• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Anlamak, üç unsurun başarılı bir biçimde bir arada tutulabilmesine bağlıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu üç unsur doğru olarak sunulmuştur?

Doğru Cevap: "B" Niyet – Bilgi – Gayret
Soru Açıklaması

Anlamak, üç unsurun başarılı bir biçimde bir arada tutulabilmesine bağlıdır. Bunlardan birincisi, niyet, ikincisi bilgi ve üçüncüsü de gayrettir. Diğer bir deyişle, anlamak, niyet, bilgi ve gayret gerektirir.

2.
Ali ehliyet almak için sürücü kursuna yazılmıştır. Ancak direksiyon eğitimi ve süreci hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Direksiyon eğitiminden geçmek isteyen Ali babasından yardım istemektedir. Babasından direksiyon eğitimi alan Ali araba kullanmak konusunda babasından eğitim almıştır. Yukarıdaki ifadelerde babasının Ali’ye yaptığı konuşma türlerini içeren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Süreçler hakkında konuşmak
Soru Açıklaması
Sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Sorudaki ifadelerde Ali’nin babası araba kullanma ve direksiyon eğitimi konusundaki süreçler hakkında hiçbir şey bilmeyen Ali’yi bilgilendirdiği için bu durumu ifade eden seçenek süreçler hakkında konuşmadır. Dolayısıyla sorunun doğru yaklaşımı A seçeneğidir.
3.
Empati de sempati de bir iletişim etkinliğidir. Sempati, bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Empati kurulduğunda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Empatide hak vermesek de anlamaya çalışırız, sempatide hak vererek doğruluğunu ve duygu paydaşlığını yanlış olsa bile devam ettirerek anlamaya çalışırız. Empatide özdeşim kurarak anlamak varken, sempatide yandaş olmak esastır. Bu tanıma göre empatinin sempatiye dönüşmesinde ne etkili olabilir?
Doğru Cevap: "D" Karşındakine hak vermek
Soru Açıklaması
Karşındakine hak vermek, onu anlamnın yanı sıra onun duygu düşüncelerine paydaş olamk ya da aynısına sahip olmak demektir. Bu da empatinin sempatiye dönüşmesine neden olabilir.
4.

I. Teknolojik gelişmişlik durumu II. Dil III. Toplumsal kurumlar Yukarıdakilerden hangileri maddi kültür ögeleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Dil; estetik; bazı kültürel değerlerin öğrenilmesi anlamında eğitim; din, inançlar, tutumlar, gelenekler toplumsal kurallar ve değerler; toplumsal organizasyon ve toplumsal kurumlar manevi kültür ögeleridir.

5.

İnsan sesinin gücü sesin hangi niteliği ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Sesin yüksekliği ve şiddeti
Soru Açıklaması

Sesin yüksekliği ve şiddeti insan sesinin gücüdür. Sesin yüksekliği desibel ile ifade edilir.

6.
İnsanın insanlaşmasında baş etmen olan el ve beyin diyalektiğinin doğrultusunda, doğal hayvansal seslerin, bağırtılarla, çığlıkların, evrim süreci içinde, sözcük seslerine dönüşmesi olayını tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Telaffuz
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Sözel konuşmanın temelini belirten yaklaşım olan telaffuz sorunun doğru cevabıdır.
7.

Sunumun mantıksal oluşumundan, sunulan delillerin gücünden, duygusal çekicilikten, hatta dokümanın sayfa formatından etkilenen güvenilirlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Türetilmiş güvenilirlik
Soru Açıklaması

Üç tür güvenilirlik biçimi vardır. Bunlar: Okuyucunun ya da alıcının hali hazırda konu hakkında ne bildiğini kapsayan başlangıçtaki güvenilirlik, mesajın sunumu sırasında yaratılan; sunumun mantıksal oluşumundan, sunulan delillerin gücünden, duygusal çekicilikten, hatta doküman sayfa formatından etkilenen türetilmiş güvenilirlik ve okuyucu ya da alıcının mesajı okuduktan sonra kaynağı değerlendirmesi ile ortaya çıkan son güvenilirliktir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi koku ve tadın sözsüz iletişim bağlamındaki işlevlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Hatırlatıcı ileti verebilme işlevi
Soru Açıklaması

Koku ve tadın sözsüz iletişim bağlamındaki gerçekleştirdikleri ve genel işlevleri şunlardır: Koku ve tadın çekici/itici ileti verebilmesi, koku ve tadın hatırlatıcı ileti verebilmesi, koku ve tadın özdeşleşmiş iletiler verebilmesi.

9.
I) Fizyolojik İhtiyaçlar II) Güvenlik İhtiyacı III) Sevgi ve Aidiyet İhtiyacı IV) Saygı İhtiyacı V) İdealerini ve Yeteneklerini Gerçekleştirme İhtiyacı Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "D" H. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Numaralandırılmış ifadeler H. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramını tanımlamaktadır.
10.
Toplumsal cinsiyet kavramı, insanı dişi ve erkek olarak ayıran cinsiyet kavramından daha farklı ve kapsamlı olarak, kadın ve erkek arasındaki toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal tüm farklılıkları içermektedir. Bu farklılıklar hangi faktör tarafından desteklenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Egemen ideoloji
Soru Açıklaması
Toplumsal cinsiyet kavramı, insanı dişi ve erkek olarak ayıran cinsiyet kavramından daha farklı ve kapsamlı olarak, kadın ve erkek arasındaki toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal tüm farklılıkları içermektedir. Bu farklılıklar doğumdan itibaren egemen ideoloji tarafından güçlendirilmekte ve bu yolla etkili bir toplumsal denetim sağlanmaktadır.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.

Sanal iletişim aşağıdakilerden hangisini kapsar?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve yayılması, toplumların artık bilgi toplumları olarak adlandırılması ve bilgi toplumunda teknolojik araçların, özellikle de bilgisayarların devreye girmesi ile birlikte iletişim artık sanal iletişim olarak algılanmaktadır. Sanal iletişim, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak bireyi yukarıda sözü geçen tüm iletişim biçimlerini son hızla ve evinden ve hatta mobil (seyyar) araçlar vasıtası ile dilediği yerden gerçekleştirebilir bir konuma getirmiştir.

12.

I. Toplantının niteliği II. Toplantının programı III. Toplantının süresi IV. Konu ve konuşmacı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konuşmanın öğelerinden ortam konusu ele alınırken dikkat edilmesi gereken unsurlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Ortam konusu ele alınırken şu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir: Toplantının niteliği, toplantının programı, toplantının süresi, konu ve konuşmacı.

13.

Konuşmada tanımlar kullanma ve karşılaştırma yapma bilgilendirici konuşma ilkelerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Soyutlamalardan kaçınmak
Soru Açıklaması

Konuşmada soyutlamalardan kaçabilmenin yollarından birisi tanımlardır. Tanımlarla sadece dışsal olaylar değil, içsel duygular da aktarılır. Bir başka yol ise karşılaştırma yapmaktır. Böylelikle bilinen terimler kullanılarak konuşmacının konusu üzerinde dinleyicileri yoğunlaştırmak mümkündür.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler