• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi sempati kavramıyla ilgili doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Sempati ile empati aynı durumları anlatmak için kullanılan kavramlardır.
Soru Açıklaması
2.

Kadınların sözsüz iletişim performanslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Teması kabullenmez.
Soru Açıklaması

Teması kabullenir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi empati gösteren kişinin özelliklerine uygun bir durum değildir?
Doğru Cevap: "A" Başsağlığı ziyaretinde sürekli ağlamak
Soru Açıklaması
4.

“Hayvanlara eziyet edenlerden nefret ederim.” “Randevularına sadık kalmayanları hiç sevmem.” “Hayatın tadını kaçıranlardan kaçarım.” “Savaş karşıtıyım.” diyen bir insan hangi tipe girmektedir?

Doğru Cevap: "A" A tipi
Soru Açıklaması

A Tipi Adam: Hayvanlara eziyet edenlerden nefret ederim. Randevularına sadık kalmayanları hiç sevmem. Hayatın tadını kaçıranlardan kaçarım. Savaş karşıtıyım. B Tipi Adam: Hayvanları sevenleri severim. Randevularına sadık kalanları takdir ederim. Hayatı zevkli kılan insanlarla yaşamaktan hoşlanırım. Barış yanlışıyım. Bu nedenle belirtilen kişi A tipi karaktere sahiptir diyebiliriz.

5.
I. Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak. II. Kendisini anladığımızı karşımızdakine sözlerimizle, ses tonumuzla ve beden dilimizle ifade etmek. III. Olayları karşımızdaki gibi algılamaya çalışmak. Yukarıda empatinin üç aşaması karışı olarak verilmiştir. Doğru sıralama nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" III-I-II
Soru Açıklaması
Empatinin aşamaları şu şekildedir: Birinci Aşama: Olayları karşımızdaki gibi algılamaya çalışmak İkinci Aşama: Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak Üçüncü Aşama: Kendisini anladığımızı karşımızdakine sözlerimizle, ses tonumuzla ve beden dilimizle ifade etmek.
6.

Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim bağlamı olarak değerlendirilir?

Doğru Cevap: "A" Fizyolojik
Soru Açıklaması

İletişim fiziksel, sosyo psikolojik ve zamansal olmak üzere üç bağlama sahiptir. Bu açıdan doğru yanıt A seçeneğidir.

7.
"Hayvanlar birbirleriyle ve diğer insanlarla konuşmadan iletişim kurarlar." Yukarıdaki ifade iletişimin hangi temel özelliğine vurgu yapmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İletişimde mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iletilir
Soru Açıklaması
Hayvanların konuşmadan iletişim kurmaları, sözsüz iletişime örnektir. Doğru cevap B seçeneğidir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mülk ve zenginlik bilgi toplumunda önem kazanmıştır.
Soru Açıklaması

Bilgi toplumunda liyakat ile işlerin yapılmasına verilen önem mülkün ve zenginliğin önüne geçmiştir.

9.

…… ……, anatomik yapıların farklılığına, hormonal dönüşümlerin ayrışmasına dayanır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "E" Biyolojık süreç
Soru Açıklaması

Biyolojik süreç, anatomik yapıların farklılığına, hormonal dönüşümlerin ayrışmasına dayanır.

10.

I. Kızmamıza sebep olan yerdir. II. Bilgilerin toplandığı, süzgeçten geçirildiği ve ne yapılacağına karar verildiği bölgedir. III.Düşüncemizi doğrudan ağzımızdan çıkardığımızda kırıcı olma ihtimalimizin artmasına yol açan yerdir. Yukarıdakilerden hangileri amigdala ile ilgili ifadelerdir?

Doğru Cevap: "D" I-III
Soru Açıklaması

Amigdala bizim kızmamıza sebep olan yerdir. Amigdala babanın beyninde “sana bir çakarsam, görürsün gerçek arabayı, bacak kadar boyuyla istediği şeye bak” düşüncesini oluşturan ve belki de yaptıran yerdir. Prefrontal lob ise, bilgilerin toplandığı, süzgeçten geçirildiği ve ne yapılacağına karar verildiği bölgedir.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 1
11.

Aşağıdakilerden hangisi amigdalayı dengeleyen lobdur?

Doğru Cevap: "D" Prefrontal lob
Soru Açıklaması

Amigdalada oluşan düşüncemizi doğrudan ağzımızdan çıkardığımızda kırıcı olma ihtimalimiz çok yüksektir. Ama amigdalada oluşan düşünceyi bir süzgeç niteliğinde olan prefrontal lobtan geçirerek ifade edersek ilişkilerimizde yapıcı olmayı başarmış, sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz.

12.
Aşağıdakilerden hangisi kadınların konuşma biçimine uygundur?
Doğru Cevap: "A" Konuşurken vurgu yapmak için ses perdesini ve ses değiştirmeyi kullanırlar.
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi bir medya aracıdır?

Doğru Cevap: "E" Kitap
Soru Açıklaması

Medya, kitlesel yayıncılığa olanak veren ortam anlamına gelmektedir. Medya ya da başka bir deyişle gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; bilgisayar, telefon, uydu gibi iletişim teknolojileri; konferans, konser, tartışma gibi kişilerarası ya da gruplar arası iletişim; işaret, bakış, gözyaşı, gülümseme, mimikler, giyinme alışkanlıkları gibi sözsüz iletişim; dahası da sessizlik bile iletişim sözcüğünün anlamı içindedir.

14.

Web 2.0'da kullanıcıların içerik üretme ve paylaşmalarına izin veren, ansiklopedi benzeri olan ve sürekli geliştirilmeye açık olan ikinci kuşak web hizmetine ne ad verilir:

Doğru Cevap: "B" Wiki
Soru Açıklaması

wikipedia gibi kullanıcıların içerik oluşturdukları ve sürekli gelişme durumunda olan özelliğe wiki adı verilir bu açıdan doğru yanıt B seçeneğidir.

15.

Bir cenaze evi ve bir doğum günü partisi arasındaki iletişim bağlam farkını hangi iletişim bağlamı içerisinde ele alabiliriz?

Doğru Cevap: "B" Sosyo psikolojik
Soru Açıklaması

Bahsedilen örnek sosyal ve psikolojik öğeler içerdiği için doğru yanıt B seçeneği yani sosyo psikolojik bağlamdır.

16.
İletişim sürecinde ileti üretme işlemine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kodlama
Soru Açıklaması
17.
İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci olarak tanımlanan ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kodlama- Kod açma
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve kod açmayı tanımladığı için sorunun doğru yaklaşımı E şıkkıdır.
18.

Bir insan dakikada 150 kelime konuşabilir ama 500 kelime algılayabilir. Bu durum dinlemekten sıkılmanın nedenlerinden biridir. Başka şeyler düşünmeye başlayabiliriz. Bahsedilen durum etkin dinlemenin önünde engel oluşturan alışkanlıklardan hangisine girer?

Doğru Cevap: "D" Dinliyor gibi görünmek
Soru Açıklaması

Bireyin konuşma ve yazma hızı arasındaki fark, sıkılmasına ve hatta hayal kurmaya başlamasına bile neden olur. Dinliyormuş gibi görünmeye başlar. Bu açıdan doğru yanıt D seçeneğidir. 

19.
Ev yani özel alan bir erkek için çoğunlukla, kendini kanıtlamaktan kurtulduğu, sözlü gösterilerle başkalarını etkilemek zorunda kalmadığı güvenli bir limandır. Bu güvenli limanda erkek, kafasını dinlemek ister. Kadının tam zıt bir davranış içinde olması birincil nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Ev kadınlar için rahat iletişim kuramadıkları kamusal alanın aksine güvendikleri insanlarla iletişim gereksinimlerini giderebildikleri yerdir.
Soru Açıklaması
Çoğu kadın için ise ev, yetiştirilme tarzları nedeniyle yabancısı oldukları, kendilerini çok rahat hissetmedikleri, kamusal alanın rekabetçi ortamından uzaklaştıkları ve konuşmaya en çok gereksinim duydukları mekandır. Evin rahatlığı, sözlerinin nasıl karşılanacağını düşünmeden, yargılanmadan, eleştirilmeden rahatça konuşacakları ve kendilerine en yakın olan insanlarla, başka deyişle, aile fertleriyle dertleşip paylaşım içinde olacakları bir ortamdır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin önemli bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Giyim tarzı
Soru Açıklaması

Başarılı iletişimin en temel önceliği olan doğru anlama eylemini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmek için karşımızdaki kişinin beden dilinin nasıl okunması gerektiğini, bedenimizin iletişim kurarken aslında sözlerimizden daha önemli olduğunu ve beden dilimizi nasıl doğru kullanabileceğimizi bilgili ve becerikli olmamız gerekmektedir. Doğru ve başarılı anlamak için karşımızdaki kişinin ses tonu ve konuşmasının akıcılığı, beden duruşu, mimikleri ile mesafe ve bedensel temas önemlidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler