• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin satın alma sürecinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Stok denetimi.
Soru Açıklaması
Stok denetimi satın alma sürecine ilişkin bir faaliyet değildir.
2.
Bir işletmenin iç denetim yapısının yeterliğinden ve etkinliğinden kim sorumludur?
Doğru Cevap: "A" Yönetim
Soru Açıklaması
3.
İç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlılığı olarak tanımlanan risk kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğal Risk
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi "Kurumsal Yönetim" ilkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Özün önceliği
Soru Açıklaması

Özün önceliği

5.

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçi raporunda yer alması gerekmez?

Doğru Cevap: "D" Görüşün Ses Kaydı
Soru Açıklaması

Bağımsız denetçi raporunda yer alması gereken başlıklar şu şekilde sıralanabilir;

  • Başlık 
  • Muhatap
  • Görüş
  • Görüşün Dayanağı
  • Kilit Denetim Konuları
  • Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
  • Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
  • Bağımsız denetçi raporu tarihi, Bağımsız denetçinin imzası, Sorumlu denetçininadı soyadı, Bağımsız denetçinin adres

Görüşün ses kaydı bu gereklilikler arasında yer almaz. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

6.
Kullanıcılar ve donanım arasındaki iletim bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kullanıcılar-Uygulama yazılımı-Sistem yazılımı-Donanım
Soru Açıklaması
7.

Nitelik örneklemesinin bir türü olan ve denetçinin bir sapmayı sıfıra yakın bir olasılıkla beklediği durumlarda kullandığı örneklem türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Buluş örneklemesi
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı B seçeneğinde belirtilen buluş örneklemesidir.

8.

Bağımsız denetçinin iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Doğru Cevap: "E" İç denetimin görev dağılımı
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğinde verilmiştir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirme kontrollerinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulacak önemli noktalardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Uygulamadan önce gerekli sınamaların yapılmaması
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi parasal birim örneklemesi uygulamasında, örneklem büyüklüğünün belirlenmesi için gerekli ön belirlemelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Alfa riski için güvenilirlik derecesi
Soru Açıklaması

Alfa riski için güvenilirlik derecesi sorunun doğru yanıtıdır. Yani doğru cevap "C" seçeneğidir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
11.

Hesap kalanları önemli yanlışlıklar içermediği halde örneklem sonuçlarının hesap kalanlarının önemli yanlışlıklar içerdiği sonucunu desteklemesi riski aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yanlış ret riski
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğinde verilen yanlış ret riskidir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kontrol testleri 
Soru Açıklaması
13.
Denetim döngüsünde yer alan her bir işleme ilişkin anahtar niteliği taşıyan iç kontrollerin belirlenerek bunlara ilişkin kontrol zayıflıklarının tespit edilmesi ve planlanan kontrol riskinin değerlendirilmesi için denetçinin kullandığı inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kontrol risk matrisi
Soru Açıklaması
Döngüde yer alan her bir işleme ilişkin beş denetim amacı çerçevesinde (gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik) anahtar niteliği taşıyan iç kontrollerin belirlenerek bunlara ilişkin kontrol zayıflıklarının tespit edilmesi ve planlanan kontrol riskinin değerlendirilmesinde denetçi, her bir işlem ile ilgili kontrollerin kontrol amaçlarını ne ölçüde karşıladığını gösteren kontrol risk matrislerinden yararlanır.
14.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarında, denetçinin niteliğini belirleyen standartlar hangi alt kategoride yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Genel Standartlar
Soru Açıklaması
15.

I.Kabul edilebilir riskII.Kabul edilebilir sapma oranıIII. Evrenin beklenen sapma oranı

Örneklem büyüklüğünü doğru bir biçimde belirleyebilmek için denetçinin yukarıdaki faktörlerden hangilerini göz önünde tutması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Örneklem büyüklüğünü doğru bir biçimde belirleyebilmek için denetçi kabul edilebilir risk, kabul edilebilir sapma oranı ve evrenin beklenen sapma oranı faktörlerini göz önünde tutmalıdır.

16.
İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Alfa riski
Soru Açıklaması
Alfa riski (Tip I): İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varmasıdır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi genel denetim planının oluşturulması evrelerinde uygulanan denetim testlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Dürüstlük ve etik değerlendirme
Soru Açıklaması
18.

Denetçi, müşterinin kontrol politikalarının ve yordamlarının etkin olmadığına inanıyorsa ve bu nedenle sunulan finansal bilgiye güvenmiyorsa kontrol riskini nasıl belirler?

Doğru Cevap: "B" Maksimumda belirler
Soru Açıklaması

Maksimumda belirler

19.

Denetçi; satın alma işlemlerine ilişkin iç kontrolleri anlayabilmek için tipik bir alış işleminden yararlanarak ……………………. seçilmiş alış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme yöntemleriyle bilgi toplar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" akış şemaları, iç kontrol soru formu
Soru Açıklaması

Denetçi; satın alma işlemlerine ilişkin iç kontrolleri anlayabilmek için tipik bir alış işleminden yararlanarak akış şemaları, iç kontrol soru formu, seçilmiş alış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme yöntemleriyle bilgi toplar.

20.
İşlemlerini BT ortamında yürüten bir işletmenin çok geniş bir kesimine ya da tümüne uygulanan ve onların faaliyetlerini güvence altına alan politikaları ve yordamları ifade eden kontrollere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Genel Kontroller
Soru Açıklaması
İşlemlerini BT ortamında yürüten bir işletmenin çok geniş bir kesimine ya da tümüne uygulanan ve onların faaliyetlerini güvence altına alan politikaları ve yordamları ifade eden kontrollere Genel kontroller denir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok