• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 35

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 35
1.
İşletmenin tüm işlemlerinin işlenmesinde girdi verisini yöneten merkezî yordamları içeren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" GVGS
Soru Açıklaması

GVGS, işletmenin tüm işlemlerinin işlenmesinde girdi verisini yöneten merkezî yordamları içerir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin, finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüzde Yöntemi
Soru Açıklaması
3.
Stoklar ve Maliyet döngüsündeki sevkiyat sürecinde kaç belge kullanılır?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
Stoklar ve Maliyet Döngüsünde Yer Alan İşletme Faaliyetleri ve Belgeler şekildeki gibidir.
4.

Denetçinin kanıt elde etmek için ekonomik faaliyetlere ilişkin savlar hakkında topladığı kanıtlarla kabul edilmiş ölçütleri (amortisman ayırma yöntemi gibi) karşılaştırarak bunlar arasındaki uygunluğun derecesini belirleme çabasında dikkat edeceği en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
Soru Açıklaması

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

5.
BT sistemlerinde bir denetim yordamının etkinliğinin ve denetçi tarafından uygulanışının bir fonksiyonu olarak tanımlanan risk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bulma riski
Soru Açıklaması
BT sistemlerinde bir denetim yordamının etkinliğinin ve denetçi tarafından uygulanışının bir fonksiyonu olarak tanımlanan risk, Bulma riski olarak adlandırılır.
6.

Aşağıdakilerden hangisi diğer muhasebe kanıtlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Yardımcı defterler
Soru Açıklaması

Mizan, muhasebe fişi, büyük defter ve hesap ekstreleri esas muhasbe kanıtlarıdır.  Yardımcı defterler diğer muhasebe kanıtlarındandır.

7.
Denetçinin örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olması olasılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Örnekleme riski
Soru Açıklaması
Örnekleme riski
8.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin örneklem birimlerinin seçiminde kullandığı tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Karışık Seçim
Soru Açıklaması

Karışık Seçim, denetçinin örneklem birimlerinin seçiminde kullandığı tekniklerden biri değildir.

9.

I. Örneklem seçilecek evren hakkında bazı özel bilgiler baştan elde edilmelidir.II. Seçme işlemi, ilgilenilen özellik veya değişkenden bağımsız olmalıdır.III. Örneklem, bir ön yargıya yer verilmeden seçilmelidir.IV. Örnekleme alınan birimlerden her biri diğerinden bağımsız olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Verilenlerin tümü başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerdendir.

10.

Denetim çalışmasının en çok zaman alan kısmındaki denetim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Satın Alma ve Ödemeler Döngüsünün Denetimi
Soru Açıklaması

Satın alma ve ödemeler döngüsü, bir denetim çalışmasının en çok zaman alan kısmıdır.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 35
11.

"Görüşümüze göre, “konunun etkileri hariç olmak üzere” ilişikteki finansal tablolar, şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye muhasebe standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Yukarıdaki ifadenin aşağıdaki denetçi raporu türlerinden hangisinde yer alması beklenir?

Doğru Cevap: "E" Şartlı Olumlu Görüş
Soru Açıklaması

"Görüşümüze göre, “konunun etkileri hariç olmak üzere” ilişikteki finansal tablolar, şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye muhasebe standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır." ifadesinin şartlı olumlu görüş bildiren denetçi raporunda yer alması beklenir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

12.

Bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirilecek iç yada dış denetim için öncelikli olan İşletmedeki bilgi teknolojileri yapısını anlamaktır. Bu ifade;

Doğru Cevap: "A" Doğrudur
Soru Açıklaması

Bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirilecek iç yada dış denetim için öncelikli olan İşletmedeki bilgi teknolojileri yapısını anlamaktır.

13.
"Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan denetçi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İç Denetçiler
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi denetim raporuna gerekli olduğunda ikinci bölüm olarak eklenebilecek başlıktır?

Doğru Cevap: "A" Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler
Soru Açıklaması

Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler gerekli görüldüğü taktirde denetim raporuna ikinci bölüm olarak eklenebilir. Sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğidir.

15.
 • Emisyon primleri
 • Ödenecek temettüler
 • Banka kredileri
 • Yukarıdakilerden hangileri özkaynak temini ile ilgili hesaplardandır?

   

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  Banka kredileri, borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplardandır.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi, borsada işlem gören bir işletmenin gerçeğe uygun sunum çerçevesine uygun olarak hazırlanmış olan finansal tablolarına ilişkin denetçi raporunda yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Sonuç
  Soru Açıklaması

  Sonuç; borsada işlem gören bir işletmenin gerçeğe uygun sunum çerçevesine uygun olarak hazırlanmış olan finansal tablolarına ilişkin denetçi raporunda yer almaz.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan değildir?

   

  Doğru Cevap: "D" Kontroller, hataları ve hileleri atlama ve kaçırma riskini artırır. 
  Soru Açıklaması

  Kontroller, hataları ve hileleri atlama ve kaçırma riskini azaltır.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolü oluşturan bileşenlerden değildir?
  Doğru Cevap: "A" Bilgi teknolojileri
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat işlemleri döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" İndirilecek KDV
  Soru Açıklaması
  İndirilecek KDV Hesabı satışlar ve tahsilat döngüsünde yer almaz.
  20.

  4763112 kodunun sağlama sayısı modulus 11”e göre aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" 6
  Soru Açıklaması

  6dır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok