• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Bazı işletmelerde ortaklara kar dağıtımında nakit yerine hisse senedi verilmektedir. Kar payı ödemesinin hisse senedi şeklinde verilmesi işletme açısından ne gibi getirilere neden olmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İşletmeden nakit çıkışı gerekli olmadığı için elde edilen kar bünyede bırakılmış hem de dağıtılmış olur.
Soru Açıklaması
Kâr payı ödemesinin hisse senedi şeklinde gerçekleştirilmesi, işletmeden nakit çıkışı gerektirmediğinden, elde edilen kâr hem bünyede bırakılmış hem de dağıtılmış olmaktadır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin kâr dağıtım politikasını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Bankaların Faiz Oranları
Soru Açıklaması
3.

Ortaklıkların birinci kâr payı tutarı vergiler ve zararlar düşüldükten sonra dağıtılabilir kârın en az yüzde kaçı olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması

Ortaklıkların birinci kâr payı tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken genel kanuni yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20’sinden az olamaz.

4.
Halka kapalı şirketlerde birinci temettü oranı ödenmiş sermayenin yüzde kaçından az olamaz?
Doğru Cevap: "B" %5
Soru Açıklaması
Halka kapalı şirketlerde birinci temettü oranı ödenmiş sermayenin yüzde 5'inden az olamaz.
5.

 

Eşitliğinde  "PVAN" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Anüitelerin şimdiki değerini
Soru Açıklaması

Eşitliğinde;

PVAN = Anüitelerin şimdiki değeriniR = Eşit taksit ödemeleriniPVIFA = Her yıl, yıl sonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değerinii = Faiz oranının = Dönem sayısınıifade etmektedir.

6.

I.   Yasalar

II.  Yapılacak yatırımlar

III. Likidite

IV.  Borç düzeyi

Yukarıdakilerden hangileri kar dağıtımını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Verilenlerden hepsi kar dağıtımını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

7.

1954-1964 döneminde başarısız olan 79 işletmeyi ayırım analizi inceleyen başarısızlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Beaver Modeli
Soru Açıklaması

Beaver, 1954-1964 döneminde başarısız olan 79 işletmeyi ve bu işletmelerle benzer büyüklükte, aynı işkolunda, aynı sayıda başarılı işletmeleri seçerek incelemektedir. Daha sonra ayırım analizini kullanarak analizi test etmiştir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürettikleri ürünün tedarik, üretim veya pazarlama kaynaklarının kontrolünü sağlamak amacıyla yaptıkları bir birleşme türüdür?
Doğru Cevap: "B" Dikey birleşme
Soru Açıklaması
Dikey birleşme işletmelerin ürettikleri ürünün tedarik, üretim veya pazarlama kaynaklarının kontrolünü sağlamak amacıyla yapılır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansal başarısızlık durumunda durumu iyileştirmek için izleyebileceği yollardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" öz kaynağın borca çevrilmesi
Soru Açıklaması
Başarısızlık durumunda özkaynakların borca cevrilmesi riski artırır. Borcun özkaynağa çevrilmesi daha uygun bir yaklaşım olur.
10.
Üretim ve satış türü faaliyetlerde bulunmayan, belirli bir faaliyet alanı olan işletmelere iştirak eden ve genellikle bu tür işletmelerin büyük ortağı olan ortaklıklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Holding
Soru Açıklaması
Holdingler, üretim ve satış türü faaliyetlerde bulunmayan, belirli bir faaliyet alanı olan işletmelere iştirak eden ve genellikle bu tür işletmelerin büyük ortağı olan ortaklıklardır.
logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

I. Forward sözleşmelerin standartları vardır

II. sözleşmelerin devri kolay değildir dolayısıyla bir ikincil piyasası bulunmamaktadır

III. Sözleşme sırasında avans ödenmektedir.

IV. Ürünü teslimat vadesi geldiğinde belirlenen fiyat ve miktarda satmakla yükümlü olan taraf kısa pozisyon almış olur.

V. Sözleşme kendine özgü ve spesifiktir

Forward işlemlere yönelik yukarıda yapılan açıklamalardan hangileri doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I ve V
Soru Açıklaması

Forward sözleşmeler, tarafların sözleşme yaparken her türlü serbestliğe sahip oldukları, dolayısıyla standardizasyonun olmadığı işlemlerdir. Herhangi bir varlığın vadesi, fiyatı ve miktarının bugünden belirlenerek ileri bir tarihte teslimini öngören sözleşmelerdir.

12.

Tarafların belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas etmeleri işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Swap sözleşmesi
Soru Açıklaması

Tarafların belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas etmeleri işlemine swap sözleşmesi adı verilir.

13.
200tl değerinde ve yatırımcısına yıllık 20tl sabit kâr payı ödemesi sağlayan bir imtiyazlı hisse senedinin sermaye maliyeti ne kadardır?(
Doğru Cevap: "A" %10
Soru Açıklaması
14.

Mevcut ya da gelecekte yaşanabilecek risklerin azaltılması amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hedging
Soru Açıklaması

Riskten korunma (hedging) amaçlı işlemler, mevcut ya da gelecekte olabilecek risklerin azaltılması amacıyla türev ürünlerin kullanılmasıdır. Bu tür yatırımcılar, genellikle gelecekte fiziki olarak almak veya satmak istedikleri ürünün fiyat riskinden korunmak amacıyla işlem yapan yatırımcılardır.

15.

Bir alıcı ve bir satıcı arasında yapılan, alıcının sabit bir fiyattan bir varlığı alma ya da satma hakkı elde etmek için satıcıya bir bedel ödediği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Opsiyon
Soru Açıklaması

Bir alıcı ve bir satıcı arasında yapılan, alıcının sabit bir fiyattan bir varlığı alma ya da satma hakkı elde etmek için satıcıya bir bedel ödediği sözleşmeye opsiyon denir.

16.
İşletmeler ürettiği malın pazarlamasında sorun yaşıyorsa hangi tür birleşme yapmaları daha uygun olur?
Doğru Cevap: "C" İleriye doğru dikey birleşme
Soru Açıklaması
İleriye doğru dikey birleşme, pazarlama kanallarına yakınlaşma şeklinde gerçekleştirilir.
17.

I. İşletme kötü bir durumda ve zarar etmekteyse II. İşletme yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar nakit oluşturamıyorsa III. İşletme faaliyetlerini durdurmuş veya yavaşlatmışsa IV. İşletmenin varlıkları çok değerliyse V. İşletme know-how, patent gibi maddi olmayan duran varlıklara sahipse 

Yukarıdakilerden hangileri işletme değerinin belirlenmesinde net aktif değeri yönteminin kullanımını gerektiren durumlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
18.
Nominal değerle satışa çıkarılmış bir tahvile ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Başabaş tahvil
Soru Açıklaması

Tahvilin nominal değerle satışa çıkarılmasına başabaş tahvil adı verilmektedir.

19.

Bir işletmenin kendi gücü ile öz sermaye yaratmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Otofinansman
Soru Açıklaması

Otofinansman, bir işletmenin kendi gücü ile öz sermaye yaratmasıdır.

20.

Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Likidite
Soru Açıklaması

Likidite: Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücüdür. Bir varlığın, nakde dönüşebilme yeteneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler