• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 14
1.
I. Kontrol belgelerinin tespiti, II. Kurum çalışanlarıyla görüşme, III. Kontrol süreçlerini yürütenlerin gözlemlenmesi. Yukarıdakilerden hangileri iç kontrollerin işleyişi ile ilgili bilgi toplarken uygulanan tekniklerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Verilen tüm maddeler bilgi toplamada uygulanan tekniklerdendir

2.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalardan değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Rekabet gücünün azaltılması
Soru Açıklaması

Kurumsal risk yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalar; sürdürülebilir kârlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir

3.

Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

 

Doğru Cevap: "A" İç denetçi
Soru Açıklaması

Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı iç denetçiler tarafından belirlenir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin evrelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması
Soru Açıklaması
Ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması
5.
1-Dış denetçi2-İç denetçi3-Devlet denetçileriYukarıdaki denetçi türlerinden hangisi ya da hangilerinin istihdam edildiği firmada denetim faaliyeti yürütmesi mümkündür?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Güvence hizmetlerinin genelde kaç tarafı vardır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
7.
Denetçinin gerçekte önemli yanlışlıkların varlığı nedeni ile yanıltıcı şekilde beyan edilmiş finansal tabloların gerçek ve dürüst bir görünüme sahip olduğu şeklinde görüş ifade etmesi riskine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Denetim riski
Soru Açıklaması

Denetçinin gerçekte önemli yanlışlıkların varlığı nedeni ile yanıltıcı şekilde beyan edilmiş finansal tabloların gerçek ve dürüst bir görünüme sahip olduğu şeklinde görüş ifade etmesi riski denetim riskidir. Doğru yanıt B'dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Denetçinin yönetimin savlarına karşı oluşturduğu denetim amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Vergi Ödemeleri
Soru Açıklaması

Denetçinin yönetimin savlarına karşı oluşturduğu denetim amaçları şu şekilde sınıflandırılabilinir:

Gerçeklik

Tamlık

Zamanlılık

Sahiplik

Kayıtlarla doğruluk

Değerleme

Sınıflandırma

Açıklama

9.
Çalışma kâğıtları türlerinden sürekli dosyaların cari dosyalardan farkı nedir?
Doğru Cevap: "A" Birden fazla dönemlerde yararlanılabilen ve kullanılabilen, işletmenin genel durumunu gösteren dosyalardır.
Soru Açıklaması
Sürekli dosya; işletmenin sonraki yıllarda yapılacak denetimlerinde kullanabilecek çalışma kâğıtlarının yer aldığı dosyadır. Bu dosya yıldan yıla kullanılabilen hazır bilgi kaynağıdır. Bu özelliği de sürekli dosyayı cari dosyadan ayırır. Cari dosya; cari yılda yapılan denetim işi ile ilgili veri ve bilgilerin yer aldığı dosyadır. Yıllık çalışma dosyası da denilen bu dosyada yer alan çalışma kağıtları genellikle sonraki yıllarda kullanılmamaktadır.Bu yüzden doğru seçenek A seçeneğidir.
10.

Zorunlu Rehber, iç denetimin mesleki uygulaması için zorunlu rehberde ortaya konan kurallarla uyum, gereklidir ve elzemdir. Zorunlu rehber, titiz bir çalışma süreci sonucunda geliştirilmiş olup bu sürece ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınması da dahildir. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)’un belirlediği üç zorunlu unsurdan biridir?

 

Doğru Cevap: "B" Etik kuralları
Soru Açıklaması

Etik kuralları, UMUÇ’un üç zorunlu unsurundan biridir. A, B ve D seçeneklerindeki unsurlar, UMUÇ’un kuvvetle tavsiye edilen unsurlarıdır. E şıkkı ise çeldirici olarak verilmiştir

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 14
11.
1-Bilanço2-Gelir tablosu3-Nakit akım tablosu4-Öz kaynaklarda değişim tablosuMuhasebe sürecinde işletme ile ilgili finansal nitelikli işlemlerin tanımlanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve bunların özetlenmesi; muhasebenin birinci işlevini oluşturmaktadır. Bu sürecin sonunda elde edilen çıktılar yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
Doğru Cevap: "D" 1-2-3-4
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki kanıt türlerinden hangisinin güvenilirliği diğerlerine göre daha düşüktür?
Doğru Cevap: "E" Gözlem
Soru Açıklaması
13.
“Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtların nesnel bir şekilde incelenmesi” şeklinde tanımlanan iç denetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvence Hizmetleri
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi nitelik standartları arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "E" Planlama
Soru Açıklaması

Planlama nitelik standartları arasında yer almaz.

15.
Temel Denetim Kavramları Kurulu (AAA) raporundaki denetim tanımına göre denetim sonuçlarının ilgili kullanıcılara iletilmesi gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi denetim sonuçlarının iletilmesi gereken, denetim raporu ile ilgili taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Müşteriler
Soru Açıklaması
Temel Denetim Kavramları Kurulu (AAA) raporundaki denetim tanımında yer alan çok önemli bir belirtme de sonuçların ilgili kullanıcılara iletilmesidir. Belirli bir finansal dönemin sonuçlarını içeren finansal raporlara ilişkin denetçi görüşü, sonuçta, ilgili kullanıcılar için rapora dönüştürülmüştür ve kullanıcıların değerlemesine sunulmayacak olan bir denetimin anlamı da yoktur. Denetim raporuyla ilgili tarafların her biri için denetim raporu farklı bir anlam taşıyabilir. İletişim türü, denetimin amacına ve türüne göre çok farklı biçimlerde olabilir. Finansal tabloların denetiminde, denetçinin bulgularına göre çok spesifik türde raporların iletilmesi mümkündür. Denetim raporuyla ilgili taraflar şunlar olabilir: - Ortaklar - Kredi kurumları - Çalışanlar - Tedarikçiler - Devlet organları - Borsa - Diğer gruplar
16.

Kabul edilebilir yanlışlık toplamının ilk önemlilik düzeyinin üstünde olması aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur?

Doğru Cevap: "D" etkin bir denetimin yapılmasına
Soru Açıklaması

Kabul edilebilir yanlışlık toplamının ilk önemlilik düzeyinin üstünde olması, etkin bir denetimin yapılmasına yardımcı olur.

17.

Eğer risk yargısı yüksek olacaksa denetçi, tüm finansal tablo önemliliğinin yüzde kaçını kullanabilir?

Doğru Cevap: "E" 1/6
Soru Açıklaması

Örneğin bu alan ilk önemlilik belirlemesinin 1/2’si, 1/3’ü veya 1/6’s› olabilir. Eğer risk yargısı yüksek olacaksa denetçi, tüm finansal tablo önemliliğinin 1/6’sını kullanabilir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi Kanunu'yla iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Mali işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarını yapmak
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğinde verilmiştir.

19.

İç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirme yapılmasında, iç denetimin incelenmesi gereken ve olması beklenen özellikleri ilgili aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

 • İç denetimin teknik bakımdan yeterli, eğitimli ve uzman kişiler tarafından yapılması.
 • İç denetimin işlevinin kapsamı bakımından işletme yönetiminin iç denetimin önerilerini dikkate alması.
 • İç denetim, çalışmalarını işletmenin en üst yönetim kademeye değil ona bağlı bir alt kademeye rapor etmesi.
 • İç denetimin planlama, denetleme, gözden geçirme ve belgeleme faaliyetlerinin uygun olarak gerçekleştirmesi.
 • Doğru Cevap: "B" i-ii-iv
  Soru Açıklaması

  İç denetimin teknik bakımdan yeterli, eğitimli ve uzman kişiler tarafından yapılması.  İç denetimin işlevinin kapsamı bakımından işletme yönetiminin iç denetimin önerilerini dikkate alması.  İç denetim, çalışmalarını işletmenin doğrudan üst yönetime rapor etmesi.  İç denetimin planlama, denetleme, gözden geçirme ve belgeleme faaliyetlerinin uygun olarak gerçekleştirmesi.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi denetim riski modelidir?

  Doğru Cevap: "A" Denetim riski = Doğal risk x Kontrol riski x Bulma riski
  Soru Açıklaması

  Denetim riski = Doğal risk x Kontrol riski x Bulma riski

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler