• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Kültürü oluşturan ögeler kaça ayrılır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
Kültürü oluşturan ögelerin; maddi kültür öğeleri, manevi kültür öğeleri olarak ikiye ayrıldığı söylenebilir.
2.
I. Dinlenilen konuya duyulan ilgisizlik II. Düşünce hızı III. Önyargılar IV. Bölünmeler V. Konuşanı suçlamaya yönelme davranışı Yukarıdaki seçeneklerden hangisi dinlemenin sağlıklı biçimde gerçekleşmesini engelleyen engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız I
Soru Açıklaması
Dinlemenin sağlıklı biçimde gerçekleşmesini engelleyen ve bazen dinleyenin kontrolünde olmayan bazı engeller söz konusudur. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: Fiziksel engel ve rahatsızlıklar, düşünce hızı, önyargılar, bölünmeler, konuşanı suçlamaya yönelme davranışı
3.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğelerinden birdir?

Doğru Cevap: "D" Ortam
Soru Açıklaması

Konuşmanın öğeleri dinleyici, ortam ve konuşmanın niteliğidir. Ses, konuşma dinamiği, üslup ve sözcük hazinesi konuşmayı oluşturan etmenlerdir.

4.
Bir eğitmen empati kavramını “ Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın ve yaşlı insanlardan oluşan grubun yerine koyarak onların duygularını ve düşüncelerini doğru bir biçimde anlamasıdır.” Olarak tanımlar. Bu tanıma göre birey karşısındaki insanların özellikle yaşlılardan oluşan grubun düşüncelerini ve duygularını önemseyerek hareket etmesi önemli bir durumdur.Yukarıdaki tanımda hangi öğeye yer verilmezse , empatinin geleneksel tanımı yapılmış olmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yaşlılardan oluşan grup
Soru Açıklaması
Sorunun doğru yaklaşımı D şıkkıdır. Empatinin geleneksel tanımına bakıldığında yaşlılardan oluşan bir grup ifadesi yer almamaktadır.
5.
I. Bu stratejinin kullanımı etkileyenin kişiliğine, bireyler arası ilişki yeteneğine ve başkalarının hislerine ne kadar duyarlı olduğuna bağlıdır II. Eğer bir çok insan etkilenene belirli bir eylemi yapması için aynı taleple gelirse etkilenen büyük olasılıkla talebi kabul edecektir III. Çoğunlukla bu strateji, talep edilen istek için bir bitiş tarihi konulmasını içerir IV. Bu stratejide; etkileyen, geçmişte etkilemek istediği kişi için yaptığı bir iyiliği gündeme getirebilir yada gelecekteki bir iyilik için söz verebilir V. Bu stratejide; etkileyenin gücü, bilgileri ve verileri birbirine etkili bir biçimde birleştirme yeteneğinden gelmektedir. Yukarıdaki seçeneklerden hangisinde, etki taktiklerinden biri olan ''koalisyon'' taktiğinin özellikleri doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
Koalisyon, örgütteki diğer insanları etkileyenin kendisini desteklemeleri için hareke geçirmesidir. Eğer bir çok insan etkilenene belirli bir eylemi yapması için aynı taleple gelirse etkilenen büyük olasılıkla talebi kabul edecektir. Bu strateji etkileyen örgüt içinde belirli düzeyde bir müttefike sahipse kullanılabilir. Bu destekçiler, bakış açılarının benzerliği nedeni ile kullanılabilir ayrıca en uç noktada bu kişiler etkilemek istediğiniz kişiyi doğrudan ikna etmeleri amacı ile kullanılabilir çünkü bu kişiler etkileneni, etkileyenden daha iyi tanıyor olabilirler. Koalisyon beceri ve çaba gerektiren karmaşık bir stratejidir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi uzun zamandır hak ettiğini düşündüğü terfiyi alamayan bir çalışanın işyerindeki eşyalara zarar vererek tepkisini göstermesi ile aynı benlik durumuna örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Eve geldiğinde sevmediği bir yemeğin piştiğini gören babanın yemek yemeği reddetmesi
Soru Açıklaması
"Uzun zamandır hak ettiğini düşündüğü terfiyi alamayan bir çalışanın işyerindeki eşyalara zarar vererek tepkisini göstermesi" çocuk benliğine sahip kişilerin yapabileceği bir davranıştır. Yukarıdaki seçeneklerden yalnızca B seçeneğindeki "Eve geldiğinde sevmediği bir yemeğin piştiğini gören babanın yemek yemeği reddetmesi" durumu çocuk benliği ile uyumludur. Doğru cevap B seçeneğidir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi uyumlandırıcılar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Ağlama
Soru Açıklaması

Gülme,ağlama,bağırma, susma ve diğer bazı yüz ifadeleri iletişimde kişilerin duygularını  ve değerlendirmelerini işaret eden duygu göstergeleridir.

8.
Yeterince çalışamadığı dersinin sınavını ileri bir tarihe erteletmek isteyen bir öğrencinin bütün sınıf arkadaşlarını öğretmenlerine baskı yapması konusunda ikna etmesi aşağıdaki etki taktiklerinden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Koalisyon
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D seçeneğindeki "koalisyon"dur. Etki taktiklerinden koalisyon, örgütteki diğer insanları etkileyenin kendisini desteklemeleri için hareke geçirmesidir. Bu örnekte de, sınavın ertelenmesini isteyen öğrenci diğer sınıf arkadaşlarını bu konuda etkileyerek öğretmenlerine baskı yapmaları konusunda onları ikna ediyor.
9.
Konuşmacının amacına ulaşmasına yardımcı olabilecek farklı modeller vardır. Bunlar problem çözme modeli, karşılaştırmalı fayda modeli, ölçüt doyum modeli, artık model ve güdüleyici modeldir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ölçüt doyum modelini benimseyen bir konuşmacının önemli bir cümlesi olur?
Doğru Cevap: "B" Ben de zamanında sizin oturduğunuz koltuklarda oturdum.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi ikna ve etkilemenin ortak yönüdür?

Doğru Cevap: "C" İnsanların düşünce ve davranışlarını değiştirmek
Soru Açıklaması

İkna etme ve etkilemede ortak bir yön vardır. O da insanların düşünce, tutum ve davranışlarını değiştirmektir. Bu temel benzerlik nedeniyle zaman zaman her iki kavram birlikte hatta eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.
I. Ayşe gösterdiği beden hareketlerinde arkadaşlık ifade eden davarnışlarda bulunurken Murat tam tersi daha çok çekince göstermektedir.II. Ayşe’nin Murat’a göre daha az beden hareketlerinde bulunduğu görülmektedir.III. Ayşe, mutsuz olduğu durumlarda bile gülümsemektedir. Murat ise, bunun tam tersi bir durum göstererek gerektiği yerlerde gülerek duygusal olarak yansız kalmayı tercih eden bir davranış sergilemektedir.IV. Ayşe, konuşurken Murat’a göre daha çok yüz ifadesi kullanır.V. Ayşe, daha çok gülümsemenin o denli çekici olduğu kanısında iken Murat, olması gerektiği kadar yüz ifadesinde bulunmaz.Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim ortamında kadınlarla erkekler karşılaştırıldığında vücut hareketlerinde farklılıklar olmaktadır.
Soru Açıklaması
12.
Benmerkezciliğe en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çocuklar
Soru Açıklaması
Çocuklar “egosantrik”tir, yani benmerkezcidir.
13.
Bir üniversites öğrencisi, dersi kapsamında yaptığı bir sunumda, konuyu anlatırken tok bir ses tonu kullanmakta ve konuşurken cümlelerinin arasında, konuşmasının önemli bir noktasından önce ya da sonra bir süre duraklayarak konuşmaktadır. Bu öğrenci konuşmasında, hangi sözsüz iletişim işlevini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Vurgulama
Soru Açıklaması
Sözlü iletilerdeki önemli bir noktayı vurgulamak için "vurgulama" işlevi kullanılır. İyi bir konuşmacı, konuşmasının önemli bir noktasından önce ya da sonra bir süre duraklar. Doğru cevap A seçeneğidir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim alt türlerine örnek değildir?
Doğru Cevap: "E" Kütüphanede kitap okuma
Soru Açıklaması
Duyusal sesler, çığlıklar, nidalar, jestler, hatta basit nişan koymalar insandan daha alt türlerden olan canlı türlerinde de görebildiğimiz, iletişimin alt türleridir. Kütüphanede kitap okumak ise birçok insanla aynı ortamda bulunarak, tek başına yapılan bir eylemdir. Bir iletişim alt türü değildir. Doğru cevap E seçeneğidir.
15.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?I. Dinleme gelen seslerin, iletilerin kod açımının yapılması ve anlamlandırılması ile ilişkilidir. II. Dinleme becerisi nefes almak gibi doğaldır. III. Bir konuşmada bütün dinleyiciler aynı iletiyi alırlar.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Dinleme gelen seslerin, iletilerin kod açımının yapılması ve anlamlandırılması ile ilişkilidir. Bazı insanlar dinlemenin nefes almak kadar doğal olduğunu düşünürler. Oysa ki bu doğal değildir. Konuşmacı bir iletiyi doğru ilettiğini zannederken karşısındaki insanların söylediklerini farklı anlamlandırdığını görebilir. Bunun nedeni her insanın yaşamında farklı deneyimlere sahip olmaları ve söylenenleri kendi görüş açılarını temel alarak yorumlamalarıdır.

16.
Aşağıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir? I) Rahat bir duruş II) Dik bir vücut pozisyonu III) Dinamik ve amaçlı jestler IV) Duruş pozisyonlarında çeşitlilik V ) Dokunma konusunda rahat olmak
Doğru Cevap: "A" İletişim ortamındaki güçlü kişiyi ifade etmektedir.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Numaralandırılan ifadeler iletişim ortamındaki güçlü kişinin sözsüz iletişimde ortaya koyduğu davranış biçimlerini ve vücut hareketlerini ortaya koyduğu için doğru yaklaşım A şıkkıdır.
17.
Duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorlanan, sürekli bir kaygı ve endişe içinde olan ve kendi içlerinde suçluluk ve öfke gibi duygular barındıran kişiler genellikle hangi davranış biçimine göre hareket ederler?
Doğru Cevap: "A" Çekingen davranış biçimi
Soru Açıklaması
Doğru cevap A seçeneğidir. Çünkü genellikle çekingen kişiler, duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorlanırlar. Benlik saygıları düşüktür. Sürekli bir kaygı ve endişe içindedirler. Kendi içlerinde suçluluk ve öfke duygusu yaşarlar.
18.

Aşağıdakilerden hangisi “benlik”e ait değildir?

Doğru Cevap: "D" Yasalar
Soru Açıklaması

Benlik, kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendi kendimizi görüş tarzımızdır. Benlik kişinin hayatta ne istediğine ilişkin amaçladığı ve ideallere özgü soruların yanıtlandığı durumdur. Kısaca benlik, bireyin özellikleri, yetenekleri, değer yargıları, amaç ve ideallerine ilişkin kanılarının dinamik bir örüntüsüdür.

19.
Kadınların sözsüz iletişim performanları ele alındığında aşağıdakilerin hangisi genellikle gözlemlenmez?
Doğru Cevap: "A" Temastan kaçınır.
Soru Açıklaması
Kadınlar fiziksel teması genelde kabullenir, erkekler temastan kaçınır.
20.

I. Kontrolsüz olması II. Sabırsız olması III. Sorumlu davranması IV. Yaratıcılıktan uzak olması Çocuk benliğine sahip olan kişi iletişim kurarken genellikle hangi özelliklere sahiptir?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Bu süreçte çocuk sorumsuz davranır ve yaratıcıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler