• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.
Mücavir alanlar dışında bir bölgede kurulacak işletmenin işyeri açma ruhsatını almasında yetkili kimdir?
Doğru Cevap: "E" İl Özel İdaresi
Soru Açıklaması
Cevap: E
2.
Aşağıdakilerden hangisi franchising ile elde edilebilecek faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Risk sermayesi
Soru Açıklaması
Franchise anlaşmasına konu olabilecek unsurlar: Tablo 6.1 1. Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler 2. Patentli bir formül ya da tasarım 3. Ticari isimler ve ticari markalar 4. Finansal getirilerin denetimi için finansal yönetim sistemi 5. Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği 6. Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma 7. Genel merkez tarafından sunulan faydalar 8. Test edilmiş bir iş modeli
3.

Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda, ödeme emrinin tebliğinden itibaren kaç günlük süre içinde borç ödenmezse, alacaklı ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasını isteyebilir?

Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması

Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine dayanıyorsa ödeme ve itiraz süresi beş gündür. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş günlük süre içinde borç ödenmezse, alacaklı ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasını ister. Doğru cevap B'dir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi franchising maaliyetleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yapım onarım
Soru Açıklaması
Bkz Tablo 6.2 Franchising Maliyetleri
5.

Franchising ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Franchising 6 aylık bir süreyi kapsamaktadır.
Soru Açıklaması

Franchising tarafların belirlediği belli bir süreyi kapsamaktadır ve bu süre sabit değildir. Doğru cevap C'dir.

6.

Franchisee, belli bir güvenilirliğe ve imaja sahip bir franchisor ile çalışıyor ise bankalar ve diğer finansal kurumlar nezdinde de _______________ yükselecektir?

Doğru Cevap: "C" Kredi Puanı
Soru Açıklaması

Franchisee, belli bir güvenilirliğe ve imaja sahip bir franchisor ile çalışıyor ise bankalar ve diğer finansal kurumlar nezdinde de kredi puanı yükselecektir.

7.

Asgari sermaye gereksinimi olmayıp bütün ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kollektif şirket 
Soru Açıklaması

Kollektif şirketlerin yapısı komandit şirketlere benzemekle birlikte, kollektif şirketlerde yalnız gerçek kişiler ortak olabilir. Asgari sermaye gereksinimi olmayıp bütün ortakların sorumlulukları sınırsızdır

8.

Aşağıdakilerden hangisi limited bir şirketin tasşye işleminin gerçekleşmesi için yeterli olabilecek sebeplerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Ortak sayısının 100’ün üzerine çıkması
Soru Açıklaması

Limited şirkette aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile tasfiye işlemi gerçekleşir: • Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi • şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamaları • şirketin iflasına karar verilmesi • şirketin diğer bir şirketle birleşmesi • şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi • şirket amacının gerçekleştirmiş veya amacın gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi • Ortak sayısının 50’nin üzerine çıkması • Ortaklar kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi  

9.

Seçeneklerden hangisi girişimcilik politika önlemleri ana kategorileri altında yer almamaktadır?