• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Fon akış tablosu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Nakit akış tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur.
Soru Açıklaması
2.

‘Aktif ve pasif kalemlerinin alt alta yazılması ile oluşturulan bilançodur’ şeklinde tanımlanan bilanço kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Rapor tipi bilanço
Soru Açıklaması

Rapor tipi bilanço: Aktif ve pasif kalemlerinin alt alta yazılması ile oluşturulan bilançodur. Rapor tipi bilanço, bir işletmenin birden fazla yılına ait bilanço rakamlarını yan yana yazarak karşılaştırma fırsatı verdiğinden, analiz amacıyla kullanılmaya daha uygundur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunu oluşturan ana bölümlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Duran Varlıklar Toplamı
Soru Açıklaması

Duran varlıklar toplamı bir bilanço kalemidir ve gelir tablosunu oluşturan ana bölümlerden birisi değildir.

4.
Aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla işletmenin gelecekteki kazanma gücünün tespiti yoluna gidilir?
Doğru Cevap: "C" Yatırım Analizleri
Soru Açıklaması
Yatırım Analizleri aracılığıyla işletmenin gelecekteki kazanma gücünün tespiti yoluna gidilir. Yatırım analizleri işletmenin mevcut ortakları ile işletmeye gelecekte ortak olmayı düşünenler ve işletmeye uzun vadeli fon sağlayan veya fon sağlamayı düşünenler tarafından yapılır.
5.

Toplam yabancı kaynakların pasif toplamına bölünmesiyle elde edilen oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yabancı Kaynak Oranı
Soru Açıklaması

Yabancı Kaynak Oranı: Toplam yabancı kaynakların pasif toplamına bölünmesiyle elde edilir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer alan ana bölümlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Soru Açıklaması

Kısa vadeli yabancı kaynaklar işletme bilançosu kalemlerinden birisidir.

7.
İşletmenin sürekliliği kavramında yer alan işletmenin yaşamının sonsuz olduğu varsayımı kapsamında, aşağıdakilerden hangisi sonsuz vadeye sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
8.

Kıdem tazminatı ile ilgili ödemeler muhasebenin temel ilkelerinden hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "C" İhtiyatlılık
Soru Açıklaması

İhtiyatlılık: Muhasebenin temel ilkelerinden olan ihtiyatlılık kavramı da kıdem tazminatı konusuyla ilgili olarak düşünülmelidir. İhtiyatlılık kavramı, kesin olarak ölçülemese bile bütün bilinen veya olası borçların ve zararların kaydedilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla kıdem tazminatı ile ilgili ödemeler muhasebenin temel ilkelerinden ihtiyatlılık içerisinde yer alır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Özkaynak Değişim Tablosu kalemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Satış indirimleri
Soru Açıklaması
10.

Bilanço dikey yüzde analizi ile incelenirken, gelir tablosundaki her bir gelir tablosu kalemi aşağıdakilerden hangisi ile oranlanır?

Doğru Cevap: "B" Net satışlar
Soru Açıklaması

Bilanço dikey yüzde analizi ile incelenirken, gelir tablosundaki her bir gelir tablosu kalemi net satışlar ile oranlanır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 11
11.

İşletmenin toplam varlıklarının kaç katı satış yaptığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Aktif devir hızı
Soru Açıklaması

İşletmenin toplam varlıklarının kaç katı satış yaptığını gösteren oran aktif devir hızıdır; net satışların aktiflere bölünmesiyle hesaplanır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

12.
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun pasifinde yer alan değer düzenleyici hesaplardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Borç Senetleri Reeskontu
Soru Açıklaması
13.
Bir ticaret işletmesinin stok devir hızı 12 olarak hesaplanmıştır. Buna göre oranın ne ifade ettiği aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Stoklar yılda ortalama 12 kez satışa konu olmaktadır
Soru Açıklaması
Stok devir hızı stokların 1 yılda ortalama kaç kez satışa konu olduğunu göstermektedir.
14.

İşletmenin Alacak Devir Hızı 4, Stok devir hızı 2; borçların ertelenme süresi 3 olduğunda bu işletmenin nakit dönüş süresi kaç gün olarak bulunur?

Doğru Cevap: "D" 152
Soru Açıklaması

İşletmenin Alacak Devir Hızı 4, Stok devir hızı 2; borçların ertelenme süresi 3 olduğunda bu işletmenin nakit dönüş süresini hesaplayınız.

Nakit Dönüş Süresi (NDS) = ATS + SDS - BES

ALACAKLARIN TAHSİL SÜRESİ (ATS) = 365 / 4 = 91 GÜN

STOKLARIN DÖNÜŞ SÜRESİ (SDS) = 365 / 2 = 183 GÜN

TİC. BORÇLARIN ERTELEME SÜRESİ (BSE) = 365 / 3 = 122 GÜN

Nakit Dönüş Süresi (NDS) = 91 + 183 - 122

Nakit Dönüş Süresi (NDS) = 152 GÜN

15.

Yıllık nakit dönüş süresi 123 gün olan bir işletmenin stokların dönüş süresi 43 gündür. Bu işletmenin alacakları tahsil süresi, borçların erteleme süresinin beş katı ise, alacak tahsil süresi kaç gündür?

Doğru Cevap: "B" 100
Soru Açıklaması

 Nakit Dönüş Süresi =Stokların dönüş süresi + Alacak tahsil süresi - Borçların ertelenme süresi

143=43 + Alacak tahsil süresi - Borçların ertelenme süresi

Alacak tahsil süresi - Borçların ertelenme süresi = 80 ve Alacakları tahsil süresi, borçların erteleme süresinin beş katı ise

5x -x = 80, x = 20 dolayısıyla

Alacakları tahsil süresi = 5x = 100 gün. Doğru cevap B seçeneğidir. 

16.

Muhasebe sistemince üretilen raporlardan bir kısmı aşağıda verilmiştir. Bu raporlardan hangisinin tahakkuk esasına göre hazırlanması yasal olarak zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Kapsamlı gelir tablosu
Soru Açıklaması

Üretim faaliyet raporları, bütçelemeler, maliyet sistemi raporları, yönetim analizleri, kâr analiz raporları, finansal analiz raporları yönetimin faaliyetleri planlaması için kullanılırlar ve yönetimin ihtiyacı esasına göre hazırlanırlar. Bilanço ve Gelir tablosu gibi temel finansal tablolar yasal-tahakkuk esasına göre hazırlanırlar. Doğru cevap D şıkkıdır. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun bölümlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Gelir Tahakkuklar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini en açık biçimde yansıtan finansal analiz tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Trend Analizi
Soru Açıklaması
Trend analizi enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini en açık biçimde yansıtan finansal analiz tekniğidir Enflasyonun işletme finansal tabloları üzerindeki bozucu etkisi bilinmektedir. Bu nedenle de cari rakamlarla yapılan trend analizi büyük ölçüde yanıltıcı olabilir. Söz konusu yanılgıyı ortadan kaldırmak amacı ile finansal tabloların bu bozucu etkiden kurtarılması gerekir.
19.

Aşağıdakilerden hangisinde firmanin nakit ihtiyacı doğru olarak formüle edilmiştir? 

Doğru Cevap: "A" (müşterilerden tahsil edilen nakit) - (işletme masrafları) - (mal ve hizmetlere ödenen nakit)
Soru Açıklaması

İşletmenin nakit ihtiyacı = (müşterilerden tahsil edilen nakit) - (işletme masrafları) - (mal ve hizmetlere ödenen nakit)

şeklinde ifade edilebilir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

20.
Aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde aktif ve pasif kalemler muhasebede kullanılan hesap çizelgesine benzer biçimde karşılıklı olarak yazılarak düzenlenir?
Doğru Cevap: "C" Hesap Tipi Bilanço
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler