• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 12
1.

A işletmesinde ticari alacaklar 100,000₺ ve yıllık kredili satışlar 500,000₺ ise ortalama tahsil süresi kaç  gündür?

Doğru Cevap: "C" 72 gün
Soru Açıklaması

Ortalama Tahsil süresi= 100,000/(500,000/360)=72 gün

2.

6 aylık faiz oranı %12 iken, 3 yıl süre ile 6 ayda bir alınacak 5.000 TL alacağı olan biri, tüm alacaklarına karşılık bugün kabul etmesi gereken peşin ödeme aşağıdakilerde hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 20.570
Soru Açıklaması

Parçalı ödemelerin muadili, anüitetlerin bugünkü değeri ile hesaplanabilir.

Hesaplama şu şekildedir:

A=5.000

i=0,12

n=2*3=6

Anüitelerin Bugünkü Değeri = 5.000 * (1,12^6 - 1) / (1,12^6) * 0,12)

                                         = 5.000 * 0,9738 / 0,2369

                                         = 5.000 * 4,1114 = 20.570 

Doğru cevap C seçeneğidir.

3.

İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarının tek bir dönem için ortaya konulduğu analize ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Statik Analiz
Soru Açıklaması

Statik Analiz: İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları tek bir dönem için ortaya konulur. Doğru cevap D'dir.

4.
Bir girişimci 5 yıl sonra yapacağı bir yatırım için bugün bir bankada 200.000 TL'lik hesap açtırmıştır. Bankanın uygulayacağı faiz oranı %10 ise girişimcinin 5. yıl sonunda bankada biriken parası kaç TL olacaktır?
Doğru Cevap: "D" 322.102
Soru Açıklaması
“n” dönem için Sn = P (1 + i)^n S = 200.000*(1+0.10)^5 S = 322.102
5.
Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz oranının belirleyicilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Ödenme risk primi
Soru Açıklaması
6.

İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarıyla, varlıklarının kaynaklarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilanço
Soru Açıklaması

Gelir tablosu; işletmenin bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirlerle yapılan tüm maliyet ve giderleri gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını özetleyen tablodur.

Devamlı sermaye; işletmelerde öz kaynak ve uzun vadeli borç toplamına denmektedir.

Mali rantabilite; işletme ortaklarınca sağlanan fonların ne derece verimli kullanıldığını göstermektedir.

Ekonomik rantabilite ise; işletmeye konulan kaynakların ne ölçüde kârlı kullanıldığını göstermektedir.

Dolayısıyla doğru yanıt "B" seçeneğidir.

7.
Türk Ticaret Kanunu'na göre sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anonim şirketler
Soru Açıklaması

Yeni TTK’da anonim şirketler; Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur, şeklinde tanımlanmaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklıkların taşıdığı olumsuzluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüm kararların tek bir kişi tarafından alınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler