• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Öğretmeni tarafından arkadaşlarının önünde azarlanan Fatih, tenefüste sırasında oturup ağlamaktadır. Fatih’in bu durumunu gören sıra arkadaşı Cemil, Fatih’in yanına gidip onu anladığını, çok üzgün olduğunu ve kendisini de Fatih’in yerine koyduğunu söyleyip onu teselli etmeye çalışmıştır. Yukarıdaki ifadelerde Fatih’in durumuna üzülen Cemil’in gösterdiği davranış biçimini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Sorudaki ifadeler empati davranışını belirttiği için sorunun doğru yaklaşımı C seçeneğidir.
2.
Kadınlar konuşurken kaç ses tonu kullanırlar?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
3.

I. İlişkiler daha rahat kurulabilir. II. İlişkiler çabuk geliştirilebilir. III. İlişkilerin suiistimal edilmesi olasıdır. Kendini açma davranışı ile ilgili Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Kişilerarası ilişkilerde bireylerin kendilerini daha çok tanıyıp anlayabilmelerine de önemli katkıları olan kendini açma davranışı ilişkilerin daha güvenli sürdürülebilmesinde önemli bir rol oynar.

4.
Ali, okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla internet kafeye oyuna oynamaya gitmiştir. Ancak vaktin nasıl geçtiğini anlamamış ve internet kafeden ayrılırken havanın karardığını farketmemiştir. Bu sırada ailesi Ali için endişelenmeye başlamışlardı. Bu durumdan dolayı kendisini suçlu hisseden Ali, görünmeden odasına girmiştir. Anne ve babası odasına girdiklerinde Ali yatağında uyumaktadır.Yukarıda Ali’nin gösterdiği davranış biçimini aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Ali, eve geç geldiği için anne ve babasının kendisine kızacaklarını düşündüğünden, anne ve babasıyla konuşmaktan kaçınmak için yatma davranışı göstermiştir.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Ali’nin, konuşmaktan kaçmak için uyuma davranışı göstermesi, kızgınlığı ifade ederken kullanılan olumsuz dışa vurma yöntemlerinden “kaçınma” davranışını göstermiştir. Bu yüzden soruda doğru yaklaşım D seçeneğidir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi kadın ve erkek iletişime girdiklerinde toplumsal cinsiyete bağlı olarak kadınların göstermiş olduğu bedene dayalı hareketlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Çenelerini daha fazla sıvazlama
Soru Açıklaması

Pek çok araştırma göstermektedir ki, kadınlar erkeklerle iletişime girdiklerinde daha az alan kaplama, bedenlerini olabildiğinde küçültme, dinlerken ya da konuşurken daha fazla baş sallama, saçlarıyla erkeklere nazaran daha fazla oynama ya da düzeltme, ellerini kucaklarında tutma, bacaklar ve dirsekler yoluyla kapanma hareketleri yapma, otururken bacakları ve ayakları birbirine bitişik tutma, daha fazla göz kırpma ve daha fazla aşağıya yönelik bakışlara sahip olma eğilimi gösterdikleri saptanmıştır. Erkeklerin ise daha fazla ve doğrudan baktıkları, daha fazla alan kapladıkları, başlarını dik tuttukları, ayaktayken, otururken bacaklarını açtıkları, çenelerini daha çok sıvazladıkları, daha büyük ve geniş jestler yaptıkları, bacak ve ayaklarını daha fazla hareket ettirdikleri ve kollarını bedenlerinden daha uzakta hareket ettirdikleri bulgulanmıştır.

6.

Analog (sayısal olmayan) yayın yapan geleneksel televizyon ve radyo yayınları, basılı ortamlardan gazete ve dergi gibi geleneksel medyadan farklı olarak sayısal bilgisayar ve ağ tabanlı iletişim araçlarından oluşan sisteme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Yeni medya
Soru Açıklaması

Flew (2008) ise yeni medyanın analog (sayısal olmayan) yayın yapan geleneksel televizyon ve radyo yayınları, basılı ortamlardan gazete ve dergi gibi geleneksel medyadan farklı olarak sayısal bilgisayar ve ağ tabanlı iletişim araçlarından oluştuğunu belirtmektedir.

7.
Öğretmen öğrencilerinin ödevlerini okurken, ödevini tam anlamıyla yapamamış öğrencilerin raporlarına, ödevin iyi yönlerini ve eksik yönlerini ayrıntılı olarak birlikte not etmiş, öğrencilere raporları öyle geri vermiştir. Öğretmen ödevleri değerlendirirken bulunduğu davranışlar, bireylerarası iletişimin hangi özelliğini ortaya çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "C" Olumlu ilgi
Soru Açıklaması
Olumlu ilgi göstermek, hataları eksikleri görmezden gelmek değil, bu hataları ve eksikleri doğrulardan sonra söylemektir. Hataları düzeltmek, eksiklikleri tamamlamak için doğruları yakalamak, konuşmaya doğruları vurgulayarak başlamak gerekir. Öğretmenin yaptığı da budur. Doğru cevap C'dir.
8.
Remzi Bey, yoğun bir iş temposuyla çalıştığı için eve geç saatlerde gelmektedir. Bu yüzden eşine fazla zaman ayıramamaktadır. Bu duruma çok kızan Hülya Hanım, “Patronunla konuşsanda beni de sizin şirkete alsa. Belki bu sayede yüzünü daha çok görmüş olurum!” der. Yukarıda Hülya Hanım’ın kızgınlığını dışa vurma yöntemi olarak gösterdiği davranış biçimini aşağıdakilerden hangisi en uygun biçimde ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Suçlu hissettirme
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Hülya Hanım’ın kızmasının altında yatan genel sebep Remzi Bey’in eve geç gelmesidir. Bu yüzden imalı yollarla Remzi Bey’i suçlu hissetmesini sağlayarak kendisine biraz zaman ayırmasını sağlamaktır. Bu nedenle soruda doğru yaklaşımın C seçeneği olduğu anlaşılmaktadır.
9.
Kamusal alanda özellikle iş yaşamında karşılaşılan sorunlar sözlü iletişim becerilerini gerektiren süreçlerin önemli tetikleyicilerindendir. Bir sorunla karşılaşan kadın güvendiği bir erkekle konuştuğunda çoğunlukla ne bekler ve genelde neyle karşılaşır?
Doğru Cevap: "E" Dertleşmek ister, yalnız değilsin denmesini bekler ancak öğüt ve çözüm önerileri ile karşılaşır.
Soru Açıklaması
Bir kadının çoğunlukla sorunu hakkında konuşması onu zorlayan bir durum değildir. Başkalarıyla sorunları hakkında konuşmak, kendileri hakkında bilgi vermek yakınlık kurmanın yollarından biridir. Özellikle dostlar arasında yapılan dertleşme toplantılarının alt metni “Yalnız değilsin. Benzer şeyleri biz de yaşıyoruz”dur. Bir kadın eve geldiğinde eşine, iş yerinde bir arkadaşıyla yaşadığı işe dair bir sorunu anlatmaya başlarsa, erkeğin tutumu sorunun çözümüne odaklı olacaktır ve muhtemelen “O zaman müdüre anlatsaydın durumu” diyecektir. Bu, bir erkek için olağan bir tepkidir. Eşine işiyle ilgili bir sorunda yardımcı olmaktadır. Oysa kadın kendi sorunundan söz ederken yakınlık ilişkisi kurmaya çalışmak ister. İçinde bulunduğu durumun anlaşılmasını ve kendisiyle yandaşlık kurulmasını umut eder. Ona sorunuyla ilgili ne yapması gerektiği söylendiğinde kendisini yalnız hissetmesinin yanı sıra bir de zaten kendisinin de akıl edebileceği bir çözüm önüne konduğu için ikincil duruma düşürüldüğü duygusunu yaşar.
10.
Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal cinsiyet ile sözsüz iletişim davranışları doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kadınlar daha olumlu jestlere sahiptir.
Soru Açıklaması
Richmond ve McCroskey, (2000:251) tarafından yapılan araştırmalara göre kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları resimdeki tabloda gösterilmiştir. Buna göre Doğru cevap A seçeneğidir.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 11
11.

Orta yaştan ileri yaşa geçenlerde kızgınlık sebepleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Gelecekle ilgili güvensizlik
Soru Açıklaması

Orta yaştan ileri yaşa geçenlerde gelecekle ilgili güvensizlik ve bunun getirdiği belirsizlik, yaşın getirdiği sınırlamalar engelleme duygusuna ve öfkeye yol açar.

12.

Aşağıdakilerden hangisi algının farklılaşmasının nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Deneyimlerimizden bağımsız algılarımızın var olması
Soru Açıklaması

Algının Farklılaşmasının nedenleri: - Fizyolojik nedenler: Gözümüzün görebilmesi, kulağımızın duyabilmesi, beynimizin işleyebilmesi - Özgeçmiş: Deneyimlerimizin, algımızı etkileyecek derecede iz bırakmış olması - Kültürel değerler: Yorumlarımızı etkileyen kültürel bir birikime ve yargılara sahip olunması - Güncel duygu durumu: Gün içinde yaşamış olduğumuz bir olayın anlık tepkilerimizde ve algılarımızda etkili olması. - Çevresel faktörler: Sosyal bir varlık olan insanın, içinde bulunulan saptama ve yorumlamayı etkileyen dış çevredeki etmenler.

13.
Leyla Hanım kozmetik şirketinde işe yeni başlamıştır. Kısa sürede işinde başarı yakalayan Leyla Hanım iş çevresince bu başarısından dolayı kıskanılmaktadır. İş arkadaşları Leyla Hanımla konuşmamaya sözlü olarak kırıcı konuşmaya başlamışlardır.Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak Leyla Hanımın karşılaştığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş yerinde psikolojik taciz
Soru Açıklaması
14.

Bell'e göre bilgi toplumunda üretim mal üretiminden ya da reel sektörden ne yöne doğru değişmiştir?

Doğru Cevap: "C" Hizmet üretimi
Soru Açıklaması

Bilgi toplumunda reel sektörden hizmet üretimine doğru bir geçiş gözlenir. Bu açıdan doğru yanıt C seçeneğidir.

15.

Konuşma ve yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci, iletişim çalışmalarında ne olarak tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" İletiyi kodlama
Soru Açıklaması

Konuşma ve yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci, iletişim çalışmalarında, iletiyi kodlama olarak tanımlanmaktadır.

16.

Kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesi, bireyin kendini karşısındakine tanıtması yönünde atılmış en etkili adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kendini açma
Soru Açıklaması

Jourard’ a (1958) göre, kendini açma davranışı kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesi, bireyin kendini karşısındakine tanıtması yönünde atılmış en etkili adımdır.

17.

Aşağıdaki örneklerden hangisi sempatidir?

Doğru Cevap: "B" Eşi doğum yapan adamın benzer bir acı hissetmesi
Soru Açıklaması

Sempatide karşı taraf ile aynı duygu ve düşüncelere sahip olmak vardır. Bu açıdan doğru yanıt A seçeneğidir.

18.
Kaynağa geri gönderilen bilgi ya da ileti aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Yansıma
Soru Açıklaması
Sorunun doru cevabı E şıkkıdır. Sorudaki ifadeler yansımayı tanımladığı ve açıkladığı için doğru yaklaşım E seçeneğidir.
19.

Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olarak kadın ve erkeğin konuşma farklılıklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Erkek konuşurken beş ses tonu; kadınlar ise üç ses tonu kullanırlar.
Soru Açıklaması

A, B, D ve E seçenekleri kadın ve erkeklerin konuşma farklılıkları için doğru bilgileri içerirken; C seçeneği yanlıştır. Çünkü kadınlar beş ses tonu ve erkeklerde üç ses tonu kullanmaktadırlar.

20.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerisi tanımı içerisinde yer alan unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Beden dilini ön planda tutma
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. İletişim becerisi, saygıyı ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan ben dili ile iletebilme, ‘ben’ savaşımı vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, iletişim becerisi kavramının unsurları arasında beden dilini ön planda tutma yer almamaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler