Davranış Bilimleri 1

Davranış Bilimleri 1

 Ünite 1 : Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi
 Ünite 2 : Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar
 Ünite 3 : Kültür ve Kültürel Değişme
 Ünite 4 : Aile ve Toplumsal Gruplar
 Ünite 5 : Küreselleşme ve Ekonomi Kurumu
 Ünite 6 : Toplumsal Eşitsizlik ve Tabakalaşma
 Ünite 7 : Toplumsal Değişme Sürecinde Kentleşme ve Nüfus
 Ünite 8 : Suç ve Sapkın Davranışlar

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.