Denetim

Denetim

 Ünite 1 : Denetime Giriş ve Denetim Standartları
 Ünite 2 : Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları
 Ünite 3 : Denetim Süreci ve İç Kontrol
 Ünite 4 : İç Denetim
 Ünite 5 : Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim
 Ünite 6 : Denetimde Örnekleme
 Ünite 7 : İşlem Döngüleri ve Denetimi
 Ünite 8 : Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.