• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletişim bileşeni/bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Uygulama ve sistem yazılımı
Soru Açıklaması

Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletişim bileşeni/bileşenleri; uygulama ve sistem yazılımlarıdır

2.
Teknolojik gelişmelerden etkilenme düzeyi yüksek bir şirketin denetiminde aşağıda belirtilen hesap kalemleri değerlendirildiğinde seçeneklerden hangisinde risk en azdan en fazlaya doğru sıralanmıştır?I) Kira giderleriII) Garanti giderleriIII) Stoklar
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Genel Kontrollerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Çalışanların Ayrımı 
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplardandır?
Doğru Cevap: "C" Tahviller
Soru Açıklaması
5.

…...... ve ……….  yaygın şekilde kullanılan hileli finansal raporlama araçlarındandır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" İade, iskontolar
Soru Açıklaması

İade ve iskontolar, yaygın şekilde kullanılan hileli finansal raporlama araçlarındandır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Örnekleme alınan birimler birbiri ile ilişki içerisinde olmalıdır.
Soru Açıklaması
Örnekleme alınan birimler birbiri ile ilişki içerisinde olmalıdır ifadesi başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir.
7.

I. Nitelik örneklemesiII. Parasal birim örneklemesiIII. Nicelik örneklemesi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri, muhasebe denetiminde istatiksel örneklemede öne çıkan temel modellerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Seçeneklerde verilenler, muhasebe denetiminde istatiksel örneklemede öne çıkan üç temel modeldir.

8.
Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle, bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını karşılaştırması sonucuna dayanan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Verimlilik denetimi
Soru Açıklaması
Verimlilik belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranıdır. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde etkin bir risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Risklerin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Seçme işlemi, ilgilenilen özellik veya değişkenden bağımsız olmamalıdır.
Soru Açıklaması

Seçme işlemi, ilgilenilen özellik veya değişkenden bağımsız olmalıdır.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Rekabetçi işletmeler bilgi teknolojilerinden mümkün olduğunca faydalanmalıdır. Küçük ölçekli işletmeler bunu genelde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirir. Aşağıdakilerden hangisi bir restoran işletmecisinin yararlanmak isteyebileceği bilgi teknolojisi hizmetlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal kaynak planlaması sistemi
Soru Açıklaması
Diğer şıkların aksine, kurumsal kaynak planlaması sistemi, küçük ölçekli bir restoran işletmesinin faydalanabileceği bir bilgi teknolojisi hizmeti değildir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı sistemi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "A" Verileri birden fazla yerde saklayarak güvende tutar.
Soru Açıklaması

Veri tabanı birbiriyle ilişkili kütüklerin birleştirilerek birbirinden bağımsız alanlarda ortaklaşa kullanımına olanak veren bir yapılanmadır. Bu uygulama ile verilerin birden fazla yerde gereksizce saklanması önlenir. Verileri birden fazla yerde saklamaz. Belirlenmiş olan bir konudaki tüm bilgileri kapsar, bilgilerin çelişmesini önleyerek tutarlılığı sağlar, disk belleğinde tasarruf sağlar, veriye erişimi hızlandırır, kullanıcının öğrenmesi kolaydır. Bu nedenle doğru cevap A’dır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi, bilgi teknolojileri ortamında denetimin temel sürecini gösterir?
Doğru Cevap: "A" Planlama-Risk belirleme-Kontrol testleri-Tözel testler-Denetim raporu 
Soru Açıklaması
Planlama-Risk belirleme-Kontrol testleri-Tözel testler-Denetim raporu Süreci BT ortamında denetimin temel sürecini oluşturur.
14.

I. Bilgi işleme

II. Girdi

III. Çıktı

Yukarıda karışık olarak verilen uygulama kontrolleri bilgi işleme sürecinin temel bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" II-I-III
Soru Açıklaması

Uygulama kontrolleri bilgi işleme sürecinin temel bileşenleri sırasıyla girdi, bilgi işleme ve çıktıdır. Bu adımlar doğru olarak B seçeneğinde verildiğinden doğru cevap B’dir.

15.
Danışmanlık hizmetlerinin genelde kaç tarafı vardır?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
16.
Denetim şirketleri, müşterinin denetim teklifini yanıtlamadan önce müşteri hakkında ön araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalardan elde edilen, müşteri hakkında önemli bilgi sağlayarak müşteriyle anlaşma yapılması ve standartlara göre hazırlanması zorunlu olan genel stratejinin belirlenmesini kolaylaştıran veriler arasında aşağıdakilerden hangileri yer alır?1- Firmanın kuruluş ve gelişme süreci, hızlı ya da istikrarlı şekilde büyüyüp büyümediği, finansal durumu, başarısı,2- Piyasadaki itibarı, sektördeki konumu; vergi, sosyal güvenlik, kredi vb. kurumlarla ilişkilerinin firma ve ortaklar açısından durumu,3- Firmanın etik kodları, uygulamaları, müşteri ve satıcılarıyla ilişkileri, kamuya yansımış devam eden ya da sonuçlanmış önemli davalar,4- Önceki denetim firması ile ilişkileri, firma hakkında hazırlanmış önceki denetim vb. değerlendirme raporları,5- İşletmenin örgütsel yapısı, faaliyet birimleri, yabancı ülkelerdeki faaliyetleri, üstlenilecek denetim görevinin kapsamı, getireceği iş yükü ve denetim şirketinin kendi kapasitesi ile olası iş yükünün tutarlılığı.
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
Denetim şirketleri, müşterinin denetim teklifini yanıtlamadan önce müşteri hakkında ön araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalardan elde edilen, müşteri hakkında önemli bilgi sağlayarak müşteriyle anlaşma yapılması ve standartlara göre hazırlanması zorunlu olan genel stratejinin belirlenmesini kolaylaştıran veriler şu şekildedir: • Firmanın kuruluş ve gelişme süreci, hızlı ya da istikrarlı şekilde büyüyüp büyümediği, finansal durumu, başarısı, • Piyasadaki itibarı, sektördeki konumu; vergi, sosyal güvenlik, kredi vb. kurumlarla ilişkilerinin firma ve ortaklar açısından durumu, • Firmanın etik kodları, uygulamaları, müşteri ve satıcılarıyla ilişkileri, kamuya yansımış devam eden ya da sonuçlanmış önemli davalar, • Önceki denetim firması ile ilişkileri, firma hakkında hazırlanmış önceki denetim vb. değerlendirme raporları, • İşletmenin örgütsel yapısı, faaliyet birimleri, yabancı ülkelerdeki faaliyetleri, üstlenilecek denetim görevinin kapsamı, getireceği iş yükü ve denetim şirketinin kendi kapasitesi ile olası iş yükünün tutarlılığı.
17.

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı uygulamasının hayatımıza sağladığı faydalardan biri değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Veriye erişimi hızlandırmaz.
Soru Açıklaması

Veri tabanı uygulaması veriye erişimi hızlandırır

18.
Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade eden kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sorumluluk ilkesi
Soru Açıklaması
19.
Benzer işlemlerin belgeler olarak ve /veya elektronik ortamlarda bir araya getirilerek, belli ölçüler dahilinde gruplanması ve işlenmesini ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" b) Yığın işlem
Soru Açıklaması
Benzer işlemlerin belgeler olarak ve /veya elektronik ortamlarda bir araya getirilerek, belli ölçüler dahilinde gruplanması ve işlenmesine Yığın işlem adı verilir.
20.

Aşağıdakilerden hangisi ücret ve personel döngüsünde yer alan hesaplardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Verilen çekler ve senetler
Soru Açıklaması

Verilen çekler ve senetler hesabı, satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alan hesaplardandır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler