• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 25

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 25
1.

Tasarım sürecinin temel basamaklarından olan ve çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadırlar şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tasarım Spesifikasyonları
Soru Açıklaması

Tasarım Spesifikasyonları: Çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadırlar. Doğru yanıt D seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Walsh ve arkadaşlarının önerdiği, tasarımın 4 C’sinden biri olan Karmaşıklık (Complexity)'nin açıklamasıdır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Walsh ve arkadaşları tasarımın 4 C’sinden söz etmektedir:

• Yaratıcılık (Creativity): Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması

• Karmaşıklık (Complexity): Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması

• Uzlaşma (Compromise): Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi

• Seçim (Choice):Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi

3.
Aşağıdakilerden hangisi orta çağlardaki girişimcilerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Küçük ölçekli üretim projelerini yönetmeleri
Soru Açıklaması
Orta çağlardaki girişimciler, hem yönetici hem de çalışan olarak büyük ölçekli üretim projelerini yöneten kişiler olup böyle büyük üretim projelerinde risk almadan devlet tarafından sağlanan kaynaklarla proje yürütmüşlerdir.
4.

Aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisi işsizliği, geleneksel girişimciliğe göre daha iyi çözer?

Doğru Cevap: "E" Yeni girişimcilik
Soru Açıklaması

Yeni girişimcilikte, ekonomiye yeni sektörler kazandırılmakta ve mevcut sektörleri büyütmekte olduğu için ekonomik büyüme hızlıdır. Her büyüme istihdam demektir. Bu durumda yeni girişimcilik işsizliği, geleneksel girişimciliğe göre daha iyi çözer.

5.
Girişimci, hangi yüzyılda sermaye sağlayıcıdan (günümüz risk sermayedarı) farklı duruma gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" 18. yüzyılda
Soru Açıklaması
18. yüzyılda sermayesi olan bir insan sermayeye ihtiyaç duyan bir insandan ayrılmaktaydı. Diğer bir ifade ile girişimci, sermaye sağlayıcıdan (günümüz risk sermayedarı) farklıydı.
6.

Sosyal girişimcilik ile Nobel Barış Ödülü alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muhammed Yunus
Soru Açıklaması

İnsanların yaşam kalitesini artırmaya odaklanan sosyal girişimcilik örneği olarak mikro kredi uygulamasıyla özellikle kadınları bu harekete katan, 2006 yılında Nobel Barış Ödülü alan Bangladeşli Muhammed Yunus gösterilebilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

7.

İşletme kurulurken iş fikri girişimci tarafından yaratılmaktadır. Girişimci aşağıdaki seçeneklerden hangisinden iş fikri çıkarabilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Zengin olan hayallerinden
Soru Açıklaması

İşletme kurulurken iş fikri girişimci tarafından yaratılmaktadır. Girişimci iletişim,ilişki, gözlem ve yetenekleri iyi olduğu için ve zengin olan hayallerinden iş fikri çıkarabilmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

8.

Ürün geliştirme sürecinde yeni ürünün ne yapması gerektiği, pazara nasıl uyumlandırılacağı ve fiyat aralığının ne olacağı soruları yanıtlandıktan sonra yapılan ilk faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" ürün için genel pazar spesifikasyon takımlarının tasarlanması
Soru Açıklaması

Ürünün fiyat aralığı belirlendikten sonra yapılması gereken ilk iş spesifikasyon takımlarının tasarlanmasıdır. 

9.

Yaratıcılık süreci modelinde bilgi araştırması yapılan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hazırlık
Soru Açıklaması

Yaratıcılık sürecini anlamaya ve planlamaya çalışan uzmanlar yaratıcı davranışın aşağıdaki modeli izlediği konusunda hemfikir olmaktadırlar:• İlk kavrayış: problemin ilk teşhisi ve tanımlanması• Hazırlık: zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler• Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışma• Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı (“tamam şimdi oldu!”)• Doğrulama: test etme ve fikrin uygulanması

10.
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatındaki informel değerler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Ahlak
Soru Açıklaması
Ahlak, kişilik, güç, güven gibi değerler, iş alanındaki informel kültürel değerler arasında yer alır.
logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 25
11.
Girişimciliğin gücü aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Özgürlük
Soru Açıklaması
Girişimciliğin gücü özgürlükten gelir.
12.

Ürünün pazarda tutundurulmasında  hangisi en önemli konu olarak öne çıkar?

Doğru Cevap: "E" Ürünün tasarımı
Soru Açıklaması

Tasarım ile söz edilen başta ürünün tasarımı olmak üzere ürünün ambalaj tasarımından raf tasarımına, logosundan satıldığı alanın tasarımına kadar birçok konu dahil olmaktadır. Ancak burada ağırlık daha çok en önemli olduğuna inanılan ürün tasarımına verilmektedir. Ürünün pazarda tutundurulmasında ürünün ambalajı, sunuluş şekli önemli olurken esas konu ürünün kendisidir.

13.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi "geleneksel girişimcilik" için doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Büyüme hızı ve oranı yavaştır
Soru Açıklaması
CEVAP: Eski ve yeni sorunlar, mevcut ürün/hizmet ve iş anlayışıyla çözen geleneksel sektörlerin olduğu, iş büyütmek için mevcut sektörler dışında bir seçeneğin olmadığı girişimciliğe geleneksel girişimcilik denir. Bu girişimcilikte büyüme hızlı ve yüksek değildir.
14.
 • Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirmek
 • Kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlamak
 • Kredi sağlamak
 • Kullanılmakta olan üretim araçlarını değişik şekillerde kullanmak
 • Yeni düşünceler yaratmak
 • girişimcinin üretim sürecine olan katkıları aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" I.-II.-IV.-V.
  Soru Açıklaması
 • Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirmek
 • Kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlamak
 • Kullanılmakta olan üretim araçlarını değişik şekillerde kullanmak
 • Yeni düşünceler yaratmak
 • girişimcinin üretim sürecine olan katkılarıdır.

  15.
  I. PerformansII. KaliteIII. GörünümYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri temel tasarım elemanları arasında sayılmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Temel tasarım elemanları performans, kalite, dayanıklılık, görünüm ve maliyet olarak sıralanmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneğidir.

  16.

  I. İş modeli

  II. Ürün

  III. Marka sinyali

  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri altın üçgende yer alan unsurlardandır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Her üç seçenekte altın üçgende yer alan unsurlardandır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından değildir?

  Doğru Cevap: "E" Girişimcilik risk faktörünü artırarak arz talep dengesini olumsuz etkiler.
  Soru Açıklaması

  Girişimciliğin arz talep dengesini olumsuz etkilemesi gibi bir faktör söz konusu değildir. Risk üstlenme ve yenilikçi olma niteliği nedeniyle girişimcilerin tüm toplumların değişim ve gelişme süreçlerinde öncülük yaptığını söylemek olasıdır. 

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi, girişimciliğin alt süreçlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Geliştirme
  Soru Açıklaması
  Geliştirme; girişimciliğin alt süreçlerinden biri değildir.
  19.

  Ekonominin yaratıcı sürecinin merkezinde girişimcilik ve yeniliklerin yer alması hangisi/lerine katkıda bulunur?

  I- Ekonomik büyümeye

  II- Verimliliğin artmasına

  III- Yeni iş olanakları yaratmaya

  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Ekonominin yaratıcı sürecinin merkezinde girişimcilik ve yeniliklerin yer alması ekonomik büyümeyi hızlandırmakta, verimliliği artırmakta ve yeni iş olanakları yaratmaktadır.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4 C'sini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Maliyet
  Soru Açıklaması

  Tasarımın 4 C'sini oluşturan bileşenler, Yaratıcılık (Creativity), Karmaşıklık (Complexity), Uzlaşma (Compromise) ve Seçim (Choice) şeklindedir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler