• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hatanın parasal değerini hesaplamak.
Soru Açıklaması
Hatanın parasal değerini hesaplamak, nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan biri değildir.
2.

I. Denetçi, satış işlemlerine uyguladığı metodolojiyi aynen satış iade ve indirimleri için de uygulayacaktır.II. Denetçi, önemlilik düzeyi konusunda dikkatli olmalıdır.III. Denetçi, iade ve iskontoların gerçek olup olmadığı konusunda dikkatli olmalıdır.

Satış iade ve indirim işlemlerine ilişkin kontrol testleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Denetçi, bütün denetim amaçlarını karşılayacak şekilde satış işlemlerine uyguladığı metodolojiyi aynen satış iade ve indirimleri için de uygulayacaktır. Ancak bu işlemlerle ilgili olarak denetçi, iki konuda özellikle dikkatli olmalıdır. Birincisi önemlilik düzeyi, ikincisi ise bu iade ve iskontoların gerçek olup olmadığıdır. Her üç madde de söylenebilir.

3.
''Denetim, ticari faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla önceden saptanmış ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.''Yukarıda verilen tanıma göre uygunluğun derecesini belirlemede denetimin hangi unsuru önemli olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
Soru Açıklaması
Denetçi, ekonomik faaliyetlere ilişkin savlar hakkında topladığı kanıtlarla kabul edilmiş ölçütleri (amortisman ayırma yöntemi gibi) karşılaştırarak bunlar arasındaki uygunluğun derecesini belirleme çabası içine girer. Burada söz edilen ölçütler, yasalardan ve yönetimin koyduğu kurallar ve düzenlemelerden oluşabilir. Ancak uygunluğun derecesini belirlemede en önemli ölçütler seti, finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir.
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yönetimin savları ile denetçinin bu savlara karşı geliştirdiği denetim amaçları doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tamlık - Zamanlılık
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından çalışma alanı standartları içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" İç kontrolün incelenmesi standardı
Soru Açıklaması

İç kontrolün incelenmesi standardı, genel kabul görmüş denetim standartlarından çalışma alanı standartları içerisinde yer almaktadır. Sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğidir.

6.
Bilgisayarı bir kara kutu olarak görmek şeklinde tanımlanan denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayarın çevresinden denetim 
Soru Açıklaması
Bilgisayarı bir kara kutu olarak görmek şeklinde tanımlanan denetim yaklaşım bilgisayarın çevresinden denetim yaklaşımıdır.
7.

Önemlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Bir finansal tablo kaleminin önemliliği, onun niteliğine ve büyüklüğüne bağlı olmamalıdır.
 • Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesidir.
 • Finansal bilginin tanınması, toplanması, sınıflanması ve sunumu için temel bir kavramdır.
 • Denetçinin belirli bir kalemin veya işlemin önemli olup olmadığını yargılaması için önemli bir faktördür.
 • Doğru Cevap: "A" II-III-IV
  Soru Açıklaması

  Yalnızca ilk ifade yanlıştır.  Çünkü Bir finansal tablo kaleminin önemliliği, onun niteliğine ve büyüklüğüne bağlıdır. Bir finansal tablo kaleminin önemliliği, onun niteliğine ve büyüklüğüne bağlıdır.  Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesidir. Finansal bilginin tanınması, toplanması, sınıflanması ve sunumu için temel bir kavramdır. Denetçinin belirli bir kalemin veya işlemin önemli olup olmadığını yargılaması için önemli bir faktördür.

  8.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi teknolojileri ortamında kullanılan bilgi işleme sistemlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Karşılaştırmalı İşlem Sistemi
  Soru Açıklaması
  Karşılaştırmalı işen sistemi bilgi teknolojileri ortamında kullanılan bilgi işleme sistemlerinden biri değildir.
  9.
  "Güvence hizmetlerinin nitelik ve kapsamı … tarafından belirlenirken, danışmanlık hizmetleri … ile belirlenir." Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  Doğru Cevap: "D" İç denetçi-Müşteri ve iç denetçi arasındaki sözleşme
  Soru Açıklaması
  Danışmanlık hizmetlerinin nitelik ve kapsamı, değerlendirmeyi talep edenle iç denetçi arasındaki sözleşmeye tabidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
  10.

  Bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirilecek iç yada dış denetim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

   

  Doğru Cevap: "B" İşletmedeki bilgi teknolojileri yapısını anlama
  Soru Açıklaması

  Bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirilecek iç yada dış denetim için öncelikli olan İşletmedeki bilgi teknolojileri yapısını anlamaktır

  logo
  Denetim
  Deneme Final Sınavları - Deneme 3
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "A" Örnekleme riskini belirlemek
  Soru Açıklaması

  Doğru cevap A seçeneğinde verilen örnekleme riskini belirlemektir.

  12.
  Kasa banka hesaplarına uygulanacak detaylı kalan testlerinin sayısı nedir?
  Doğru Cevap: "C" 6
  Soru Açıklaması
  6 tane oldukları şekilden izlenebilmektedir.
  13.
  Denetçinin hataları bulma ve ortaya çıkarmada yetersiz kalması riskini veren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "B" Bulma Riski = Denetim Riski / Doğal Risk x Kontrol Riski 
  Soru Açıklaması
  14.
  • Kabul edilebilir risk 
  • Kabul edilebilir sapma oranı
  • Evrenin beklenen sapma oranı
  Örneklem büyüklüğünü doğru bir biçimde belirleyebilmek için denetçinin yukardaki faktörlerden hangilerini göz önünde tutması gerekmektedir?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Örneklem büyüklüğünü doğru bir biçimde belirleyebilmek için denetçi Kabul edilebilir risk, Kabul edilebilir sapma oranı ve Evrenin beklenen sapma oranı faktörlerini göz önünde tutmalıdır

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetinin iki temel işlevidir?
  Doğru Cevap: "A" Güvence ve Danışmanlık
  Soru Açıklaması
  16.

  Borsada işlem gören bir işletmenin denetçi raporu en az beş temel bölümden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biridir?

  Doğru Cevap: "D" Görüşün dayanağı
  Soru Açıklaması

  Borsada işlem gören bir işletmenin denetçi raporu en az beş temel bölümden oluşmaktadır. 1- Görüş 2-Görüşün Dayanağı 3- Kilit Denetim Konuları 4-Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara ilişkin Sorumlulukları 5-Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumlulukları. Doğru cevap D'dir.

  17.

  İşletmenin finansal tablolardaki yanlış beyan riskini değerlendirebilmek için iç denetim faaliyetlerini yeterince kavrayarak bağımsız denetim planı ve yordamlarını sağlıklı bir şekilde belirleme görevi hangi denetçinin sorumluluğundadır?

  Doğru Cevap: "E" Bağımsız denetçi
  Soru Açıklaması

  Bağımsız denetçi, finansal tablolardaki yanlış beyan riskini değerlendirebilmek için iç denetim faaliyetlerini yeterince kavrayarak bağımsız denetim planı ve yordamlarını sağlıklı bir şekilde belirler.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilat döngüsündeki hesaplardan biridir?
  Doğru Cevap: "E" Karşılık giderleri
  Soru Açıklaması
  Karşılık giderleri, Satışlar ve tahsilat döngüsünün hesaplarından biridir.
  19.
  Aşağıdakilerden hangisinde veri bilgisayara doğrudan verilerek daha sonra işlenmek üzere saklanır?
  Doğru Cevap: "A" Çevrim içi yığın işleme
  Soru Açıklaması
  20.
  Karar Destek Sisteminin kaç temel bileşeni vardır.
  Doğru Cevap: "C" 3
  Soru Açıklaması
  Veri tabanı, dış veri, karar modelleri.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler