• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo kalemlerinin parasal tutarlarının doğruluğunu anlamak amacıyla uygulanan tözel testlerden birisidir?

Doğru Cevap: "C" Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi
Soru Açıklaması

Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi finansal tablo kalemlerinin parasal tutarlarının doğruluğunu anlamak amacıyla uygulanan tözel testlerden birisidir. Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

2.

Denetçinin gerçekte önemli yanlışlıkların varlığı nedeni ile yanıltıcı şekilde beyan edilmiş finansal tabloların gerçek ve dürüst bir görünüme sahip olduğu şeklinde görüş ifade etmesi riskine ne ad verilir? 

 

Doğru Cevap: "B" Denetim riski
Soru Açıklaması

Denetçinin gerçekte önemli yanlışlıkların varlığı nedeni ile yanıltıcı şekilde beyan edilmiş finansal tabloların gerçek ve dürüst bir görünüme sahip olduğu şeklinde görüş ifade etmesi riski denetim riskidir

3.
İşletme sistematik seçimle 900 birimden oluşan evrenden 150 birimlik örneklem seçmek istemektedir. Örnekleme aralığı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
900/150= 6
4.
Kullanıcılar ile yazılım sistemi ilişkisi sürecini doğru olarak kuran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kullanıcılar-Uygulama Yazılımı- Sistem Yazılımı - Donanım
Soru Açıklaması
Kullanıcılar ile yazılım sistemi ilişkisi sürecini doğru olarak kuran "Kullanıcılar-Uygulama Yazılımı- Sistem Yazılımı - Donanım" sırasıdır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi denetimde işlem döngüsü yaklaşımının bir faydasıdır?
Doğru Cevap: "A" Farklı denetim alanları için iş bölümü oluşturulmasında ve sonuçların birleştirilmesinde faydalıdır.
Soru Açıklaması
Döngü yaklaşımında her bir döngü, birer denetim alanı olarak ele alınır. Böyle bir yaklaşım, denetimin yönetimini kolaylaştırır. Denetçi, denetim ekibinin üyelerini bu şekilde belirlenen denetim alanları itibarıyla görevlendirir. Denetimin sonunda ise ayrı denetim alanlarında yapılan tüm çalışmalar birleştirilerek sonuçlar değerlendirilir.
6.

Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa nasıl görüş bildirecektir?

Doğru Cevap: "C" Olumsuz görüş
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğinde belirtilen olumsuz görüştür.

7.
Aşağıdaki süreçlerden hangisi yığın işlem (batch processing) kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Araştırma
Soru Açıklaması
8.

"Kayıtlarda yer alan tutarlar şirket tarafından gerçekten alınmıştır." ifadesi tahsilat işlemleriyle ilgili olarak aşağıdaki denetim amaçlarından hangisini karşılar?

Doğru Cevap: "D" Gerçekleşme
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğinde yer alan gerçekleşmedir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Örneklem sonucu gözlem yoluyla değerlendirilir.
Soru Açıklaması

İstatistiksel örnekleme; denetim işindeki tüm denetçiler, evrendeki hatanın sayısal büyüklüğü hakkında aynı sonuca ulaşabilirler. Söz konusu hataların etkileri, farklı şekillerde yorumlansa da elde edilen gerçekler için bir sorun olmayacaktır; çünkü onların evrendeki sıklığını belirleme yöntemi aynıdır. Farklı denetçiler tarafından tamamlanmış olsalar da birleştirilebilir ve değerlendirilebilir. Tüm test faaliyetlerinin nesnel ve bilimsel temele sahip olması, farklı denetçilerin aynı teste bağımsız olarak katılmasını ve sonuçların sanki tek bir denetçi tarafından yapılmış gibi birleştirilmesine olanak sağlar. Örneklem sonuçları gözlem yoluyla değil, sayısal ve matematiksel olarak değerlendirilebilir durumda olmalıdır. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin kapsamı ve amaçları arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Bağımsız denetim faaliyetlerinin incelenmesi
Soru Açıklaması

İç denetimin kapsamı içinde şunlar yer almaktadır:

 • Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi
 • Finansal bilgiler ile faaliyet bilgilerinin incelenmesi
 • İşletmenin, finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil olmak üzere, faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğinin gözden geçirilmesi
 • Kanunlar, diğer yasal gereklilikler ve düzenlemeler ile işletme yönetimi politikaları, kuralları ve diğer iç gerekliliklere uyumun gözden geçirilmesi.
 • logo
  Denetim
  Deneme Final Sınavları - Deneme 20
  11.

  Denetim raporlamasından önceki son evrede denetçi bazı kanıtlar toplar ve nihai görüşünü şekillendirmeye çalışır. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin son değerlendirmelerinden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerdendir?

  Doğru Cevap: "D" İşletmenin sürekliliğini değerlendirir. 
  Soru Açıklaması

  Denetçinin son değerlendirmelerinden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetler, temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  Analitik yordamların uygulanması,• Yönetimden beyan mektubu (açıklama mektubu/teyit mektubu) alınması,• Finansal tabloların sunum ve açıklamalarının değerlendirilmesi,• İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi,• İşletme ile ilişkili taraf işlemlerinin gözden geçirilmesi,• Denetim kalitesine yönelik gözden geçirmelerin yapılması,• Belgelemenin gözden geçirilmesi ve son değerlendirmenin gerçekleştirilmesi,• Denetim komitesi ve yönetim ile iletişim sağlanması.

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri ortamında denetimin temel sürecinde ilk aşamayı ifade etmektedir? 

  Doğru Cevap: "E" Bilgi teknolojileri ortamına özgü denetim amacının belirlenmesi ve denetim planının yapılması
  Soru Açıklaması

  Bilgi teknolojileri ortamında denetim süreci, bilgi teknolojileri ortamına özgü denetim amacının belirlenmesi ve denetim planının yapılması ile başlar.

  13.

  I. Defter değeriII. Kabul edilebilir yanlışlıkIII. Beklenen yanlışlıkIV. Yanlış kabul riski için güvenilirlik derecesiV. Genişleme faktörü

  Parasal birim örneklemesi uygulamasında denetçi, örneklem büyüklüğünü belirlemek  için yukarıda belirtilen hangi ön belirlemeleri yapmalıdır?

  Doğru Cevap: "E" Tümü
  Soru Açıklaması

  Verilenlerin tümü belirtilen ön belirlemelerdendir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi denetimin üç temel nedenleri arasında yer alır? 

   

  Doğru Cevap: "A" Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek
  Soru Açıklaması

  Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek denetimin üç temel nedenleri arasında yer almaktadı.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin istatistiksel olmayana göre sahip olduğu üstünlüklerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Tek denetçi tarafından yapılması gerekir.
  Soru Açıklaması

  İstatistiksel örneklemler, farklı denetçiler tarafından tamamlanmış olsalar da birleştirilebilir ve değerlendirilebilir. Tüm test faaliyetlerinin nesnel ve bilimsel temele sahip olması, farklı denetçilerin aynı teste bağımsız olarak katılmasını ve sonuçların sanki tek bir denetçi tarafından yapılmış gibi birleştirilmesine olanak sağlar.

  16.

  Denetçinin yordamlarının finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkaramayacak olması riskidir?

  Doğru Cevap: "A" Bulma riski
  Soru Açıklaması

  Denetim riskinin 3 bileşeni vardır.  Bunlar:  Doğal risk, kontrol riski ve bulma riskidir.  Doğal risk ile kontrol riski, birlikte yanıltıcı beyan riskini oluşturur.  Bulma riski ise denetçinin yordamlarının finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkaramayacak olması riskidir.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işletme finansal tablolarına ilişkin savlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Zamanlılık
  Soru Açıklaması
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi ücret ve personel döngüsünde yer alan hesaplardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Alınan çekler
  Soru Açıklaması

  Alınan çekler hesabı ücretler ve personel döngüsünde yer alan hesaplardan birisi değildir. Doğru yanıt "B" seçeneğidir.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi belirsizliklerin işletmenin taahhütlerinden kaynaklandığı bir durumu örnekler?

  Doğru Cevap: "C" İşletmeye ham madde alımı ya da ürünlerin sabit bir fiyattan satışı
  Soru Açıklaması

  Belirsizlikler bazen de işletmenin taahhütlerinden kaynaklanabilir. Bunlar genellikle uzun dönemli taahhütlerdir ve ham madde alımı ya da ürünlerin sabit bir fiyattan satışı gibi durumlarda söz konusu olmaktadır.

  20.
  Bilgi Teknolojisinde sistem güvenliği -yazılım düzeyinde yapılandırma- analizler ve veri yönetimi hangi iç kontrol bileşeniyle etkileşimdedir?
  Doğru Cevap: "D" Kontrol Eylemleri
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok