Dönemsonu İşlemleri

Dönemsonu İşlemleri

 Ünite 1 : Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı
 Ünite 2 : Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri
 Ünite 3 : Alacaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri
 Ünite 4 : Stoklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri
 Ünite 5 : Duran Varlıklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri
 Ünite 6 : Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönem Sonu İşlemleri
 Ünite 7 : Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri
 Ünite 8 : Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.