• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 19

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 19
1.

Aşağıdakilerden hangisi Denetim ekibinden beklenen yetenek ve yeterlilikler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Denetim kuruluşunun ücret politika ve yöntemlerine uymak.
Soru Açıklaması
2.

Denetçinin uzman bir denetçinin yanında gerekli bir süre çalışarak deneyim kazanmasının önemli bir koşul olduğunu vurgulayan standart aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mesleki eğitim ve uzmanlık
Soru Açıklaması

Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı, denetçinin yeterli teknik bilgiye ve deneyime sahip olmasını öngörmektedir. Özellikle işletme, muhasebe, finans, iktisat, istatistik, bilgi işlem, vergi, ticaret yasaları gibi konularda ilgili fakültelerde eğitim görmek gerekmektedir. Öte yandan uzman bir denetçinin yanında gerekli bir süre çalışarak deneyim kazanılması önemli bir koşuldur. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de denetçiler, fakülte mezunu olmanın yanı sıra staj, mesleğe giriş sınavları gibi evrelerden geçmek durumundadır. Bu bağlamda doğru cevap E'dir.

3.
Uluslararası İç denetçiler Enstitüsü'nün yayımlamış olduğu Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesinin bilinen diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kırmızı kitap
Soru Açıklaması
4.
Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesi olan hangi ilke kurumsal yönetimle ilgili temel ilkedir?
Doğru Cevap: "A" Adillik
Soru Açıklaması

Adillik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir. Doğru cevap A'dır.

5.

Çalışma kağıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • İncelenmekte olan alan hakkında elde edilen kanıtların belgelerini sağlamalıdır.
 • Denetim raporunda yer alan bulgular ve öneriler için güvenilir destek sağlamalıdır
 • Denetim sürecinin tek düzenliliğini ortadan kaldırmalıdır
 • Performansın gözden geçirilmesi için bir araç sağlamalıdır
 • Doğru Cevap: "C" I-II-IV
  Soru Açıklaması

  İncelenmekte olan alan hakkında elde edilen kanıtların belgelerini sağlamalıdır.  Denetim raporunda yer alan bulgular ve öneriler için güvenilir destek sağlamalıdır.  Denetim sürecinin tek düzenliliğini sağlamalıdır.  Performansın gözden geçirilmesi için bir araç sağlamalıdır.  Yalnızca 3. ifade yanlıştır.

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" risk değerlendirme yöntemi
  Soru Açıklaması
  a
  7.
 • Planlama Aşaması
 • Denetim Aşaması
 • Denetimin Tamamlanma Aşaması
 • Denetçi yukarıdaki hangi aşamalarda önemliliği dikkate almalıdır?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Verilen tüm aşamalarda denetçi önemliliği dikkate almalıdır.

  8.
  Kanıtın güvenilirliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  Doğru Cevap: "A" İç kaynaklardan elde edilen kanıt, dış kaynaklardan elde edilen kanıttan daha güvenilirdir. 
  Soru Açıklaması
  9.

  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği aşağıdakilerden hangisinin üyesidir?

  Doğru Cevap: "C" Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
  Soru Açıklaması

  Türkiye’de muhasebecilik mesleği yukarıdaki meslek unvanlarına uygun olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları ve Yeminli Mali Müşavir Odaları olmak üzere örgütlenmiştir. Bu odaların bağlı olduğu üst örgütlenme ise “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)’dir.” TÜRMOB, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC’ın üyesidir.

  10.
  Bir denetim şirketine bağlı olarak veya kendi başına denetim hizmeti veren denetçi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Bağımsız Denetçi
  Soru Açıklaması
  logo
  Denetim
  Ara Sınav - Deneme 19
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi bir denetçinin denetimin çeşitli aşamalarında önemliliği dikkate aldığı aşamalar arasında yer almaz?

   

  Doğru Cevap: "D" Yanıltıcı beyan ve riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  Soru Açıklaması

  Bir denetçinin aşamalar; denetimin çeşitli aşamalarında önemliliği dikkate aldığı aşamalar; planlama aşaması, denetim aşaması ve denetimin tamamlanması aşamasıdır.

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Rakiplerin standardı
  Soru Açıklaması

  Denetçinin raporunu hazırlarken göz önünde tutması gereken dört standart bulunmaktadır:

  1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı, 2. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık(değişmezlik) standardı, 3. Açıklama standardı, 4. Görüş bildirme standardı.

  13.
  Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının raporlama standartları kategorisinde yer alan standartlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Kanıt Toplama Standardı
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler