• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 5
1.

I. Blog II. Wiki III. Gazete Yukarıdakilerden hangileri ikinci kuşak web hizmetleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Gazete geleneksel medya aracıdır ve ikinci kuşak web hizmetleri arasında yer almaz.

2.

I. Hemşire üniforması II. Mutfak önlüğü III. İş tulumu Yukarıdakilerden hangileri kadına atfedilen meslek ya da uğraşıları gösteren sözsüz iletişim simgeleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

İş tulumu çoğunlukla ev-dışında çalışan erkeği akıllara getirir. Ancak bakım üstlenen hemşirenin ve yemek yapan kişinin kadınlarla özdeşleştirilmesi I ve II’deki simgelerin ilkin kadınların akıllara getirilmesine yol açar.

3.
İletişim bir bağlam içinde gerçekleşir, tanımında sözü edilen bağlam kaç boyutludur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kavramını tanımlayan doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "C" İletişim, tek katmanda gerçekleşen bir etkinliktir.
Soru Açıklaması
5.

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama, ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama sürecine ne denir?

Doğru Cevap: "B" Kodlama
Soru Açıklaması

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama, ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve kod çözme işlemleri olarak tanımlanmaktadır.

6.
I.Bilim ve bilişsel değerlerin güç kazanması ve bu bağlamda da bilimin saygınlığının artması,bilimin ve araştırmanın bilgi toplumunun temel gereklerinden olduğu düşüncesinin ön planaçıkmasını sağlamıştır. II.Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi toplumunda sağlık, eğitim, araştırma, devlethizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı bir yükseliş göstermişlerdir. III.Karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön planaçıkmıştır. Hizmet sektörünün de bilgi toplumunda hızla gelişme göstermesiyle, hizmet sektörünün ve çalışanlarının ön plana çıkması beraberinde hemen hemen tüm sektörlerde ekonomikleşme davranışının yerini sosyalleşme davranışının almasına neden olmuştur. IV. Büyük ölçekli sanayileşmeyi, büyük kentleşme ha­reketlerini ve iş bölümünde yüksek düzeyde uzmanlaşmayla yönetimi bir bütün olarak bürokratikleşmiş bir toplumsal ortamı ifade eder.Yukarıdakilerinden hangisi ya da hangileri Bell'e göre bilgi toplumunun özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
I. Süheyla erkek arkadaşı ile olan ilk buluşmasında genellikle konuşurken aşağı doğru bakmaktadır. Erkek arkadaşı Emre ise Süheyla’nın gözlerine direk bakmaktadır.II. Süheyla konuşurken Emre’ye göre daha fazla gülümser. Emre ise genellikle sert bakışlarda bulunmaktadır.III.Süheyla ve Emre daha sonraki buluşmalarında Süheyla bacakları bitişik otururken; Emre bacakları ayrık otururIV. Süheyla Emre ile konuşurken daha yumuşak konuşur. Emre ise daha yüksek sesle konuşur.Yukarıdaki ifadelerden aşağıdakilerden hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "C" Kadın erkek iletişiminde sözsüz iletişim dvaranışları farklılık göstermektedir.
Soru Açıklaması
8.
Kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin, ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesi, bireyin kendini karşısındakine tanıtması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Kendini açma
Soru Açıklaması
Kişilerarası ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütebilmesinde önemli olan faktörlerden biri de kendini açma davranışıdır. Kişilerarası ilişkilerde bireylerin kendilerini daha çok tanıyıp anlayabilmelerine de önemli katkıları olan kendini açma davranışı, aynı zamanda, bu ilişkilerin daha rahat kurulabilmesi, daha çabuk geliştirilebilmesi ve daha güvenli sürdürülebilmesinde de önemli bir rol oynar.
9.
"Sen dili" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Karşımızdaki kişiye önemi verdiğimiz gösterir
Soru Açıklaması
Sen dili eleştirir, suçlayıcıdır ve karşımızdakini savunmaya yöneltir. Karşımızdaki kişiye önem verdiğimize dair bir duygu uyandırmaz, tam tersi etkisi vardır.
10.
Olaylara yaklaşım açısından kadın ve erkeklerin konuşmaları, kültüre, içinde yaşadıkları toplumsal yapıya bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra kadın ve erkeklerin içeriğin ötesinde biçimsel olarak da konuşma biçimlerinde kimi farklılıklar bulunmaktadır. Bu ifadelerden hareketle, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bu farklılıklar doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Erkekler konu değiştirirken daha çok ünlem, nida kullanır. Örneğin, Aaa bak! Hey!
Soru Açıklaması
ERKEKLER; Erkekler konuşurlarken yüksek ses tonuyla konuşur. Erkekler konuşurken vurgu yapmak için selerini yükseltir. Erkeklerin konuşması daha monotondur. Üç ses tonu kullanırlar. Erkekler konuşma sırasında başkalarının sözünü kesme eğilimi gösterir.Erkekler sözlerinin kesilmesine daha az izin verirler.Konuşma sırasında erkekler kendileri hakkında daha az kişisel bilgi verirler. Erkekler doğrudan suçlayıcı konuşur. Örneğin, “Aramadın!” Bir konu hakkında doğrudan ifadeler kullanırlar. Konuşmaları sırasında daha az kuvvetlendirici sözcüklere başvururlar. Deklare edici cümle kuruluşlarını yeğlerler. Örneğin, “Güzel bir gün!”Konu değiştirirken daha çok ünlem, nida kullanırlar. Örneğin, Aaa bak! Hey! Erkekler bir görüşmeyi canlandırmak için daha az soru sorma eğilimi gösterirler. KADINLAR;Kadınlar konuşurken yumuşak ses tonuyla konuşur. Kadınlar konuşurken vurgu yapmak için ses perdesini ve ses değiştirmeyi kullanır. Kadınlar daha duygusal vurgular yaparlar. Beş ses tonu kullanırlar. Kadınlar konuşma sırasında erkeklere göre çok daha az söz kesme eğilimi gösterir. Kadınlar sözlerinin kesilmesine daha fazla izin verirler. Kadınlar konuşma yaparlarken kendileri hakkında daha çok bilgi verme eğilimi gösterir. Kadınlar dolaylı yoldan suçlayıcı konuşur. Ses tonuyla suçlamayı vurgular. Örneğin, “Aramadın?”Bir konu hakkında dolaylı ifadeler kullanırlar. Konuşmaları sırasında daha çok kuvvetlendirici sözcüklere başvururlar. Örneğin, çok iyi, gerçekten güzel, en çok bu şekilde gibi.Denemeli, onay bekleyen cümle kuruluşlarını tercih ederler. Örneğin, “Güzel bir gün değil mi?”Konu değiştirirken daha çok bağlaç kullanırlar. Örneğin, bu arada, öte yandan gibi. Görüşmeyi canlandırmak için daha çok soru sorarlar.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Bireylerarası iletişimde başarılı olmak için olumlu ilgi de göstermek gerekir. Bu ifade ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Olumlu ilgide önce işin eksiklikleri vurgulanmalı, sonrasında da iyi ve başarılı yanları dile getirilmelidir.
Soru Açıklaması
“Ne biçim rapor, bir sürü eksiklikler ve yanlışlar var, doğru dürüst yap getir şunu” demek yerine “Raporun şurası iyi olmuş, devamı da böyle olsun” demek arasında çok fark vardır. Birinci konuşma sadece yanlışlar ve eksiklikler üzerine odaklanmışken; ikinci konuşma önce işin iyi ve başarılı yanlarını vurguluyor, sonrasında da eksiklikleri dile getiriyor.
12.

Diğer insanlarla etkileşimde bulunuruz, onlardan bir şeyler öğreniriz ve duygularımızı diğerlerine gösterme fırsatı buluruz. İletişimde bulunduklarımız yeni tanıdığımız insanlar olabileceği gibi eski arkadaşlarımız, ailemiz, sevgilimiz ve eşimiz de olabilirler ve biz bu insanlara kendimizi anlatır, tanıtır bazen de onlarla olan ilişkilerimizi sonlandırırız. Bu iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bireyler arası iletişim
Soru Açıklaması

Bireylerarası iletişim ile diğer insanlarla etkileşimde bulunuruz, onlardan bir şeyler öğreniriz ve duygularımızı diğerlerine gösterme fırsatı buluruz. İletişimde bulunduklarımız yeni tanıdığımız insanlar olabileceği gibi eski arkadaşlarımız, ailemiz, sevgilimiz ve eşimiz de olabilirler ve biz bu insanlara kendimizi anlatır, tanıtır bazen de onlarla olan ilişkilerimizi sonlandırırız.

13.

Yeni kültürler öğrenirken bize yabancı toplum ya da topluluklardan arkadaşlar ediniriz, onlarla etkileşimde bulunurken birbirimizin yaşam biçimini, kültürünü, hayata bakışını, duygularını ve düşüncelerini öğreniriz. Bu iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kültürler arası iletişim
Soru Açıklaması

Kültürlerarası iletişim ile yeni kültürler öğrenirken bize yabancı toplum ya da topluluklardan arkadaşlar ediniriz, onlarla etkileşimde bulunurken birbirimizin yaşam biçimini, kültürünü, hayata bakışını, duygularını ve düşüncelerini öğreniriz.

14.
Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İletişim yazınsal bir eleştiri değildir.
Soru Açıklaması
İletişim yazınsal bir eleştiridir.
15.

Erkeklerin sözsüz iletişim performanslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "A" Genellikle yumuşak bakışlara sahiptir.
Soru Açıklaması

Genellikle sert bakışlara sahiptir.

16.
Yeni medya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Medya iletilerinin sayısallaşması ile ortaya çıkmıştır
Soru Açıklaması
Çok kısa bir tanımlamayla yeni medya, iletilerin sayısallaşması ile ortaya çıkmış bir terimdir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun kadından beklediği davranışlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Başarılı olma
Soru Açıklaması

Cinsler arası ilişkiler erkeğin üstünlüğü; kadının ise değer, itibar ve güç bakımından düşük konumu üzerine kuruludur. Nu nedenle de Türk toplumunun kadında olmasını istediği davranışlara şunlar örnek verilebilir; yumuşak, uyum gösteren, güçsüz, kabullenici, kararsız, bağımlı, çaresiz, edilgen ve başarı peşinde koymayan. Başarılı olmak erkeğe atfedilen bir özelliktir.

18.
Bilgi toplumunda en ön plana çıkan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Üniversite
Soru Açıklaması
Yoğun bilgi teknolojilerinin kullanımı aslında bir kurumu en ön plana çıkarmktadır. Bu kurum sözü edilen sektörlere nitelikli insan gücünü yetiştiren üniversitelerdir. Doğru cevap D seçeneğidir.
19.

I. En az iki kişiyle gerçekleşebilen bir süreçtir. II. Etkileşimsel bir paylaşımdır. III. Bireyi etkin bir biçimde dinlemek ve olaya onun açısından bakmak, bireyi anlamak kişilerarası iletişimin bir gereğidir. Yukarıdakilerden hangileri kişilerarası ilişkiler hakkında doğru yargılardır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Kişi karşısındaki bireyle ilişki halinde bulunarak iletişimini gerçekleştirir. Bunu yaparken de birbirleri arasındaki iletişimin etkinliğini ön planda tutmalıdır. İletişimi sağlıklı, doğru bir biçimde gerçekleştirmek, hedefe ulaşmak için olmazsa olmazdır. En az iki kişiyle gerçekleştirilen kişilerarası iletişimde hedef ve kaynak insandır. Bireyi etkin bir biçimde dinlemek ve olaya onun açısından bakmak, bireyi anlamak etkili iletişimin ilk adımını oluşturur.

20.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlığın tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir
Soru Açıklaması
Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. Diğer tüm duygular gibi, kızgınlık da organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar; kalbin daha hızlı çarpmasına, kan basıncının yükselmesine, enerji veren hormonların salgılanmasına sebep olur. Kızgınlık, genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açarak gerektiğinde savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar. Doğru cevap C'dir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok