• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 12
1.

İşletmenin 2017 yılı net satışları 36.930 TL, 2017 yılı ticari alacakları 13.473 TL ise, Alacakların devir hızı nedir?

Doğru Cevap: "C" 2,74 kez
Soru Açıklaması

36930/13473= 2,74 kez

Alacak Devir Hızı = TOPLAM KREDİLİ SATIŞLAR / TOPLAM KISA VADELİ ALACAKLAR veya

ADH = TOPLAM NET SATIŞLAR / TOPLAM KISA VADELİ ALACAKLAR

2.
Aşağıdakilerden hangisi borçlanarak finansman politikasının olumsuz yanlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Daha az özkaynak kullanılması
Soru Açıklaması
Daha az özkaynak kullanılması ve hisse başına karın arttırılması borçlanarak finansman politikasının tercih edilmesinin sebebidir. Dolayısıyla olumsuz ya da riskli bir durum değildir.
3.
Aşağıdakilerden hangisinde net çalışma sermayesi doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dönen Varlıklar - Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Soru Açıklaması
4.
İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklarının raporlandığı bilanço bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
5.
İşletmeler, faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla birtakım varlıklara sahip olmak zorundadır. İşletmenin sahip olduğu bu varlıklar aşağıdakilerden hangi iki temel kaynaktan finanse edilir?
Doğru Cevap: "B" Özkaynak ve yabancı kaynaklar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların sağlamayı hedeflediği bilgiler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin yönetim şekli
Soru Açıklaması
7.
Toplam yabancı kaynakların pasif toplamına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kaldıraç oranı
Soru Açıklaması
Toplam yabancı kaynakların pasif toplamına oranı kaldıraç oranıdır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların güvenilir bilgiler sunabilmesi için hazırlanması sırasında uyulması gereken kurallar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İşletme Politika ve Kuralları
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı tablolar analizinde karşılaştırması yapılacak iki finansal tablo değildir?

Doğru Cevap: "D" Bir işletmenin bu yılki finansal durum tablosuyla diğer işletmenin geçmiş yıla ait finansal durum tablosu
Soru Açıklaması

Karşılaştırılması yapılacak cari ve önceki dönem finansal tabloları aynı zamandilimlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Finansal tablolar üç veya altı aylık dönemleri kapsıyor ise karşılaştırma ya bir önceki üç veya altı aylık finansal tablolarla ya da bir önceki yılın aynı dönemleri ile yapılmalıdır. Cari döneme ait finansal tablolar dönemin bütçe rakamlarıyla karşılaştırılabilir. Bu işlem bütçe kontrolü kapsamındadır. Bir işletmenin cari yılına ait finansal tablolar diğer işletmelerin aynı dönemine ait finansal tablolarıyla karşılaştırılabilir. Bu, işletmenin benzer işletmelere göre başarısını değerlendirmeye yöneliktir.

Fakat, bir işletmenin bu yılki finansal durum tablosuyla diğer işletmenin geçmiş yıla ait finansal durum tablosunun karşılaştırılması anlamlı değildir. Doğru cevap D şıkkıdır 

10.
I. Kâr yedekleri II. Dönem net kârı III. Stoklar IV. Ödenmiş sermaye Yukarıdakilerden hangileri Özkaynaklar grubundadır?
Doğru Cevap: "C" I, II, IV
Soru Açıklaması
Kâr yedekleri, Dönem net kârı ve Ödenmiş sermaye özkaynaklar grubunda iken Stoklar dönen varlıklara aittir. Cevap C şıkkıdır
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 12
11.
I. Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artışlar II. İşletmenin Kendisine Ait Hisse Senetlerinin Nakit Karşılığı Satın Alınması III. Kısa ve Uzun Vadeli Borç Ödemeleri IV. Temettü Ödemeleri Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri finansman faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışlarıdır?
Doğru Cevap: "E" II, III, IV
Soru Açıklaması
Herhangi bir işletme faaliyetinin nakit giriş ve çıkışlarının genel olarak gruplanmasını aşağıdaki gibi verebiliriz: C. Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri Ve Çıkışları Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri • Sermaye Artışından Sağlanan Nakit Girişleri • Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artışlar Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları • İşletmenin Kendisine Ait Hisse Senetlerinin Nakit Karşılığı Satın alınması • Kısa ve Uzun Vadeli Borç Ödemeleri • Temettü Ödemeleri
12.
İşletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilanço
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler