• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 18
1.

I Müşteriyle olan ilişkinin ve bağımsız denetim çalışmasının devamına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,II Bağımsızlığı da içeren etik gerekliliklere uyumun ölçülüp değerlendirilmesi,III Denetim çalışmasının koşullarında müşteriyle mutabakata varılması,

IV Tözel testlerin ve uygunluk testlerinin alanının belirlenmesi.

Uluslararası denetim standartlarına göre, denetçinin bağımsız denetim çalışmasının başlangıcında yapması gerekeni/gerekenleri belirten aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması

I-II-III

2.
Tanıma göre, Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir. Burada kanıt toplamanın temel ilkesi sizce aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kanıtların nesnel biçimde toplanması
Soru Açıklaması

Kanıtların nesnel biçimde toplanması

3.
Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının Raporlama Standartları kategorisinde yer alan standartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bağımsızlık Standardı
Soru Açıklaması
4.
Sermaye Piyasası Kurulu denetim standartlarına göre, bir denetim ekibi en az kaç kişiden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetişim İlkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dürüstlük
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası denetim standartlar›na göre bir denetim işinde görevlendirilecek denetim ekibinden beklenen yetenek ve yeterliliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Müşterinin faaliyette bulunduğu sektörde iş tecrübesine sahibi olmak
Soru Açıklaması
Müşterinin faaliyette bulunduğu sektörde iş tecrübesine sahibi olmak
7.

Kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan denetim türüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İç denetim
Soru Açıklaması

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

8.

Bir denetçinin önemlilik uygulamasında öncelikle ilk belirlemesi gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

 

Doğru Cevap: "E" Önemlilik eşiği
Soru Açıklaması

Bir denetçinin önemlilik uygulamasında ilk tesbit etmesi gereken unsur önemlilik beşiğidir

9.

Aşağıda belirtilen kavramlardan hangisi işletme yönetimin finansal tablolarla ilgili olarak ileri sürdüğü savlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Açıklama
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilen ifadeler yönetimin finansal tablolarla ilgili olarak ileri sürdüğü savlardır. E seçeneğinde belirtilen ifade bu kapsamda değildir. Sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğidir.

10.

Bir kurumun; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtların nesnel bir şekilde incelenmesi nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" Güvence hizmeti
Soru Açıklaması

Güvence hizmeti

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 18
11.

Denetçinin yordamlarının finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkaramayacak olması riski ne riskidir?

 

Doğru Cevap: "A" Bulma riski
Soru Açıklaması

Verilen tanım bulma riskinin tanımıdır. 

12.
Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlı şekilde yürütülmesinin temel nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek
Soru Açıklaması
Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek
13.
Denetçinin niteliğini belirleyen standartlardır. Denetçinin kişiliğini, mesleki sorumluluğunu ve mesleki niteliklerini ele alan bu standartlar; denetim sürecinde denetçinin önemini de ortaya koyan standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Genel standartlar
Soru Açıklaması
Genel standartlar
14.
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetim sonuçları çerçevesinde alınması gereken tedbirleri uygulamak
Soru Açıklaması
15.
Sermaye Piyasası Kurulu denetim standartlarına göre, bir denetim ekibi en az kaç kişiden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki çalışma kağıtlarından hangisi sürekli dosyada saklanır?

Doğru Cevap: "A" Şirketin geçmişine, ürünlerine ve pazarlarına ilişkin bilgiler
Soru Açıklaması

Şirketin geçmişine, ürünlerine ve pazarlarına ilişkin bilgiler sürekli dosyada saklanır. Diğer şıklarda sayılan işlemlere ilişkin bilgiler ise cari dosyada saklanır. Sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanununca bağımsız denetim sözleşmesinin barındırması gereken unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" denetim sonuç raporu
Soru Açıklaması
18.
Finansal tablo denetiminde, denetçinin denetimi gerçekleştirirken göz önünde bulunduracağı ölçütleri oluşturan temel öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
Soru Açıklaması
19.

“Bağımsızlık ve objektiflik” nitelik standartlarından hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" 1100
Soru Açıklaması

1100 – Bağımsızlık ve objektiflik olarak belirlenmişti

20.

Aşağıdakilerden hangisi önemliliğin hesap kalanları ve işlem sınıflarına dağıtılmasındaki yaklaşımlardan biri değildir? 

 

Doğru Cevap: "D" Performans yaklaşımı
Soru Açıklaması

Performans yaklaşımı önemliliğin hesap kalanları ve işlem sınıflarına dağıtılmasındaki yaklaşımlardan biri değildir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler