• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Franchising anlaşmalarında iş modeline ve sistemine sahip olan işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Franchisor
Soru Açıklaması
Franchising anlaşmalarında iş modeline ve sistemine sahip olan işletmelere franchisor denir.
2.

Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik çevrenin içerdiği faktörler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeler
Soru Açıklaması
3.
 • Limited Şirketi
 • Anonim Şirketi
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Yukarıdaki şirket türlerinden hangileri kurumlar vergisine tabi değildir?

  Doğru Cevap: "D" IV ve V
  Soru Açıklaması

  Şahıs şirketleri şirket olarak Kurumlar Vergisine tabi değildirler. Şirket ortakları bireysel olarak Gelir Vergisine tabidir ve şirketten almış oldukları kâr payları üzerinden Gelir Vergisi öderler. Verilenler arasında kollektif şirket ve komandit şirket türü şahıs şirketi olarak sınıflanmaktadır.

  4.

  “………. …..  ve …… ………….. tarafından Londara’da yaşa­yan göçmen toplulukları üzerinde yapılan bir çalışmada, Hindistan, Doğu Afri­ka, Asya, Pakistan, Bangladeş, Türk ve Kıbrıslı göçmen girişimcilerde işe başlama motifleri, finans kaynakları, etnik yapıları, aile bağlılık durumları gibi faktörlerin etnik yapı, kültür ve girişimcilik etkileşiminde farklılık gösterdiği ancak bazı du­rumlarda, örneğin bankalardan borçlanma konusunda kültürün etkisinin bekle­nenden çok düşük olduğu ortaya konulmuştur.”

  Yukarıda boş bırakılan alanda kimlerden bahsetmektedir?

  Doğru Cevap: "C" Anuradha Basu ve Eser Altınay
  Soru Açıklaması

  Anuradha Basu ve Eser Altınay tarafından Londara’da yaşa­yan göçmen toplulukları üzerinde yapılan bir çalışmada, Hindistan, Doğu Afri­ka, Asya, Pakistan, Bangladeş, Türk ve Kıbrıslı göçmen girişimcilerde işe başlama motifleri, finans kaynakları, etnik yapıları, aile bağlılık durumları gibi faktörlerin etnik yapı, kültür ve girişimcilik etkileşiminde farklılık gösterdiği ancak bazı du­rumlarda, örneğin bankalardan borçlanma konusunda kültürün etkisinin bekle­nenden çok düşük olduğu ortaya konulmuştur.

  5.

  Bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Devralma
  Soru Açıklaması

  Devralma, bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasıdır.

  Doğru cevap D.

  6.

  Tüzel kişiliğe sahip, en az 50.000 TL sermaye ile kurulan, ortaklarının gerçek ve tüzel kişilerden oluşabildiği şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Anonim şirket
  Soru Açıklaması

  Verilen bilgiler Anonim şirket özellikleridir. Doğru cevap B seçeneğinde verilmektedir.

  7.
  I. İyi bir iş planı ile işe başlamama II. İş kolunun yanlış seçimi III. Yatırım yerinin yanlış seçimi IV. Yoğun rekabet Yukarıdakilerden hangisi yâda hangileri işletmelerin kapanma nedenlerindendir?
  Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  Cevap A
  8.

  Türkiye’de franchising sistemi ile işini kurmak isteyen girişimcilere destek olan dernek aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" UFRAD
  Soru Açıklaması

  Türkiye’de UFRAD - Franchising Derneği franchising sistemi ile işini kurmak isteyen girişimcilere destek olmaktadır.  

  9.
  Şirketin ticaret veya Sanayi Odasına kaydında aşağıdaki belge ve bilgilerden hangisi istenir?
  Doğru Cevap: "B" Müdür imza sirküleri
  Soru Açıklaması

  Şirketin ticaret veya Sanayi Odasına kaydında aşağıdaki belge ve bilgiler istenir.

  • Ticaret Odası Başvuru Formu
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Müdür imza sirküleri
  • Noterce veya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilmiş ana sözleşme
  • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
  • Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

  Doğru cevap B’dir. 

  10.
  Yeni işletmelerin yaratılması ve girişimcilik faaliyetleri girişimciliğe özgü altyapı koşullarından etkilenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Girişimcilik alanının belirlenmesi
  Soru Açıklaması
  Cevap C
  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Deneme Final Sınavları - Deneme 15
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş aşamalarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt olarak
  Soru Açıklaması
  Cevap: B
  12.

  Kurulan işletmelerin borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" İflas
  Soru Açıklaması

  Kurulan işletmelerin borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmesine iflas denir. Doğru cevap C.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi franchisee terimini karşılamaktadır?

  16.
  Bir teoriye göre girişimcinin ortaya çıkmasında; gelişmiş ülkeler için ……….…………………………… , gelişmemiş ülkelerde ise …………………………………………. belirlediği ekonomik güdülemelerin etkili olduğunu savunmaktadır. Boşluklar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" pazar mekanizmalarının- hükümet politikalarının
  Soru Açıklaması

  Girişimcilerin ortaya çıkışında çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, pazar mekanizmalarını ve devlet/hükümet politikalarının etkisinin önemini vurgulamışlardır. Bu yaklaşım, girişimcinin ortaya çıkmasında; gelişmiş ülkeler için pazar mekanizmalarının, gelişmemiş ülkelerde ise hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdülemelerin etkili olduğunu savunmaktadır. Doğru cevap B'dir.

  17.

  Girişimciliğin, ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ise ilk defa vurgulayan ekono­mist kimdir?

  Doğru Cevap: "E" A.Schumpeter
  Soru Açıklaması

  Girişimciliğin, ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ise ilk defa vurgulayan kişi, bir ekono­mist olan Joseph A.Schumpeter’dir.  

  18.
  I. Şahıs işletmesi, II. Adi ortaklık III. Şirket IV. Esnaf V. Ticari Yukarıdakilerden hangileri girişimcinin kuracağı işletme şekillerindendir?
  Doğru Cevap: "A" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  Cevap: A
  19.

  Girişimcilik kültürüne uygun bir ortamda yetişen bireylerden aşağıdakilerden hangisi söylemesi en uygun olandır?

  Doğru Cevap: "E" Girişimcilik eğitimleriyle sürekli kendini geliştirmeyi görev addeden
  Soru Açıklaması

  Girişimcilik kültürü ve düşüncesinin, eğitim-öğretim süresinde öğrencilere verilebilmesi ve onların ileride kabul edilebilir riskleri alarak düşüncelerini hayata geçirebilen, düşlerini gerçekleştirmeye çalışan bir girişimci olmalarını sağlayacak iklimin yaratılması birincil amaç olmalıdır. Bu amaca yönelik olarak tüm dünyada ve ülkemizde, tüm fakülte düzeylerinde girişimcilik dersleri, çalıştaylar, sertifika ve diploma programları çeşitlenerek yaygınlaştırılmalıdır. Ancak, verilecek olan eğitimlerde, girişimcilik özelliklerinin öğretilmesi ile kalınmayıp öğrencilerin gerçek birer girişimci olmaları yönündeki oluşumların uygulamaya konması da gerekmektedir. Ülkemizde yüzde 25 gibi çok yüksek bir orana sahip olan üniversite mezunu işsiz varlığı düşünüldüğünde, girişimcilik derslerinin gerek örgün gerekse de uzaktan eğitim sistemlerinde önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Girişimcilik eğitimi için bu konuda öncelikle bir niyet ve eğilimin olması şarttır. Girişimciliğin anlaşılması, girişimcilik sürecinin deneyimle kazandırılması ve bir eylem ile fırsatın değerlendirilmesi aşamaları, genel girişimci davranışı oluşturmaya yönelik girişimci eğitiminin temelini oluşturur. Doğru Cevap E'dir.

  20.

  I.Test edilmiş bir iş modeli

  II.Patentli bir formül ya da tasarım

  III.Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler

  IV.Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri franchising ile elde edilebilecek faydalardandır?

  Doğru Cevap: "E" I., II., III. ve IV.
  Soru Açıklaması

  Franchising ile elde edilebilecek faydalar; Test edilmiş bir iş modeli, patentli bir formül ya da tasarım, mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler, alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler