• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi ulusarası denetim standartlarına göre denetçinin bağımsız denetim çalışmasının başlangıcıda yapması gereken unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Müşteriyle olan ilişkinin ve bağımsız denetim çalışmasının devamına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi
Soru Açıklaması
Müşteriyle olan ilişkinin ve bağımsız denetim çalışmasının devamına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi
2.
I. Hile riskinin değerlendirilmesi için bilgi toplanması II. Genel denetim planı ve denetim programının oluşturulması III iç kontrollerin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi IV. önemliliğin belirlenmesi, kabul edilebilir denetim riski ve doğal riskin değerlendirilmesi V işletme riskini değerlendirme.Yukarıda karışık olarak verilmiş denetim planlaması aşamalarının doğru sıralaması nedir?
Doğru Cevap: "E" V – IV - III – I - II
Soru Açıklaması
3.
İşletmenin içinde veya dışında olan, hem finansal olan hem de finansal olmayan bilgi sahibi kişilerin bilgisini araştırmak şeklinde tanımlanan denetim kanıtı elde etme yordamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Soruşturma
Soru Açıklaması
4.
İç denetim birimi kuramayacak ölçekteki işletmelerde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en uygun olacaktır?
Doğru Cevap: "A" İşletme dışı profesyonel bir kurumdan iç denetim hizmeti alınır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki denetim yaklaşımlarından hangisi standartlara uygun en etkili denetim yaklaşımı olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" İşlem Döngüsü Yaklaşımı
Soru Açıklaması
6.
1- Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliği 2- İç denetçiler birliği 3- Sermaye Piyasası Kurulu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Amerika’da denetim alanındaki örgütlenmede yer alan kuruluşlardandır?
Doğru Cevap: "D" 1-2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin hangi bölümde iç denetimin doğasını açıklayan ve kalite ölçütleri sunan düzenlemeler yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Performans Standartları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde kullanılan denetim yaklaşımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Analitik Değerleme Yaklaşımı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde diğerlerine göre daha etkili bir denetim yaklaşımıdır?
Doğru Cevap: "A" İşlem döngüsü
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi iç denetim standartlarının amaçlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "B" İşletmenin vergi denetimini gerçekleştirme
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 7
11.
Denetçi bir bağımsız kuruluşu denetlenmesi sırasında denetim riskini belirlemek için aşağıdaki bileşenlerden hangisini ya da hangilerini değerlendirmelidir?I) Doğal riskII) Kontrol riskiIII) Bulma riski
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki kanıt türlerinden hangisinin güvenilirliği diğerlerine göre daha yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Sabit varlıkların kontrolü
Soru Açıklaması
13.

Denetimde bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesine ne denir?

 

Doğru Cevap: "A" Önemlilik
Soru Açıklaması

Önemlilik kavramı; finansal bilginin tanınması, toplanması, sınıflanması ve sunumu için temel bir kavramdır. Önemlilik, aynı zamanda denetçinin belirli bir kalemin veya işlemin önemli olup olmadığını yargılaması için önemli bir faktördür.

14.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamuoyuna sunulması
Soru Açıklaması

Etkin bir risk yönetiminin dört aşaması söz konusudur. Bunlar;

• Risklerin belirlenmesi,• Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi,• Risklerin yönetilmesi ile risklerin kontrol edilmesi,• Denetimi ve raporlanması olarak belirtilebilir.

15.

 Aşağıdakilerden hangisi Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetleriçin kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanması için yapılan denetim türüdür?

Doğru Cevap: "A" Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması

Faaliyet Denetimi, Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasıdIr.

16.

Aşağıdaki kanıt türlerinden hangisinin güvenilirliği diğerlerine göre yüksektir?

Doğru Cevap: "C" Sabit varlıkların kontrolü
Soru Açıklaması

Sabit varlıkların kontrolüne ilişkin kanıtın güvenilirlik derecesi diğer sayılan kanıt türlerine göre yüksektir. Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Risk Yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Risklerin kurum genelinde öğrenilmesi 
Soru Açıklaması
18.

İç denetim faaliyetleri, aşağıdaki faaliyetlerden hangisini kapsamaz?

 

Doğru Cevap: "A" Müşteri portföyünün gözden geçirilmesi
Soru Açıklaması

Müşteri portföyünün gözden geçirilmesi, iç denetimin kapsadığı faaliyetlerden değildir.

19.

2002 yılında   yürürlüğe konan ve denetim firmalarının bağımsızlığı konusunda etkin önlemler alınarak yatırımcıların güvenini artırmaya yönelik önemli adımlar atan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sarbanes-Oxley Yasası
Soru Açıklaması

2002 yılında SEC tarafından yapılan bir düzenlemeyle Sarbanes-Oxley Yasası yürürlüğe konmuş ve denetim firmalarının bağımsızlığı konusunda etkin önlemler alınarak yatırımcıların güvenini artırmaya yönelik önemli adımlar atılmıştır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi bulma riskinin formülüdür?
Doğru Cevap: "C" Kabul edilebilir denetim riski / Doğal risk x Kontrol riski
Soru Açıklaması
Kabul edilebilir denetim riski / Doğal risk x Kontrol riski
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler