• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 13
1.
Denetçinin gerçekte önemli yanlışlıkların varlığı nedeni ile yanıltıcı şekilde beyan edilmiş finansal tabloların gerçek ve dürüst bir görünüme sahip olduğu şeklinde görüş ifade etmesi riskine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Denetim Riski
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi belli başlı kontrol eylemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" yapılan işlerin aynı kişiler tarafından kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetlerinin temel işlevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Güvence
Soru Açıklaması
4.
İç denetim faaliyetleri, aşağıdaki faaliyetlerden hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "A" Müşteri portföyünün gözden geçirilmesi
Soru Açıklaması

Genelde iç denetim faaliyetleri, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya birkaçını kapsar:

• Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi

• Finansal bilgiler ile faaliyet bilgilerinin incelenmesi

• İşletmenin, finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil olmak üzere, faaliyetlerininetkinliği ve yeterliliğinin gözden geçirilmesi

• Kanunlar, diğer yasal gereklilikler ve düzenlemeler ile işletme yönetimi politikaları,kuralları ve diğer iç gerekliliklere uyumun gözden geçirilmesi.

5.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve değerlendirilmesinde iç denetimin esas alınan özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal süreç ve faaliyetler
Soru Açıklaması
6.
Denetimde önemlilik kavramı aşağıdakilerden hangisi için temel bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal bilginin sunumu Finansal bilginin raporlanması 
Soru Açıklaması

Önemlilik kavramı; finansal bilginin tanınması, toplanması, sınıflanması ve sunumu için temel bir kavramdır. Doğru yanıt E'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Finansal tabloların düzenlenmesi
Soru Açıklaması

Finansal tabloların düzenlenmesi denetim sürecinin aşamalarından birisi değildir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi, elle ya da otomasyona dayalı olarak yapılan kontrol testi yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kontrollerin ilgili olduğu faaliyetin gözlemlenmesi
Soru Açıklaması
Kontrollerin ilgili olduğu faaliyetin gözlemlenmesi
9.

Bir finansal tabloda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyebilecek tarzda yanlışlık içermesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?

 

Doğru Cevap: "E" Önemlilik
Soru Açıklaması

Bir finansal tabloda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının karalarını etkileyecek ölçüde yanlış olması önemlilik kavramı ile açıklanır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin tarafları arasında yer alır?

 

Doğru Cevap: "E" Süreç sahibi
Soru Açıklaması

Süreç sahibi güvence hizmetlerinin tarafları arasında yer almaktadır

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 13
11.
 • I- Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek,
 • II- Denetim maliyetlerini makul bir seviyede tutabilmek,
 • III- Müşteriyle sorun yaratacak yanlış anlamaları önlemek.
 •  

  Yukarıdakilerden hangileri denetimin planlı olarak yapılmasının faydalarındandır?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Planlı denetimin sayısız faydası olmakla birlikte verilen her iç maddede en temel faydalarıdı

  12.
  İşletme yönetimi, işletmenin kasasında 4.000 TL’den fazla nakit bulundurulmaması konusunda bir kural koymuştur. Denetçinin, kasadan sorumlu personelin bu kurala uyup uymadığını tespit edebilmek için gerçekleştirmesi gereken denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Uygunluk Denetimi
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iç denetim faaliyetinin işletmelerde başlatılması için tercih edilen yaklaşımlar arasında yer alır? 1- İşletme içinde iç denetim birimi kurularak veya iç denetçi istihdam edilerek iç denetim faaliyetinin başlatılması (iç kaynak kullanılması) 2- İşletme dışı profesyonel bir kurumdan iç denetim hizmeti alınması (dış kaynak kullanılması), 3-İşletme içi ve dışı kaynakların birlikte kullanılması (ek kaynak kullanılmalıdır.
  Doğru Cevap: "A" 1, 2, 3
  Soru Açıklaması
  Verilenlerin tümü iç denetim faaliyetinin işletmelerde başlatılması için tercih edilen yaklaşımlar arasında yer alır.
  14.

  Aşağıdakilerden  hangi faktör   denetçinin belirli bir kalemin veya işlemin önemli olup olmadığını  yargılaması için önemlidir?

  Doğru Cevap: "A" Önemlilik
  Soru Açıklaması

  Önemlilik, aynı zamanda denetçinin belirli bir kalemin veya işlemin önemli olup olmadığını  yargılaması için önemli bir faktördür.

  15.

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi iç denetim faaliyetlerinin kapsamından birisi değildir?

  Doğru Cevap: "A" Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin kurulması
  Soru Açıklaması

  Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin kurulması iç denetim faaliyetleri kapsamında değildir. Sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğidir.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi denetimin tanımında yer alan ana unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Denetçinin taşıması gereken özellikler
  Soru Açıklaması
  17.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi planlama aşamasında önemliliğin dikkate alınması hususunda doğru değildir?

  Doğru Cevap: "C" Risk değerlendirme yordamlarının yapısı, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesinde payı yoktur.
  Soru Açıklaması

  Denetçinin planlama aşamasındaki bu önemlilik yargısı; Risk değerlendirme yordamlarının yapısı, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesi. Yanıltıcı beyan riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. İlave denetim yordamlarının yapısı, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesi için bir temel oluşturur.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi, Yeminli Mali Müşavirlerin yapması yasak olan işlerden biridir?

  Doğru Cevap: "D" İşletmelerin defterlerini tutmak
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin defterlerini tutmak

  19.

  Önemlilik eşiğinin belirlenmesinde “ilk önemlilik” belirlenir. Bu belirlemeye yönelik aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

   

  Doğru Cevap: "E" İlk önemlilik yargısının amacı; denetçiye denetimin süresi hakkında yol göstermektir
  Soru Açıklaması

  İlk önemlilik yargısının amaçları içerisinde, denetçiye denetimin süresi hakkında yol göstermek yoktur

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi UMUÇ - Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi'nin kuvvetle tavsiye edilen unsurlarındandır?
  Doğru Cevap: "A" Pozisyon raporları
  Soru Açıklaması

  UMUÇ’un kuvvetle tavsiye edilen unsurları pozisyon raporları, uygulama önerileri ve uygulama rehberleridir. Doğru cevap A'dır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok