasfiye kararını ortaklar kurulu vermektedir.

  9.

  Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "B" Ev giderleri
  Soru Açıklaması

  Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden ev giderleri kişiseldir bu yüzden konu olamaz.

  10.
  İş kadını Ümmühan Hanım bir toplantıda, girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortamdan bahsetmektedir. Ümmühan Hanım'ın konuşması hangi konu üzerinedir?
  Doğru Cevap: "A" Girişimcilik iklimi
  Soru Açıklaması

  Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortam girişimcilik iklimidir. Doğru cevap A'dır.

  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Deneme Final Sınavları - Deneme 31
  11.
  Bir anonim şirketin tasfiye edilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
  Doğru Cevap: "B" Başka bir şirketle birleşilmesi
  Soru Açıklaması

  Bir anonim şirketin aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile tasfiye işlemi gerçekleşir: • Şirket sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşılmış olması ya da amaca ulaşma olanağının kalmaması • Şirket sözleşmesinde belirlenmiş olan sürenin sona ermesi • Esas sermayenin 2/3’ünün yitirilmesine karşılık; Esas sermayenin 2/3’ünün yitirilmesi durumunda alacaklıların dağıtılma için mahkemeye başvurmaları • Başka bir şirketle birleşilmesi • Şirketin iflasına karar verilmiş olması • Şirket sözleşmesinde yazılı dağılma nedeninin oluşması, • Şirketin kanuni organlarından birinin eksikliği, • Genel kurulun dağılma kararıdır. Doğru cevap B'dir.

  12.

  Makro ekonomik ortamdan kasıt, ___________, dengeli bir bütçe ve dış ödemeler dengesi, adil bir gelir dağılımı, yüksek istihdam ve düşük issizlik ortamının tesis edilmesidir.

  Doğru Cevap: "C" Fiyat istikrarı
  Soru Açıklaması

  Makro ekonomik ortamdan kasıt, fiyat istikrarı, dengeli bir bütçe ve dış ödemeler dengesi, adil bir gelir dağılımı, yüksek istihdam ve düşük issizlik ortamının tesis edilmesidir.

  13.
  Girişimcinin iyileştirme projesinde yer alan konulardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler 
  Soru Açıklaması

  İyileştirme projesinde yer alabilecek konular şunlar olabilir: • Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler. Şirketin yeniden yapılanması, personel azaltılması, üretim, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, küçülme, stokların eritilmesi, yeni ürün ve hizmetlere girilmesi gibi tedbirler. • Finansal yapıya ilişkin tedbirler. Bu tedbirler arasında sermaye artırma, yeni ortak bulma, mevcut varlıkların bir kısminin paraya çevrilmesi, yeni düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin bulunması, mevcut borçlularla vade uzatımı, alacaklıların alacak hakkından vazgeçmeleri, alacakların faktoring yoluyla satışı gibi mekanizmalar ile tahsili gibi tedbirler. • Yeni satış sözleşmeleri, yeni pazarlar ve bayi ağları kurulması gibi satış artırıcı tedbirler. • Yeni duruma göre oluşturulan proforma bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması, nakit akim tablolarının düzenlenmesi. Doğru cevap D'dir.

  14.

  Girişimcilik faaliyetlerini ve işletmelerin yapısını  ne/ neler etkilemektedir?

  Doğru Cevap: "A" Sosyal ve kültürel yapı ile ulusal altyapı koşulları
  Soru Açıklaması

  Sosyal ve kültürel yapı ile ulusal altyapı koşulları makro düzeyde girişimcilik faaliyetlerini ve işletmelerin yapısını etkilemektedir.

  15.
  Girişimcilik politika önlemleri kaç ana başlık altında kategorize edebilir?
  Doğru Cevap: "C" 6
  Soru Açıklaması

  Girişimcilik politika önlemlerini altı ana başlık altında kategorize edilebilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

  16.

  Girişimcinin işi başlatırken yapması gereken ve uyması gereken birtakım yasal kurallar vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu kurallardan biridir?

  Doğru Cevap: "A" Vergi mevzuatı
  Soru Açıklaması

  Girişimcinin işi başlatırken yapması gereken ve uyması gereken birtakım kurallar vardır. Bu kurallar içinde özellikle Vergi Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat yer alır. Doğru cevap A seçeneğidir.

  17.

  Franchisee için en önemli getirilerinden biri de girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha ___________ olmasıdır?

  Doğru Cevap: "C" Düşük
  Soru Açıklaması

  Franchisee için en önemli getirilerinden biri de girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olmasıdır.

  18.

  Hangisi franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklardan biridir?

  Doğru Cevap: "C" Kârın paylaşılması
  Soru Açıklaması

  Kısıtlamalar, kârın paylaşılması ve maliyetler franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklardandır.

  19.

  Türkiyede faaliyet gösteren bir işletmenin finansal anlamda başarısızlığa uğramaması için aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerinden daha çok göz önünde bulundurması beklenir?

  Doğru Cevap: "E" Nakit akışını iyi yönetecek düzeyde olma
  Soru Açıklaması

  Girişimin başarılı olması için en önemli konulardan birisi nakit akışlarının planlanması ve yönetilmesidir. Eğer nakitler düzgün planlanmaz ve iyi bir nakit yönetimi uygulamazsa girişim, piyasadaki bir sıkışıklıkta veya alacakların tahsilatında yaşanacak bir sorun nedeniyle mali krize girmesi ile karşı karşıya kalabilir. Burada önemli olan işletmenin net nakit çalışma sermayesinin her zaman hazır olması ve temkinli bir nakit planlaması ve yönetimi sergilemesi gerekir. Özellikle kriz dönemlerinde bankalar normal dönemlere göre daha az esnek davranırlar, faizler yükselir ve nakit akışları iyi olmayan işletmeler mali krize daha çabuk girerler. Hele girişimci Türkiye gibi krizlerin çok yaşandığı bir ülkede faaliyet gösteriyorsa nakit yönetiminde daha da dikkatli olması gerekir 

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin yapı taşları arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Sosyal olma
  Soru Açıklaması

  Fırsatları görme, yenilikçilik, risk alma ve harekete geçme girişimciliğin yapı taşlarıdır. Sosyal taraf birçok girişimcilik için mutlaka olması gereken bir özellik değildir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler