• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 6
1.

SPK düzenlemelerinde denetçi rotasyonuna göre bir denetim şirketinin aynı denetim ekibiyle bir müşteriye kaç yıldan fazla üst üste denetim hizmeti vermesi mümkün değildir?

 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

SPK düzenlemelerinde denetçi rotasyonu öngörülmüş olup bir denetim şirketinin aynı denetim ekibiyle bir müşteriye 7 yıldan fazla üst üste denetim hizmeti vermesi mümkün değildir

2.

 İç kontrolün bileşenlerinden hangisi diğer unsurlar için bir temel oluşturur?

Doğru Cevap: "A" Kontrol ortamı
Soru Açıklaması

Kontrol oratamı diğer bileşenlere temel oluşturan bileşendir.

3.

Denetçi denetimin hangi aşamasında önemlilik eşiğini belirler?

 

Doğru Cevap: "A" Planlama Aşaması
Soru Açıklaması

Planlama önemliliği olarakda ifade edilen önemlilik eşiği denetimin planlama evresinde gerçekleştirilir

4.
Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Muhasebe yönetmeliği
Soru Açıklaması
5.

İşletmede etkili iç kontrollerin oluşturulması ve işletilmesinin temel sorumluluğu, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "D" İşletme Yönetimine
Soru Açıklaması

İşletme Yönetimine

6.
Aşağıdakilerden hangisi denetim riskinin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletme riski
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir risk yönetiminin aşamalarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Maliye bakanlığınca onaylanması 
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Hesap Kalanlarının Detaylı İncelenmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" hesaplanan oranlarla (rasyolarla) karşılatırılarak
aradaki farklara bakılır

Soru Açıklaması

Hesap Kalanlarının Detaylı İncelenmesi: Bilanço ve gelir tablosunda yer alan büyük defter hesaplarının kalanlarının incelenmesi amacına yönelik bu testler; fiziksel incelemeler, doğrulamalar, belgelerin incelenmesi, işlemleri uygulayanlarla görüşmeler ve tutarların yeniden incelenmesi gibi kanıt toplamaya yönelik denetim teknikleriyle yapılır.

9.
“Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel (objektif) bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" İç Denetim
Soru Açıklaması
10.

İlk önemlilik belirlemesi, hangi düzeyinde yapılır?

 

Doğru Cevap: "B" Finansal tablo
Soru Açıklaması

İlk önemlilik belirlemesi, finansal tablo düzeyinde yapılır

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İç Denetim
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası denetim standardıdır?

 

Doğru Cevap: "A" ISA 200
Soru Açıklaması

Uluslararası denetim standardı ISA 200’dür

13.
“Bir şirketin hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal Yönetim
Soru Açıklaması
14.
Denetim kanıtının miktarının ölçüsü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kanıtın yeterliliği
Soru Açıklaması
15.
Finansal tabloların denetçi tarafından denetlenmesinde temel amaç nedir?
Doğru Cevap: "E" finansal tabloların işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını finansal raporlama standartlarına uygun şekilde, gerçeğe uygun yansıtıp yansıtmadığının ortaya konulması
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi belge ve kayıtların iç kontroller açısından taşıması gereken genel niteliksel özelliklerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Hatayı maksimize eden nitelikte olması
Soru Açıklaması

İşlemle ilgili veri, çevrim içi olarak bilgisayara girildiğinde girdi ekranının veri girişini kolaylaştıran ve hatayı minimize eden nitelikte olması önemlidir.

17.

Risk kavramı açısından aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olamaz?

 

Doğru Cevap: "A" Kontrol riskini denetçi yaratır
Soru Açıklaması

Risk kavramı açısından, kontrol riskini denetçi yapar ifadesi yanılış bir ifadedir.

18.

Yeminli Mali Müşavirlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.
 • Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik yetkisi bulunmaktadır.
 • Yeminli Mali Müşavirler mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi görevlerini üstlenmektedirler.
 • Yeminli Mali Müşavir unvanını alabilmek için ise en fazla 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak gerekir.
 • Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosu açamazlar.
 • Doğru Cevap: "D" i-ii-iii-v
  Soru Açıklaması

  Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.  Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik yetkisi bulunmaktadır.  Yeminli Mali Müşavirler mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi görevlerini üstlenmektedirler.  Yeminli Mali Müşavir unvanını alabilmek için ise en fazla değil en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak gerekir.  Dolayısıyla yalnızca IV. ifade yanlıştır.  Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosu açamazlar.  Buna göre doğru cevap D'dir.

  19.

  Önemliliğin rakamlarla ifade edilmesiyle denetçi aşağıdakilerden hangisini daha iyi yapar.?

  Doğru Cevap: "B" denetim testlerinin sonuçlarını daha iyi değerlendirebilir
  Soru Açıklaması

  Önemliliğin rakamlarla ifade edilmesiyle denetçi, denetimin kapsamını daha iyi planlayabilir ve denetim testlerinin sonuçlarını daha iyi değerlendirebilir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin sağladığı güvence hizmetlerine bir örnek değildir?
  Doğru Cevap: "A" Özdenetim
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler