• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.
Aşağıdakilerden hangisi irişimcilerin kendi işlerini en baştan kurmak ya da franchising seçeneklerini değerlendirmek yerine daha hızlı sonuca ulaşabilecekleri olasılıklar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Şirket satın alma
Soru Açıklaması
Zaman zaman girişimciler kendi işlerini en baştan kurmak ya da franchising seçeneklerini değerlendirmek yerine daha hızlı sonuca ulaşabilecekleri olasılıkları değerlendirebilirler. Bu noktada yönelebilecekleri seçeneklerin başında mevcut bir işletmenin satın alınması gelmektedir. ABD’de tipik olarak yılda 500.000 işletme alınıp satılmaktadır.
2.

Konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" İcra mahkemesi konkordatoyu yerinde görürse borçluya 1 aylık süre vererek konkordato komiseri atar.
Soru Açıklaması

icra-iflas takibi yoluna gidilmiş olan borçlu hakkında, icra mahkemesi konkordatoyu yerinde görürse borçluya 2 aylık süre vererek konkordato komiseri atar. Doğru yanıt C'dir.

3.

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GİRİŞİMCİLİK İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN DEĞİLDİR?

Doğru Cevap: "B" sivil toplum kuruluşlarının sayısı
Soru Açıklaması

Sivil toplum kuruluşlarının sayısı girişimcilik iklimini etkileyen faktörlerden değildir. Doğru cevap B seçeneğidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetler arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "A" Çapraz satış maliyetleri
Soru Açıklaması

Çapraz satış maliyetlerinin Franchising ile bir ilişkisi yoktur. Diğer şıklar ise bir Franchising anlaşmasında ortaya çıkması muhtemel maliyetler arasındadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

5.
 • Teknoloji kullanım düzeyi
 • Enflasyon oranı
 • Devlet yönetiminin yapısı
 • Yaşanan finansal krizler
 • Hangileri girişimcilik iklimini etkileyen faktörlerdendir?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Girişimcilik iklimi, kavram olarak yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada kullanılmaktadır. Ekonomik çevre, hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası, yaşanan finansal krizler, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi, enflasyon oranı, vergi uygulamaları, iş kurmayı etkileyen yasal alt yapı ve bürokrasinin yapısı gibi faktörleri içermektedir. Belirtilen bu faktörlerin girişimciler açısından doğuracağı sonuçlar, bir ülkedeki girişimcilik ikliminin girişimci yetiştirilmesi açısından önemini ortaya koyar.

  Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu faktörler; sosyal ve kültürel altyapının varlığı, devlet yönetiminin yapısı, iş gücü ve finansal piyasaların gelişmişliği, teknoloji kullanım düzeyi, Ar-Ge harcamalarının büyüklüğü, Ar-Ge desteklerinin varlığı, girişimcilik eğitimlerine verilen önem, girişimcilik yeteneği ve kapasitesi, ticari hayatı ilgilendiren hukuki alt yapı ve fiziksel altyapı olanakları olarak sıralanabilir.

  Doğru cevap E seçeneğidir.

  6.
  Sosyal girişimciliğin temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Sosyal fayda
  Soru Açıklaması
  Sosyal girişimciliğin getirisi sosyal faydadır.
  7.

  Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" Bu tür işletmeler yıllık elde ettikleri kâr üzerinden Gelir Vergisi öderler
  Soru Açıklaması

  Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi bir işletme kurabilir. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya temsilcilerince, ilgili vergi dairesine bildirilir (Ek-1). Bu tür işletmeler yıllık elde ettikleri kâr üzerinden Gelir Vergisi öderler. Ayrıca bu tür işletmeler yıl içinde elde ettikleri üçer aylık kâr üzerinde %15 de Geçici Vergi öderler. Bu tür işletmeler katma değer vergisinden istisna değildir ve Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmaları gerekmez.

  8.

  Ürün geliştirme sürecinin fırsatın anlaşılması aşaması aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

  Doğru Cevap: "D" Vizyon Geliştirme
  Soru Açıklaması

  Fırsatın anlaşılması aşaması dört faaliyetten oluşmaktadır. Birinci basamakta bir vizyon geliştirilmektedir. Bu vizyon ile tasarlanan üründen istenen özellikler ve mevcut ürünün zayıf yönlerine çözüm yolları aranmaktadır. Herkesin ürünler ile ilgili bir vizyonu bulunmaktadır, ancak önemli olan bu vizyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilememesidir. Doğru cevap D'dir.

  9.
  Hangisi franchising maliyetlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma
  Soru Açıklaması
  "Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma" franchisng için bir maliyet değil, franchise anlaşmalarının faydalarından biridir. Bu sebeple doğru cevap "A" seçeneğidir.
  10.

  Aşağıdakilerden hangisi Limited Şirketin özelliklerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Hisse Senedi çıkarabilirler
  Soru Açıklaması

  Limited Şirketleri Hisse Senedi çıkaramazlar

  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Deneme Final Sınavları - Deneme 17
  11.

  Mevcut verilere göre işletmelerin yaşam süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler