• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Toplumsal cinsiyet olgusu, toplumun görmek istediği kadın ve erkek kalıplarına ve normlarına işaret etmektedir. Bu noktada aşağıdakilerden hangisi bu kalıplardan ya da normlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik gereksinimleri
Soru Açıklaması
Toplumsal cinsiyet olgusu kadın ve erkek olarak içinda yaşadığımız toplumun bizden ne beklediğini, kadınlık ve erkeklik üzerine hangi değerlerin yüklendiğini belirlemektedir. Başka deyişle, toplumsal cinsiyet, toplumun görmek istediği kadın ve erkek kalıplarını ve normlarına işaret etmektedir. Bu normlar arasında, kadın ve erkek rolleri, kadın ve erkeğin kendini sunum biçimi; konuşması, davranış kalıpları ve giyim kuşam kodları, eş deyişle iletişimde farklılaşan tüm yönleri bulunmaktadır
2.
İletişim bağlamını daha iyi anlayabilmek için bağlamın belirtilen üç boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fiziksel- Sosyo-psikolojik- Zamansal
Soru Açıklaması
Sorunun doğru şıkkı C seçeneğidir. İletişim bağlamının üç boyutu; fiziksel, sosyo-psikolojik ve zamansal boyut olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle sorunun doğru yaklaşımı C şıkkıdır.
3.
Pazarlama Müdürü Kemal Bey, satış raporları için Sabri Bey’i yanına çağırmıştır. Kemal Bey, raporlarda hata ve eksikliklerin olduğunu görür. Ancak Sabri Bey’in gösterdiği emek karşısında önce raporda doğru olarak yaptığı yerleri ona söyler. Hatalarını düzeltmesi ve eksiklerini tamamlama noktasında ise şunları söylemektedir: “Sabri Bey, güzel rapor hazırlamışsınız. Ancak raporda gösterdiğin eksik ve hatalı yerleri düzelttiğiniz takdirde istediğim raporu tamamlamış olursunuz!” Yukarıda Pazarlama Müdürü Kemal Bey’in, Sabri Bey’e göstermiş olduğu davranış biçimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Olumlu İlgi
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Kemal Bey’in gösterdiği davranış biçimi olumlu ilgidir.
4.
Aşağıdakilerden hangisinde iletişim kavramının doğru tanımı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" İletişim, bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen ve sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür eylemdir.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. A şıkkı, iletişim kavramının tanımının doğru yapıldığı seçenektir. B şıkkında sosyolojinin, C şıkkında psikolojinin, D şıkkında eğitimin ve E şıkkında ise kültürün tanımı yapılmıştır.
5.

Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler gibi zihinsel engeller iletişimin tam manası ile yapılmasına engel olur. Bu gibi zihinsel engellere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Psikolojik gürültü
Soru Açıklaması

Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış varsayımlar, kapalı görüşlülük ya da fikirlilik ve benzer zihinsel engeller iletiyi almada ve işlemede sorun çıkaran durumlardır. Açıklanan ve benzeri zihinsel engeller iletişimin tam manası ile yapılmasına engel olur. Bu gibi zihinsel engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir.

6.

“Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyuşmazlık” ne olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "E" Çatışma
Soru Açıklaması

Çatışma için tamamen kapsayıcı, evrensel boyutta bir tanım bulmak neredeyse olanaksızdır. Çatışma genel ve en basit, kavranabilir anlamıyla toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyuşmazlık olduğu söylenebilir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kendimizi karşı tarafa anlatmakta etkili bir yöntem olarak önerilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Ben dili
Soru Açıklaması

Kendimizi karşı tarafa aktarmaya çalışırken etkin bir ben dili kullanımı metinde ifade edilmiştir. Geri kalan seçeneklerin konu ile ilgileri yoktur. Bu sebeple doğru yanıt B seçeneğidir.

8.

Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması

Empati bugün, psikiyatride ve psikolojide adından sıklıkla söz edilen önemli bir kavramdır. Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.

9.
Bireyin kişisel tercihlerini hemen dışa vuran en temel toplumsal cinsiyet göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Giyim kuşamı.
Soru Açıklaması
Farklı sözsüz iletişim kodlarının oluşmasında belirleyici olan unsurlardan biri de toplumsal cinsiyet kavramıdır. Toplumsal cinsiyet toplumun görmek istediği kadınlık ve erkeklik normlarını içermektedir. Bu normlar arasında, kadın ve erkeğin kendini sunum şekli; davranış kalıpları, beden hareketleri, jestleri, mimikleri, konuşma biçimleri, giyim kuşam kodları da yer almaktadır. Ortalama biçim ve görüntü olarak aslında bedensel farklılıkları çok fazla olmayan kadın ve erkek, toplumsal cinsiyete bağlı olarak giysilerle farklılaştırılır. Kadınlar etekle, erkekler pantolonla sınıflandırılır Giysi, bireyin kişisel tercihlerini hemen dışa vuran en temel toplumsal cinsiyet göstergesidir. Kadınlığın etekle, erkekliğin pantolonla kodlanmasının yanı sıra, bireyin tarzı (seçtiği renkler, modeller, takip ettiği moda akımları), cinsel eğilimi (erkeğin hangi kulağına küpe taktığı), meslek ve uğraşıya özgü kostümler (hemşire üniforması, mutfak önlüğü, iş tulumu gibi)ile yapılan kodlamalar da toplumsal cinsiyete uygunluk konusunda ip ucu verir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık oluştuğunda ortaya çıkan tipik olaylar dizisi içerisinde yer aldığı söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Kızgınlık düşünceleri geriletir.
Soru Açıklaması

- Kızgınlık bir olay ya da kışkırtılma sonucu tetiklenir. - Kızgınlık düşünceleri geliştirir. - Bunu izleyen davranışlar, kızgınlık düşünceleri üzerine temellenir. - Kızgınlık beslenir ve artar. Kızgınlık duygusu eğer kontrol edilemezse şiddetlenir ve yapıcı eylemlerle kontrol edilmesi giderek güçleşir. - Kontrol altına alınamayan kızgınlık, uzun süren, şiddetli, acı verici ve tahrip edici bir dizi öfkeli düşünce ve eylemleri başlatır.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargılara göre kadınların gösterdiği davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sevecen
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi "Olumlu İlgi " ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Olumlu ilgi negatif durumları görmemeyi önerir
Soru Açıklaması
Bireylerarası iletişimde başarılı olmak için sadece “Ben Dili” ile konuşmak yeterli değildir. Bunun yanı sıra olumlu ilgi de göstermemiz gerekmektedir. Çünkü karşımızdaki kişi sevilmek ve değer verilmek değil; sevildiğini ve değer verildiğini hissetmek ister. Olumlu ilgili, karşımızdakinin olumlu yönlerini görmek ve bunu onunla paylaşmaktır. Olumlu ilgi göstermek, hataları eksikleri görmezden gelmek değil, bu hataları ve eksikleri doğrulardan sonra söylemektir. Hataları düzeltmek, eksiklikleri tamamlamak için doğruları yakalamak, konuşmaya doğruları vurgulayarak başlamak gerekir.
13.

İletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumuna iletişimde ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Semantik gürültü
Soru Açıklaması

Anlamsal gürültü iletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur. Geniş anlamda, iletişim sürecinde kaynak ve alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak özetlenebilir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için değiştirilmesi gereken alışkanlıklardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Söylenenleri kendi başımıza gelen bir olayla karşılaştırmak
Soru Açıklaması
İyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklarımızdan biri karşılaştırma yapmaktır. Dinleme esnasında söylenenleri kendi başımıza gelen bir olayla ya da başkalarından duyduklarımızla karşılaştırmaya başlarız. Bu biçimde bir dinleme bizi anlamak noktasında başarısızlığa götürür. Doğru cevap E seçeneği.
15.

I. Fiziksel Gürültü II. Psikolojik Gürültü III. Anlamsal (Semantik Gürültü) Gürültü Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gürültü türleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Fiziksel Gürültü, Psikolojik Gürültü, Anlamsal (Semantik Gürültü) Gürültü türleri arasında yer almaktadır.

16.

Bireyleri internet sistemi üzerinden birbiriyle buluşturan ve metin, ses ve video paylaşarak eşzamanlı ve eş zamansız sosyalleşmelerini sağlayan yazılımlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Sosyal Ağ
Soru Açıklaması

Bireyleri internet sistemi üzerinden birbiriyle buluşturan ve metin, ses ve video paylaşarak eşzamanlı ve eş zamansız sosyalleşmelerini sağlayan bir tür yazılımdır.

17.
Aşağıdaki şıklardan hangisi kızgınlığın yol açtığı fizyolojik değişiklikler arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Sükunet
Soru Açıklaması
Cevap: Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. Diğer tüm duygular gibi, kızgınlık da organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar; kalbin daha hızlı çarpmasına, kan basıncının yükselmesine, enerji veren hormonların salgılanmasına sebep olur.
18.

Aşağıdakilerden hangisi ‘algının farklılaşmasının’ nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Estetik değerler
Soru Açıklaması

Algının Farklılaşmasının nedenleri: - Fizyolojik nedenler: Gözümüzün görebilmesi, kulağımızın duyabilmesi, beynimizin işleyebilmesi - Özgeçmiş: Deneyimlerimizin, algımızı etkileyecek derecede iz bırakmış olması - Kültürel değerler: Yorumlarımızı etkileyen kültürel bir birikime ve yargılara sahip olunması - Güncel duygu durumu: Gün içinde yaşamış olduğumuz bir olayın anlık tepkilerimizde ve algılarımızda etkili olması. - Çevresel faktörler: Sosyal bir varlık olan insanın, içinde bulunulan saptama ve yorumlamayı etkileyen dış çevredeki etmenler.

19.
Aşağıdaki şıklardan hangisi iletişim kavramına ilişkin değildir?
Doğru Cevap: "C" İletişim her türden canlıya özgü bir olgudur.
Soru Açıklaması
İletişim insana özgü bir olgudur.
20.

Çocukların, anne ve babalarını gözlemleyip aldıkları olumlu, olumsuz tepkilerden yola çıkarak cinsel rolleri öğrendiklerini toplumsal öğrenme kuramı yoluyla açıklayan düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "C" Bandura
Soru Açıklaması

Cinsel rollerin öğrenilmesini toplumsal öğrenme kuramı ile açıklayan düşünür Bandura'dır. Bu açıdan doğru yanıt C şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler