• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

Yürürlükteki kültürel değerleri ve kalıpları ortadan kaldırmak ve yerine başkalarını koyma hedefini güden kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Zıt kültür
Soru Açıklaması

Karşıtlık oluşturan (counter) kültür gruplarına dahil olanlar, hakim normlara uygunluk göstermeyen veya gösteremeyen ve alternatif bir yaşam biçimi oluşturma düşüncesindedirler. Oysa zıt kültür gruplar, tam tersine, yürürlükteki kültürel değerleri ve kalıpları ortadan kaldırmak ve yerine başkalarını koyma hedefini güderler.

2.
Bireyin neden öncelikle kendisi için etkin iletişimi gerçekleştirmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bireylerin iletişim becerilerine sahip olmaları aile içi ilişkilerinde, eşiyle olan ilişkilerinde, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, işyerindeki çalışma arkadaşları, astları ve üstleri ile olan ilişkilerinde, sağlıklı ve uzun süreli ilişkilerin geliştirilme
Soru Açıklaması
Bir Birey öncelikle kendisi için etkin iletişimi gerçekleştirmelidir. Kendisi için bunu ne kadar başarırsa çevresi içinde etkinliği sağlamış olur. Kendi düşünce ve davranışlarında etkili iletişim kurmayı başardığı sürece, çevresini anlamayı kendine ilke edinir ve kendisini de doğru ifadelerle anlatmayı başarır. Bireylerin iletişim becerilerine sahip olmaları aile içi ilişkilerinde, eşiyle olan ilişkilerinde, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, işyerindeki çalışma arkadaşları, astları ve üstleri ile olan ilişkilerinde, sağlıklı ve uzun süreli ilişkilerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine olanak sağlar. Anlamlı ilişkileri kuran bireyler, kendilerini daha mutlu hisseder. Kendisini mutlu hisseden bireylerin verimleri de yüksek olacağından, çevrelerine ve topluma katkıları üst düzeyde olur.
3.

Etkileme için örgüt dışındaki bir gücün ya da emir komuta zincirinin kullanılmasını içeren strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Üst otorite kullanımı
Soru Açıklaması

Bir üst otoritenin kullanımı, kişi etkileme için örgüt dışındaki bir gücün ya da emir komuta zincirinin kullanılmasını içeren bir stratejidir. Bu stratejide etkileyen bir üst kademedeki kişiyi koz olarak kullanabilir.

4.
I. Kerim’in Ali ile konuşurken daha rahat bir duruş sergilemesiII. Konuşurken Ali’nin gözlerinin içine dik olarak bakmasıIII. Ali’ye göre yakın durma konusunda daha rahat bir durumda olmasıIV. Ali’ye göre dokunma konusunda daha rahat olmasıV. İletişimi istediği zaman kesme noktasında kendisini rahat hissetmesiYukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim ortamında Kerim’in Ali’ye göre güçlüyü ifade eden bir özellik göstermektedir.
Soru Açıklaması
5.
Egosantrizm kelimesinin dilimizde karşılığı nedir?
Doğru Cevap: "A" Benmerkezcilik
Soru Açıklaması
Benmerkezcilik (egosantrizm), başkalarının varlığını ve çıkarlarını göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışıdır.
6.
Destek bilgilerin sağlanması, anlamın kolaylaştırılması, terimlerin tanımlanması ve karşılaştırmaların kullanılması ikna edici konuşma planının hangi aşamasında kullanılır?
Doğru Cevap: "B" İzleyici bilgisini uyumlaştırma stratejileri
Soru Açıklaması
Destek bilgilerin sağlanması, anlamın kolaylaştırılması, terimlerin tanımlanması ve karşılaştırmaların kullanılması önemli uyumlaştırma stratejileridir. Doğru cevap B seçeneğidir.
7.

I. Selam verirken elini kaldırmak II. Elle boğaz kesme işareti yapmak III. Kızgın bireyin kızarması Yukarıdakilerden hangisi ikonik kodlara örnektir?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Biriyle merhabalaştığımızda elimizi kaldırırız. Bu durum keyfi kodlara örnek oluşturur. Sinirli birinin kızarması ise içsel kodlara örnektir. Elle yapılan boğaz kesme işareti ise ölüm, öldürme anlamlarına gelir ve ikoniktir.

8.

PDA nın Türkçe açılımı nedir:

Doğru Cevap: "A" Kişisel sayısal yardımcı
Soru Açıklaması

Türkçe açılımı a seçeneğinde verilmiştir.

9.
I) İki tarafında aktif olduğu bir alışverişdir. II) Mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iletilir. III) Kişiye değil, kişi ile yapılır. IV) Amaç çevre üzerinde etkin olmaktır. V ) Değişik katmanlarda gerçekleşir. Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" İletişimin temel özellikleri
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Numaralandırılan ifadeler iletişimin temel özelliklerini yansıttığı için doğru yaklaşım A şıkkıdır.
10.
Selim Bey işyerinden ayrılıp eve gelirken oğlu Can’ı oyuncak alarak sevindirmek istemektedir. Eve geldiğinde oğlu Can babasını kapıda karşılamıştır. Oyuncağını aldığında çok mutlu olmuş ve babasını çok sevdiğini söylemiştir. Bunu da söylerken ellerini iki yana açarak “işte tam bu kadar çok seviyorum” diye de elleriyle göstererek ne kadar sevdiğinin büyüklüğünü göstermiştir.Yukarıdaki ifadeleri dikkate aldığımızda Can’ın gerçekleştirmiş olduğu davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sözel kelimeleri vurgulamak ve eklemek için resmetme işlevinde bulunmuştur.
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
İknaya direnme kavramı ikna sürecinin hangi karakteristik özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Kabul
Soru Açıklaması
İkna sürecinin beş karakteristik özelliği vardır. Bunlar sırasıyla; Dikkat, İdrak, Kabul, Alıkoyma, Davranıştır. İknaya direnme kavramı da, bu özelliklerden ‘kabul’ ile ilgilidir; direnmenin olması, kabulün gerçekleşmemiş olması anlamına gelir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.
12.

Kitabınızdaki ifadeye göre, Türk toplumundaki kültürel yapı içerisinde hangi alanda kadın kendisini misafir gibi hisseder?

Doğru Cevap: "C" Kamusal Alan
Soru Açıklaması

Cinsiyet rollerinde erkek çalışan ve eve ekmek getiren rolüyle kendisini kamusal alanda daha rahat hisseder. Ev işlerini yapan ve yüklenen kadın ise özel alanda daha rahattır. Bu açıdan sorunun yanıtı C seçeneğidir.

13.
İnsanoğlu genelde iki nedenden dolayı kızar. Bunlardan ilki bize göre doğru olmayan bir durumla karşılaşmamız, diğeri ise beklentilerimizdir. Aşağıdakilerden hangisi kızgın bir kişiyi tarif etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bir köpeğe tekme atıldığını gören hayvansever
Soru Açıklaması
Köpeğe tekme atıldığını gören bir hayvansever için kendisine göre doğru olmayan bir hareket yapıldığı için kızacağınız söylemek mümkünüdr.
14.

I. Şaşkınlık II. Tiksinti III. Yorgun olunsa da misafire güler yüz göstermek Yukarıdakilerden hangileri anlatım jest ve mimikleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Anlatım jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyo-psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Mutluluk, korku, öfke, şaşkınlık, üzüntü, tiksinti ilk akla gelen örneklerdir. Toplumsal jest ve mimikler ise, toplumsal gereklere bağlı olarak gerçekleştirilenlerdendir. Bireyin toplumsal konumu ve rolü gereği olarak yaptığı ve yapmak zorunda olduğu hareketleridir. Yorgun olunsa bile misafire güler yüz takınmak, bu gruba girer.

15.
I) Toplumun temelini oluşturan bir sistem II) Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç III) Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik IV) Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim V) Sosyal uyum için gerekli olan bir sanat Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "D" İletişim Kavramı
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Numaralandırılmış ifadeler iletişim kavramı noktasındaki tanımları ifade etmektedir.
16.

’Sesin bu özelliği o sesin tınısı ile ilgilidir. Katı, kulak tırmalayan, hırıltılı, madensel, tiz, burunsal hışıltılı, buğulu, çok yumuşak, gevrek, biçimden yoksun sesler hoşa gitmeyen seslerdir.’’ Yukarıda tarifi yapılan iyi bir konuşma sesinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hoşa giderlik
Soru Açıklaması

İyi bir konuşma sesinin sahip olması gereken özellikler sesin rahatça işitilebilmesi olan işitilebilirlik, konuşma hızıyla ilişkili olan akıcılık ve sesin tınısı ile ilişkili olan hoşa giderliktir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi gözlerin işlevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sözel içerik hakkında bilgi vermek
Soru Açıklaması
Sözel içerik hakkında bilgi vermek, gözlerin değil sözsüz iletişimin genel işlevlerindendir. Doğru cevap B seçeneğidir.
18.

I. Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanmaları II Benlik saygılarının düşük olması III. Daima kendilerini haklı görmeleri Yukarıdakilerden hangileri çekingen davranışa sahip bireylerin özellikleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

İnsan ilişkilerinde saldırgan davranış biçimine sahip olmak iletişim kalitesine olumsuz anlamda katkıda bulunmaktadır. İnsan ilişkilerinde, kimisi, yalnızca kendini düşünür ve daima kendini haklı görür. Bu kişiler, saldırgan davranış biçimine sahiptir.

19.
I. Daha çok vücut hareketi kullanırlar II. Daha çok yüz ifadesi kullanırlar III. Vücut duruşları daha rahattır IV. Daha çok dokunurlar V. Kol ve bacaklarını vücutlarına yakın tutarlarYukarıdaki davranışlardan hangileri kadınların daha çok gösterdiği özelliklerdir?
Doğru Cevap: "A" II, IV ve V
Soru Açıklaması
Kadınlar vüzut hareketlerini daha kısıtlı kullanırlar ve erkeklere göre daha dik dururlar.
20.
''Toplantının tek konuşmacısı ben miyim? Benden başka konuşmacılar da varsa, onların ele aldıkları konular nedir ve nasıl konuşmaktadırlar? Toplantının bütünlüğü içinde konuşma ana bir yer mi tutuyor, yoksa ayrıntı niteliğinde midir''? Yukarıda belirtilen sorulara cevap arama çabası içerisinde olan bir konuşmacının, konuşmanın öğelerinden biri olan ''ortam'' unsurunu etkili kullanabilmesi için, aşağıdaki noktalardan hangisine dikkat etmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Toplantının Programı
Soru Açıklaması
Dinleyenler üzerinde belli bir etki ve uyarım yaratılabilmesi toplantının programına ve konuşmacının bu program içindeki yerini iyi değerlendirmesine de bağlıdır. Burada da konuşmacının cevap araması gereken bazı sorular vardır: Toplantının tek konuşmacısı ben miyim? Benden başka konuşmacılar da varsa, onların ele aldıkları konular nedir ve nasıl konuşmaktadırlar? Toplantının bütünlüğü içinde konuşma ana bir yer mi tutuyor, yoksa ayrıntı niteliğinde midir? Toplantının amacı açısından yapılacak katkının ne olacağı öğrenilmelidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler