• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi yaşamını sürdüren bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" İnovasyon analizi
Soru Açıklaması

Yaşamını sürdüren bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknikler (TÜSİAD, 2009, s.15) şunlardır;

• GZFT Analizi, Öncü Kullanıcılar,• Öngörü ve Yol Haritaları, PEST Analizi,• Senaryo Analizi, Süreç Analizi• Temel Yetenek Analizi

2.

Birbirine benzemek yerine farklılaşarak güçlü olmayı temel alan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mavi okyanus stratejisi
Soru Açıklaması

Rekabetten kaçabilmenin en iyi yolu farklı olmaktır. Farklılık, yaratıcılıkla kazanılan şeydir. Yaratıcılığın da inovasyonla sonuçlanması gerekmektedir. Bu nedenle yenilikçi firmalar birbirine benzemek yerine farklılaşarak güçlü olabilmişlerdir. Buna mavi okyanus stratejisi denmektedir. Bu strateji rakiplerle çarpışarak, mücadele ederek galip gelmek değil çekişmesiz pazar yaratarak hiç kimsenin olmadığı pazarlara girerek rekabetten uzaklaşmayı temel alır. Çünkü bu tür firmalar fırsatları maksimum düzeye çıkarmış riskleri minimum seviyeye indirmiş olurlar. Maksimum seviyeye çıkan fırsatlardan da iş fikirleri çıkarırlar. Bütün bunlar firmaların pazar sınırlarını kırarak yeni pazar yaratma, sebep sonuç ilişkisine dayanmaktadır. Temelinde de inovasyon bulunmaktadır. İnovasyonun yapıldığı her yerde mutlaka yeni iş fikri vardır.

3.

Ülkemizde kadın girişimcilerin toplam erkek girişimciler içindeki oranı nedir?

Doğru Cevap: "A" %15
Soru Açıklaması

Ülkemizde kadın girişimci oranı toplam erkek girişimcilerin yüzde 15’i dir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemde popüler olmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "A" İstihdam sorununun artması
Soru Açıklaması
Girişimciliğin popülerliğinin artmasını etkiletyen faktörleri, "İstihdam sorununun artması, yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı, ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü" olarak sıralanır. Bu durumda, doğru cevap A'dır.
5.

Girişimcinin,  kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 20. yüzyıl
Soru Açıklaması

Yirminci yüzyılda girişimciler genellikle yöneticilerden ayrılmamaktadır. Bu dönemde girişimci kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlamıştır. Doğru cevap A'dır.

6.

Uzak doğu ile ticaret yolları geliştirmeye çalışan ve bu olayla günümüzde risk sermayesinin ilk örneğini sunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Marco Polo
Soru Açıklaması

On Dokuzuncu Yüzyıl ve öncesi dönemde girişimcilikle ilgili olarak gerçek anlamdaki ilk örnek Uzak Doğu ile ticaret yolları geliştirmeye çalışan Marco Polo’dur. Marco Polo parası olan insanların mallarını satmak üzere anlaşmalar yapmıştır. Bu olay da günümüz “risk sermayesi”nin ilk örneğidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tasarım brifinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ekibin nitelikleri
Soru Açıklaması

İyi bir tasarım brifi genelde aşağıdakileri içermektedir:• İşletme alt yapısı• İşletme stratejisi ve brif ile ilişkisi• Tasarım problemi• Müşteri ve pazar bilgisi• Öngörülen zaman

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletme ve örgüt kuran kişiler ya da profesyonel yöneticilerin yaptığı iş iç girişimcilik dışındaki girişimciliktir?
Doğru Cevap: "A" Dış girişimcilik
Soru Açıklaması
Yeni bir işletmenin ya da toplumsal fayda üreten yeni bir organizasyonun kurulması başlı başına girişimcilik olarak görülmektedir. Bu girişimciliğe dış girişimcilik, genel girişimcilik, başlangıç girişimciliği denebilir. Bu girişimcilikte ilk hareketin yapılması ilk adımın atılması, girişimin doğuşu vardır.
9.
Pazarda bizden başka kimse var mı? Doymuş bir pazara mı yoksa doymamış bir pazara mı giriyoruz? Girmek istediğimiz pazarın büyüklüğü ne kadar? Pazarın büyüme potansiyeli nasıl? şeklinde sorulan sorular hangi sürecin gereğidir?
Doğru Cevap: "A" Pazar araştırması
Soru Açıklaması
Cevap: İş fikrinin içinde yer alan ürün / hizmetin pazar durumu araştırılır. İş fikri yaratırken zaten müşteriden ve pazardan hareket etmiştik. Burada biraz daha ayrıntılı inceleme yapıyoruz. Pazarda bizden başka kimse var mı? Doymuş bir pazara mı yoksa doymamış bir pazara mı giriyoruz? Girmek istediğimiz pazarın büyüklüğü ne kadar? Pazarın büyüme potansiyeli nasıl? şeklinde sorulan sorular yol gösterici niteliktedir. Çünkü bundan hareketle işletmemizin kapasitesini de tespit etmiş oluyoruz.
10.

Aşağıdakilerden hangisi  ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılması sürecinde yer alır ?

Doğru Cevap: "A" Pazar fırsat analizi
Soru Açıklaması

Fırsatın anlaşılması süreci kendi içerisinde 4’e ayrılır. Bunlar; vizyon geliştirilmesi, Pazar fırsat analizi, müşteri ihtiyaç analizi ve rekabet analizidir. Cevap A'dır. 

        

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 7
11.

GZFT analizi açılımı nedir?

Doğru Cevap: "D" Rekabet analizi
Soru Açıklaması

İş yapış ortamı - PEST analizi Firmanın durum analizi - SWOT analiziFirmanın rekabet analizi - GZFT analizi

12.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte etik olmak için benimsenmesi gereken ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İş fikirlerinin yaratılması,yasal olarak korunup uygulanması
Soru Açıklaması
Girişimcilik süreçlerinin başında yer alan iş fikri, kişinin öz malıdır ve ona ait olmalıdır. İşte buna fikri mülkiyet hakkı denir ve korunur. Gerçek girişimci; “kafanı kullan köşeyi dön,” “çal çırp köşeyi dön”, “rüşvet ver, vergiyi kaçır zengin ol” ,”tüketiciyi aldat, çocuk işçi çalıştır, kâr et gibi deyişlerle hareket etmez. Bu durum girişimcilik etiğine uygun değildir. Etik kurallar içinde hareket eden girişimci, yaratıcılığını bu deyişleri uygulamak için değil girişimci etiğine uygun iş fikirlerinin yaratılması ve uygulanması için kullanmalıdır. Yani fikirleri yağmalayan değil yaratan olmalıdır. “Kâra giden her yol mubahtır.” sözü gerçek girişimci için geçerli değildir. Fikirlerin korumaya alındığı ortamlarda yaratıcılık daha çok gelişiyor. Eğer fikir korunamıyorsa fikir yaratanlar fikirlerini kimselere açamamakta ve fikirler hem gelişmemekte hem de uygulanamamaktadır.
13.

Fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular tasarımının hangi sürecinde ele alınmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Teknik geliştirme
Soru Açıklaması

Teknik Geliştirme: Fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular ile ilgili teknik problemler bulunmakta ve çözümlenmektedir

14.
Aşağıdakilerden hangisi Yenilikçi şirketler adlı kitabın yazarıdır?
Doğru Cevap: "C" Mc Forland
Soru Açıklaması

“Yenilikçi şirketler” adlı kitabın yazarı Mc Forland'dır. Doğru cevap C seçeneğidir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi iş fikrini uygulama sürecinin adımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Araştırma
Soru Açıklaması

İş Fikrini Uygulama Süreci; yatırım, piyasaya çıkış, ölçme, değerlendirme, öğrenme ve tekrar arama adımlarını içerir.

16.

Bir işletmenin ömrünün neye bağlı olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Ne kadar girişimde bulunduğuna
Soru Açıklaması

Girişimcilik, hayata yeni başlayan işletmeler için de gereklidir. Bir işletmenin ömrü ne kadar girişimci olduğuna bağlıdır.

17.

Hangisi müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsayan iş modeli bileşenidir?

Doğru Cevap: "A" Müşteri değer önermesi
Soru Açıklaması

Müşteriye değer yaratmak, müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsar. Müşteri kendisine sunulan çözümden çok tatmin olması durumunda değer önermesinin kıymeti de fiyatı düşük olması şartıyla yüksek olacaktır.

18.
Anadolu Üniversitesi’nde Sanayi-Üniversite İşbirliği çalışmalarını yürüten Arinkom TTO, iş fikri yaratmak için aşağıdaki çalışmaların hangisini gerçekleştiriyordur?
Doğru Cevap: "C" Ağlar Kurmak
Soru Açıklaması
19.

Girişimcilerin başarılı olabilmesi için hangisi dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Sıradanlık
Soru Açıklaması

Rekabetin giderek arttığı günümüz pazarlarında girişimcilerin başarılı olabilmek için maliyet, kalite, esneklik ve hız konularına ağırlık verirken, dikkat etmesi gereken diğer bir konu da ürünleri ile rakiplerine üstünlük sağlamak ve ayırt edilebilir olmaktır. Sıradan olmamak farklı olmak gerekmektedir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel karakterleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Riskten kaçış
Soru Açıklaması
Girişimcinin risk alması en önemli kişisel özellikleri arasında yer alır. Dolayısıyla riskten kaçış girişimcinin kişisel karakteri olamaz.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler