• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Tasfiye
Soru Açıklaması

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe tasfiye denir. Doğru yanıt D'dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin Almanya'da kurabileceği formda işletmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C"  Sınırlı Ortaklık
Soru Açıklaması

Sınırlı Ortaklık yani Limited Partnership Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulabilin bir şirket türüdür. Doğru cevap C seçeneğinde verilmektedir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi kavram olarak yeni kurulacak veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamak için kullanır?

Doğru Cevap: "A" Girişimcilik iklimi
Soru Açıklaması

Girişimcilik iklimi, kavram olarak yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada kullanılmaktadır.

4.

İş yeri açılmadan önce  personelin eğitimine ayrılacak para, hangi franchising maaliyeti kapsamında değerlendirilir?

Doğru Cevap: "B" Ücretler
Soru Açıklaması

Ücretler:işyeri açılmadan önce personelin eğitimine ayrılacak olan para bu kapsamda değerlendirilebilir. Doğru cevap B'dir.

5.
Yeni işletmelerin yaratılması ve girişimcilik faaliyetleri, girişimciliğe özgü altyapı koşullarından etkilenmektedir. Bu etkilenme birincil ve ikincil faktörlere bağlıdır. İkincil olarak girişimcilik faaliyetlerinin düzeyi neye bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Bireylerin fırsatları görebilme ve bunları değerlendirebilme yeteneklerinin var olmasına
Soru Açıklaması

Bu koşullar öncelikli olarak girişimcilik eğitimi, başlangıç sermayesi ve ar-ge desteklerinin varlığıdır. İkincil olarak girişimcilik faaliyetlerinin düzeyi, bireylerin fırsatları görebilme ve bunları değerlendirebilme yeteneklerinin var olmasına bağlıdır. Doğru cevap C'dir.

6.

Yaratıcılık süreci modelinde “tamam, şimdi oldu” denilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Aydınlanma
Soru Açıklaması

Yaratıcılık sürecini anlamaya ve planlamaya çalışan uzmanlar yaratıcı davranışın aşağıdaki modeli izlediği konusunda hemfikir olmaktadırlar:• İlk kavrayış: problemin ilk teşhisi ve tanımlanması• Hazırlık: zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler• Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışma• Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı (“tamam şimdi oldu!”)• Doğrulama: test etme ve fikrin uygulanması

7.

Aşağıdakilerden hangisi franchising maliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ulaşım giderleri
Soru Açıklaması

Ulaşım giderleri maliyet kalemlerinden biri değildir. Doğru cevap B'dir.

8.

Hangisi Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerin dışında kalır? 

Doğru Cevap: "B" Yönetim uzmanlığı
Soru Açıklaması

Yönetim uzmanlığı anlaşmada yoktur.

9.

İcra ve iflas kanununa gire borçlunun ikametgahının belli olmaması durumunda aşağıdaki kararlardan hangisi alınır?

Doğru Cevap: "A" Genel iflas kararı
Soru Açıklaması

Borçlunun ikametgahının belli olmaması İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) doğrudan/genel iflas kararı verilebilir. Doğru cevap A’dır.

10.

Gerçek Usulde gelir vergisine tabi işletme vergisini nasıl ödemektedir ?

Doğru Cevap: "A" Yıllık elde ettikleri ka^r üzerinden
Soru Açıklaması

Gerçek Usulde gelir vergisi yıllık elde ettikleri kar üzerinden gelir vergisi öderler. Doğru cevap A’dır.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlamak için ne yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi
Soru Açıklaması

Ar-Ge Desteklerinin Arttırılması Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlamak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve yeniliğe dönüştürülmesi ile mümkündür. Yapılan Ar-Ge harcamalarının vergiden indirilebilmesi, Ar-Ge harcamalarının mutlak ve göreli düzeylerinin zaman içerisinde artması, yetiştirilecek girişimci sayısını ve girişimcinin ekonomik ortamını yakından ilgilendirmektedir

12.
 • Üniversitelerin, eğitim içeriklerini, yapılarını ve uygulamalarını salt öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirmiş ve yenilikçi bir biçimde değiştirmiş olması gerekmektedir.
 • Girişimcilik kültürü ve düşüncesinin, eğitim-öğretim süresinde öğrencilere verilebilmesi ve onların ileride kabul edilebilir riskleri alarak düşüncelerini hayata geçirebilen, düşlerini gerçekleştirmeye çalışan bir girişimci olmalarını sağlayacak iklimin yaratılması birincil amaç olmalıdır.
 • Tüm dünyada ve ülkemizde, tüm fakülte düzeylerinde girişimcilik dersleri, çalıştaylar, sertifika ve diploma programları çeşitlenerek yaygınlaştırılmalıdır.
 • Girişimcilik eğitimine ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" II-III
  Soru Açıklaması

  Üniversitelerin, eğitim içeriklerini, yapılarını ve uygulamalarını hem öğrencilerin, hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirmiş ve yenilikçi bir biçimde değiştirmiş olması gerekmektedir. Özellikle, sanayi ve ticaret dünyasının istediği niteliklerde öğrenci yetiştirilmesi son yıllarda önem kazanmıştır.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin başarısızlık nedenlerinden birisidir?

  Doğru Cevap: "E" Mal ve hizmetin maliyetin altında satışı
  Soru Açıklaması

  Mal ve hizmetin maliyetin altında satışı

  14.

  Rothwell tarafından sunulan tasarım sürecinin temel basamakları  arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Uzlaşma
  Soru Açıklaması

  " Uzlaşma "Walsh ve arkadaşları tasarımın 4 C’sinde yer almaktadır.

  15.

  Hangi ekole göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmaktır? 

  Doğru Cevap: "B" Neoklasik ekol
  Soru Açıklaması

  Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmaktır.

  16.

  Franchisee için Franchising'in en önemli getirilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olması.
  Soru Açıklaması

  Franchisee için en önemli getirilerinden biri de girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olmasıdır.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi “fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurum” olarak tanımlanır?
  Doğru Cevap: "A" Melek yatırımcı
  Soru Açıklaması
  Melek Yatırımcı: Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurum. Burada amaç katma değer yaratabilecek girişimlere destek olunmasıdır
  18.

  Doğrudan iflas yolunda borçlu kaç gün içerisinde ödeme emrine itiraz edebilir?

  Doğru Cevap: "B" 7
  Soru Açıklaması

  Doğrudan iflasta İcra Mahkemesi borçluya, borç yedi gün içinde ödenmezse alacaklının ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini isteyebileceği belirtir bir ödeme emri gönderir. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa alacaklı iflas davası açar. Borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edebilir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

  19.
 • Bağımsız, üçüncü parti bilgi kaynakları
 • Franchisor'uın kendisi
 • Mevcut ve eski franchisee'ler
 • Yukarıdakilerin hangisi veya hangiler, potansiyel franchise'ın araştırılmasında bilgi toplanabilecek kaynaklar arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" I,II ve III
  Soru Açıklaması

  Verilenlerin hepsi potansiyel franchise'ın araştırılmasında bilgi toplanabilecek kaynaklar arasında yer alır. Doğru cevap E'dir.

  20.

  Yenilikçi bir anlayışla farklılaşarak yeni pazarlar yaratıp yoğun rekabetten sıyrılmanın öngörüldüğü anlayış nedir?

  Doğru Cevap: "B" Mavi okyanus stratejisi
  Soru Açıklaması

  Mavi okyanus stratejisi yeni pazarlar yaratıp yoğun rekabetten sıyrılmayı öngörür.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok