• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Araştırmaların ortaya koyduğu gibi, insanlar genel olarak aşağıdaki hangi iki sebeple kızarlar?

Doğru Cevap: "A" Adaletsiz durum ve karşılanmayan beklenti
Soru Açıklaması

Kızgınlığın temel iki nedeni adaletsiz bir durum ile karşılaşmak ya da beklentilerimize uymayan durumlarla karşılaştığımızda ortaya çıkar.Bu sebeple doğru yanıt A seçeneğidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargılara göre kadınların gösterdiği davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güçlü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlığın sağlıksız dışavurumu türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Susmak
Soru Açıklaması
Susmak kızdığımız zaman başvurduğumuz yanlış bir yöntem olmakla birlikte, ünitede irdelenen dışavurum yöntemlerinden birisi değildir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak web hizmetidir ve internet günlüğü olarak adlandırılabilir?
Doğru Cevap: "D" Blog
Soru Açıklaması
Blog Türkçede internet günlüğü olarak adlandırılan (Web Log) teriminin kısaltmasıdır. Bireyler ya da gruplar tarafından yapılan serbest yorumlar ardışık sıra ile listelenir. Web günlükleri iletişimde bağımsız bireyler tarafından belirlenen konuların tartışması ve yorumlaması biçiminde kullanılır.
5.
Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması olarak ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Algı
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Tanımın belirttiği ifade algıyı tanımlamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru yaklaşımı B seçeneğinde belirtilen algı kavramıdır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi empati ile sempati kavramlarını birbirinden ayıran özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Taraf olma
Soru Açıklaması
Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerinin paylaşılması, ona ilgi gösterme ve psikolojik yakınlık kurma gibi birçok benzer özelliklere sahip olmakla birlikte sempati empatiden farklıdır. Empati kuran kişi, taraf tutmaz. Empatik iletişim ile karşısındakini düşündürmeyi ve yeni fikirler geliştirmeyi amaçlar. Sempati gösteren kişi, karşısındakinin tarafını tutar. Karşısındakine hak vererek onun duygusunu pekiştirir. Doğru cevap D seçeneğidir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi amigdalayı dengeleyen lobdur?

Doğru Cevap: "D" Prefrontal lob
Soru Açıklaması

Amigdalada oluşan düşüncemizi doğrudan ağzımızdan çıkardığımızda kırıcı olma ihtimalimiz çok yüksektir. Ama amigdalada oluşan düşünceyi bir süzgeç niteliğinde olan prefrontal lobtan geçirerek ifade edersek ilişkilerimizde yapıcı olmayı başarmış, sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz.

8.

İletişimde algının farklılaşmasının nedenleri konusunda, iletişimin hemen öncesinde yaşadığımız duygusal bir deneyim, aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir?

Doğru Cevap: "C" Güncel duygu durumu
Soru Açıklaması

İletişimden önce yaşanan duygusal durumlar algıyı etkileyebilir. Bu açıdan doğru yanıt C seçeneğidir.

9.
"Canan'nın kendisinin arkadasından konuştuğunu öğrenen Ayşe, bu konuyu arkadaşlarıyla paylaştığında arkadaşları da ona hak verdi. Konuşmanın sonunda Ayşe Canan'a ilk olduğundan daha kızgın ve öfkeliydi." Yukarıda kızgınlık olduğunda ortaya çıkan hangi olay meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kızgınlık beslenir ve artar. Kızgınlık duygusu eğer kontrol edilemezse şiddetlenir ve yapıcı eylemlerle kontrol edilmesi giderek güçleşir
Soru Açıklaması
Yukarıdaki ifadede Ayşe, arkadaşlarından destek gördükçe daha çok sinirlenmiş, kızgınlığı artmıştır. Yani Ayşe'nin kızgınlığı arkadaşlarının desteğiyle beslenmiştir. Doğru cevap B'dir.
10.

I. Sınıf içinde öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimi II. Lokantada müşterinin garsonla olan iletişimi III. Hastane ortamındaki iletişim Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin fiziksel boyutuna ilişkin bağlama örnektir?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Hastane ortamındaki iletişim, iletişim bağlamının sosyo-psikolojik bağlamı kapsamındadır.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 13
11.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız bazı sağlıksız dışa vurma yöntemleri arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Eleştirmemek
Soru Açıklaması
Kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız bazı sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden bazıları şunlardır; • Suçlu hissettirmek • Akıl okumak • Tuzak kurmak • Kaçınmak • İma etmek • Eleştirmek • Öç almak
12.

1890 yılında kurulan ilk film stüdyosu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Edison
Soru Açıklaması

1983 yılında kurulan ilk film stüdyosu Edison’dur.

13.
"Uyumak, başka şeylerle meşgul olmak gibi davranışlar gösteririz. " Yukarıdaki ifade, kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaçınmak
Soru Açıklaması
Kızgınlığımızı ifade ederken, kimi zaman, konuşmaktan kaçmak için uyumak, başka şeylerle uğraşmak gibi davranışlara yöneliriz. Bu durumda kaçınmış oluruz. Doğru cevap A'dır.
14.
Kızgınlığı sağlıklı dışa vurmaya çalışırken aşağıdakilerden hangisi en baskın rol oynamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Prefrontal lob
Soru Açıklaması
Kızgınlığı sağlıklı dışa vurmaya çalışırken içinde bulunduğumuz durumu analiz edip düşüncelerimiz süzgeçten geçiririz. Bunu da beynimizdeki Prefrontal lobda gerçekleştiririz
15.

Hangisi web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir tür güncelleme sistemine verilen addır?

Doğru Cevap: "B" RSS
Soru Açıklaması

RSS İngilizce Really Simple Syndication kelimelerinin kısaltmasıdır. Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir tür güncelleme sistemidir.

16.

Bireylerarası iletişimde başarılı olmak için ben dilinden başka, kişilerin sevildiğini ve değer verildiğini hissetme ihtiyacına karşılık gelen davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Ben dilinin yanı sıra olumlu ilgi göstererek karşı tarafın değer verildiğini hissetmesini de sağlarız. Bu açıdan doğru yanıt A seçeneğidir.

17.
Niyazi Sözkesen çok okunan bir yazardır. Niyazi Sözkesen bir Alışveriş merkezinde son kitabı Şeftali Dünya’nın tanıtımı için okurlarıyla buluştu okurlarıyla yaptığı sohbet sırasında alışveriş merkezinin fazlasıyla kalabalık olduğunu ve okurlarıyla istediği diyaloğu gerçekleştiremediğini ifade etmiştir. Yukarıdaki ifadelerde Niyazi Sözkesen’in belirtmek istediği durum aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Etkili dinlemede çevre (ortam) faktörünün önemli bir yer tuttuğu
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Niyazi Sözkesen etkin dinlemeyi etkileyen en önemli faktörler arasında yer alan çevrenin (ortamın) yol açtığı sorunlardan dolayı dinleyici ile tam bir diyalog kuramamıştır. Bu nedenle etkin dinlemede ortam önemli bir unsur niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla sorunun doğru yaklaşımını ifade eden A seçeneği doğru yanıttır.
18.
Bireylerarası iletişimde başarılı olabilmek için "Ben dili" ile konuşmak gerekli ancak yeterli değildir. Bunu bütünleyecek en akılcı bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Olumlu ilgi
Soru Açıklaması
Bireylerarası iletişimde başarılı olmak için sadece “Ben Dili” ile konuşmak yeterli değildir. Bunun yanı sıra olumlu ilgi de göstermemiz gerekmektedir. Çünkü karşımızdaki kişi sevilmek ve değer verilmek değil; sevildiğini ve değer verildiğini hissetmek ister.
19.
Wilbur Schramm “İnsan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur” derken aslen neye vurgu yapmak istemiştir?
Doğru Cevap: "B" İletişim becerisinin insanlar ve kurumlar için hayati olduğuna
Soru Açıklaması
Schramm, bu etkili saptama ile, iletişim becerisinin sadece insanlar için önemli olmadığını; en az insanlar kadar diğer bilim dalları ve insanın çabalarından yararlanarak amaçlarına ulaşmayı hedefleyen işletmeler için de önemli olduğunu ifade etmeye çalışmıştır.
20.
Kadın ve erkeklerin konuşma farklılıklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Kadınlar sözlerinin kesilmesine daha az izin verirler.
Soru Açıklaması
Kadın ve erkeklerin biçimsel olarak konuşma biçimlerinde kimi farklılıkla bulunmaktadır: Yukarıdaki seçeneklerden C seçeneğindeki "Kadınlar sözlerinin kesilmesine daha az izin verirler." ifadesi yanlıştır. Çünkü kadınlar sözlerine kesilmesine erkeklere kıyasla daha fazla izin verirler.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler