• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi "Türk Muhasebe Standartlarına" göre yapılan bir değerleme ölçüsüdür? 

Doğru Cevap: "B" Gerçekleşebilir değer
Soru Açıklaması

Diğer seçeneklerde verilen ölçüler Vergi Usul kanuna göre olan değerleme ölçülerdir. 

2.

Yabancı para cinsinden yapılan kayıtlarda dönem içinde; alış günü işlem kuru dikkate alınır. Dönem içindeki alım ve elden çıkarma kuru arasındaki olumlu farklar kayıtlara nasıl geçirilir?

Doğru Cevap: "C" Kambiyo karı
Soru Açıklaması

Yabancı para cinsinden yapılan kayıtlarda dönem içinde; alış günü işlem kuru dikkate alınır. Dönem içindeki alım ve elden çıkarma kuru arasındaki farklar Kambiyo Kârı veya Kambiyo Zararı şeklinde kayıtlara geçirilir.

3.

Diğer alacaklar Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" • Değersiz Alacaklar
Soru Açıklaması

Diğer Alacaklar  grubunda bulunan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir;

• Ortaklardan Alacaklar

• İştiraklerden Alacaklar

• Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

• Personelden Alacaklar

• Diğer Çeşitli Alacaklar

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler