Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

 Ünite 1 : Yeniden Yapılanma Dönemi
 Ünite 2 : Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi)
 Ünite 3 : Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar
 Ünite 4 : Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları
 Ünite 5 : 1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler
 Ünite 6 : Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi
 Ünite 7 : Atatürk’ten Sonra Türkiye
 Ünite 8 : 1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.