• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinin üç temel aşamasından biri olan bir kavramın uygulanmasına dahildir?

Doğru Cevap: "C" Sağlam tasarım
Soru Açıklaması

Ürün geliştirme sürecinin üç temel aşaması: fırsatın anlaşılması, bir kavramın geliştirilmesi ve kavramın uygulanmasıdır. Bu aşamalardan biri olan bir kavramın uygulanması; şekillendirme, fiziksel ve analitik modelleme, X için tasarım ve sağlam tasarım adımlarını içermektedir. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler bir kavramın geliştirilmesi aşamasına dahildir. Doğru cevap C'dir.

2.

Yaşamını sürdüren bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknikler kaç tanedir?

Doğru Cevap: "C" Dört
Soru Açıklaması

Yaşamını sürdüren bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknikler  şunlardır 1 GZFT Analizi, Öncü Kullanıcılar,  2 Öngörü ve Yol Haritaları, PEST Analizi, 3 Senaryo Analizi, Süreç Analizi   4Temel Yetenek Analizi

3.

Hangisi Walsh ve arkadaşlarının tasarımın 4C'si dedikleri kavramlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Uzlaşma
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi "yeni fikir ve çözümlerin organizasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanması" olarak tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" İnovasyon
Soru Açıklaması

İnovasyon, yeni fikir ve çözümlerin organizasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi aslında inovasyon kelimesi yeni ürün geliştirme, veya yeni teknolojiler keşfetmenin ötesinde bir anlam içerir. İcat var olan bir probleme bulunan yeni bir çözümse, inovasyon bu çözümün ticari başarı getiren şekilde uygulanmasıdır. Yaratıcılık yeni fikirler bulmaksa, inovasyon bu fikirleri uygulamaktır. Kısaca, inovasyon bir dönüşüm sürecidir: yeni fikirlerin başarılı uygulamalara dönüştürülmesi sürecidir (www.turkcadcam.net/rapor/inovasyon-urge). Doğru cevap D'dir.

5.

I. Cantillon

II. J.B. Say

III. Turgot

IV. Quesnay

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Fransız ekolünün girişimcilikteki en önemli teorisyen ve yazarlarındandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bütün düşünürler Fransız ekolünün bu alandaki en önemli teorisyen ve yazarlarındandır.

6.

Girişimcilik eylemlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Risk alma yelpazesi yüksek olup yenilik, fırsatçılık, öngörme yoksa girişimcilik olur.
Soru Açıklaması

“Risk alma yelpazesi yüksek olup yenilik, fırsatçılık, öngörme yoksa girişimcilik olur.” Yanlış cevaptır doğrusu ; “Risk alma yelpazesi yüksek olup yenilik, fırsatçılık, öngörme yoksa girişimcilik yine olmaz.” Şeklindedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı model davranışın süreçlerinden değildir ?

Doğru Cevap: "D"  Ambalajlama
Soru Açıklaması

Yaratıcı model davranışın süreçleri; ilk kavrayış, hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve doğrulama süreçlerini barındırmaktadır.

8.

Sermayesi olan ve sermayeye ihtiyaç duyan ayrımı ne zaman yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 18. yüzyıl
Soru Açıklaması

18. yüzyılda sermayesi olan bir insan sermayeye ihtiyaç duyan bir insandanayrılmaktaydı. Diğer bir ifade ile girişimci, sermaye sağlayıcıdan (günümüz risksermayedarı) farklıydı.

9.
İş fikrinin testten geçerek yapılabilir ya da yapılamaz olduğunu sonuçlandırmak için gerçekleştirilen, girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fizibilite
Soru Açıklaması

Yapılabilirlik (fizibilte), girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı anlamındadır. İş fikrinin testten geçerek yapılabilir ya da yapılamaz olduğunu sonuçlandırmak için gerçekleştirilir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi yeni girişimciliğin başarıyla uygulandığı ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması
B-E seçeneklerindeki ülkeler, yeni girişimciliği destekleyerek ekonomik büyüme istihdamı artıran ülkelere örnek olarak verilebilir.
logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 14
11.

İş modeli için sorulan hangi soru değer üretme kapsamında değerlendirilebilir?