Ünite 4: Alan Seçimi ve Onarma Araçları

Seçme İşlemi ve Seçim Araçları Hakkında

Resimler üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle işlem yapılacak alanı seçebilmek gerekmektedir.

Bir resimdeki bir alanı seçmek ve işlem yapmak iki aşamalıdır.

Öncelikle seçim araçlarından biriyle düzenlenmek istenen alan seçilmelidir.

Daha sonra seçilmiş alan üzerindeki bölgeye istenen işlem uygulanmalıdır.

Temelde üç farklı seçim türü vardır:

 • Geometrik Seçimler: Bir resimdeki dikdörtgen bir alanı seçmek için “Rectengular Marquee”, bu aracın arkasına gizlenmiş olan “Elliptical Marquee”, “Single Row Marquee” ve “Single Column Marquee” araçlarıyla ise sırasıyla yuvarlak, bir piksel yüksekliğinde bir satır ve bir piksel genişliğinde bir sütun seçmek için kullanılır.
 • Serbest Seçimler: “Lasso” aracı, fare yardımı ile bir alan üzerinde sürüklenerek seçim yapılmasını sağlamaktadır. “Polygonal Lasso” tıklanan noktalar arasına düz çizgilerle oluşturulan köşeli alanı seçmek için, “Magnetic Lasso” aracı da seçilecek alandaki kontrastlıklardan faydalanılarak kullanışlı bir araç olmaktadır.
 • Renk Tabanlı Seçimler: “Magic Wand” aracı belli bir renk benzerliği taşıyan alanları hızlı bir şekilde seçmede kullanılır. (Sayfa 66, Şekil 4.1)

Magic Wand (Sihirli Değnek) Aracıyla Seçim Yapmak

Sihirli değnek aracıyla, resimdeki belirli bir noktaya tıklanarak o bölgedeki yakın renkli piksel grubunun seçilmesi sağlanabilir. Birden fazla dokunuşla seçilen alana eklemeler yapılabilir. (Sayfa 67, Şekil 4.4)

Seçili Bir Alanı Taşımak

Seçilmiş bir alan taşınmak istenirse, Move(Taşıma) aracı seçilmelidir.

Sadece Seçili Alanı Taşımak

Seçim yapıldıktan sonra, araç kutusunda hala seçim aracı seçiliyken imleci seçim alanının içine sürükleyerek seçim aracının seçilmiş alanı taşıma aracına dönüşmesi sağlanır. (Sayfa 68, Şekil 4.5)

Seçimi Taşımak ve Aynı Anda Çoğaltmak

Seçili alan taşınırken kopyalanacak olan alan seçildikten sonra, fare tıklanmadan önce seçim tuşuyla birlikte komut tuşuna da basılarak imlecin çift oka dönüşmesi sağlanır. Bu işlem aynı katmanda çoğaltma sağlar. (Sayfa 69, Şekil 4.6)

Seçili Alandan Çıkmak

Seçim alanından çıkabilmek için Ctrl+D tuşlarına basmak ya da farklı seçime başlamak için seçim araçlarından herhangi biriyle resim alanının herhangi bir yerine tıklamak gerekir.

Seçim Araçlarını Birlikte Kullanmak ve Alan Eklemek-Çıkarmak

Herhangi bir seçim alanıyla bir bölge seçildikten sonra, shift tuşuna basılarak diğer seçim aracı seçilir.

Tam tersine alan eksiltmek için ise Alt tuşuna basılarak bölgenin çıkması sağlanabilir.

Seçimler İçin Yardımcı Fonksiyonlar

Araç seçenekleri çubuğunda seçim araçlarından herhangi biri seçildiğinde uygulamalar yapılabilmektedir.

(Sayfa 70, Şekil 4.8)

 • Araç türü
 • New Selection(Yeni seçim)
 • Add to Selection(Seçim alanı ekle)
 • Subtract from Selection(Seçim alanından çıkar)
 • Intersect with Selection(Ortak alan)
 • Feather(Kenar yumuşatma)
 • Alan Boyutları

Oval ve Dairesel Seçimlerle Çalışmak

Oval seçim aracı seçiliyken Shift tuşuna basmak, tam daire çizmeyi sağlamaktadır. Alt tuşuna basılarak tıklanan ilk noktanın merkez olması sağlanabilir. İşlemler yapılırken space bar(boşluk) tuşuna basarak çizilen elipsin sadece seçim alanının sürüklenerek sayfada taşınması sağlanabilir.

Merkez Noktayı Kullanarak Seçmek

Geometrik seçim aracı seçildikten sonra klavyede Alt tuşuna basılarak imlecin tıklandığı yerin çizilecek alanın merkezi olması sağlanabilir.

Seçimi Bir Klavye Kısayolu Kullanarak Taşımak

Araç kutusunda Move(Taşıma aracı) seçilmiş olmasa bile, Command(Komut) tuşuna basılarak imlecin taşıma aracına dönüşmesi sağlanabilir.

Seçimi Ok Tuşlarını Kullanarak Taşımak

Alan seçiliyken ok tuşuna basılırsa, seçili alan tıklanmış olan ok yönünde bir piksel ilerler. Aynı işlem Shift tuşuna basılarak yapılırsa beş piksellik ilerleme olur.

Bir Seçim Alanının Kenarlarını Yumuşatmak

Bir seçim alanının sert keskin kenarları Anti-alias ve Feather kullanılarak yumuşatılabilir.

 • Feather (Kenar yumuşatma
 • Anti-alias (Düzgünleştirme)

(Sayfa 72, Şekil 4.11, Şekil 4.12)

Seçim Menüsüne Genel Bakış

Bu menüyü kullanarak seçim temelli birçok işlem kolayca yapılabilir. (Sayfa 73, Şekil 4.13, Şekil 4.14)

Color Range (Renk Seçim) Özelliğini Kullanma

Color Range daha önce araç kutusundan bilinen Magic Wand aracının çok daha kontrol edilebilen bir versiyonu gibidir. (Sayfa 74, Şekil 4.15)

Seçili Alanı Kaydetmek

Seçili bir alana daha sonra tekrar ulaşmak için alan seçiliyken Select>Save Selection seçeneğiyle kayıt edilmelidir. (Sayfa 74, Şekil 4.16)

Bir Bölgeyi Silmek

Seçilecek bölge seçili duruma getirildikten sonra klavyeden silme tuşu ile, Araç kutusunda bulunan Eraser tuşu ile, Silme işlemleri yapılabilir.

Bir Resmi Kırpmak

Resmin kullanılması gereken bölümü seçildikten sonra Image>Crop seçilmelidir.

Araç kutusunda Crop Tool seçilerek te istenen işlem yapılabilir. (Sayfa 75, Şekil 4.17)

Rötuşlama ve Onarmaya Başlamadan Önce

En iyi rötuşlama ve onarma çalışması üzerinde düzeltme yapıldığı belli olmayandır.

Photoshop bir resmin rötuşlanması, onarılması ve yeniden düzenlenmesi için detaylı seçeneklere sahip bir programdır.

Bir resim alanı üzerinde çalışmaya başlamadan önce, yeniden yapılandırmanın anlamlı olabilmesi için bazı ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

Resmin Kopyası Üzerinde Çalışmak

Belge programda açıldıktan sonra Save As yöntemiyle yeniden isimlendirerek kaydetmek gerekmektedir.

Böylece olası karar değişikliklerinde dosyanın önceki haline dönmek kolay olacaktır.

Çözünürlük ve Resim Boyutu

Çözünürlük bir resmi oluşturan karelerin, piksellerin boyutlarına göre değerlenir.

72 dpi (dot per inch) bir resmin, bir inç karelik alana düşen kare sayısı 72 tanedir.

(Sayfa 77, Şekil 4.19)

Resim Alanını Belirlemek, Düzenlemek ve Dönüştürmek

Bu tür değişiklikler Edit menüsünde altında, Transform seçeneğiyle yapılmaktadır. Bu seçenekler;

 • Serbest Dönüşüm (Free Transform)
 • Dönüşüm (Transform)

Ton ve Renk Düzenlemelerine Giriş

Ton ve renk düzenlemeleriyle ilgili bütün düzenlemeler ve değiştirmeler Image>Mode>Adjustments seçenekleriyle yönetilebilir.

 • Resim alanı kontrol seçenekleri
 • Resim alanı renk kontrol seçenekleri
 • Resim alanı ton dönüşüm seçenekleri
 • Resim alanı renk ve ton kıyaslama penceresi

bulunmaktadır. (Sayfa 80, Şekil 4.22)

Renk Modu

Ekran dosyaları için RGB, basılacak dosyalar için ise CMYK renk modu olmalıdır. (Sayfa 80, Şekil 4.23)

Ton Aralığını Ayarlamak

Image>Adjustments>Levels seçeneğiyle bu araca ulaşılabilir. (Sayfa 81, Şekil 4.24)

Renk Dengesizliğini Gidermek

Renk uyuşmazlığı sorununu en aza indirebilmek için ekran kalibrasyonu denen ve uzman kişilerce yapılan işlemin ekrana yapılması gerekmektedir.

Image>Adjustments>Color Balance seçeneğiyle renk dengeleri ile oynanabilir. (Sayfa 82, Şekil 4.25, 4.26)

Gri ve Tek Tonlu Resim Uygulamaları

Image>Mode>Grayscale seçeneği resmi gri tonlara dönüştürür.

Bu işlemden sonra Bitmap(Tire) tek renk tonlarına dönüştürmenin de yolu açılmış olmaktadır. (Sayfa 83, Şekil 4.27)

Bir Resimdeki Renkleri Değiştirmek

Image>Adjustments seçeneğiyle renk ile ilgili değişim araçlarına ulaşılabilir. (Sayfa 84, Şekil 4.28)

Rötuşlama ve Onarma Araçları

Resim alanında var olan sağlıklı dokular hasarlı bölgelere taşınarak onarma gerçekleştirilmektedir.

Farklı resimler arasında bir doku taşınıyorsa, iki resmin çözünürlük ve renk seçeneklerinin aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Rötuşlama ve Onarma Yaparken Yeni Katman Üzerinde Çalışmak

Resim alanının bir kopyası oluşturulduktan sonra gereken işlemleri yapmak, sonraki aşamalarda oluşturulan değişiklikleri fark etmek adına önem taşımaktadır.

Clone Stamp (Kopya Mühürü) Aracını Kullanmak

Araç seçildikten sonra Alt tuşuna basılarak taşınacak alan belirlenir.

İkinci tıklama Alt tuşuna basılmaksızın onarılacak bölgeye tıklanarak gerçekleştirilebilir. (Sayfa 85, Şekil 4.29)

Doku Mühürü (Pattern Stamp) Aracını Kullanmak

Doku mühürü daha önceden doku olarak tanımlanmış hazır dokuları taşımak, uygulamak için kullanılan bir araçtır. (Sayfa 85, Şekil 4.30)

Healing Brush Tool (Onarım Fırçası) Aracını Kullanmak

Alt tuşu ile belirlenen alanı temel alarak tıklanan ikinci noktadaki yer ile pikselleri karıştırarak onarım yapan bir araçtır. (Sayfa 86, Şekil 4.31)

Patch (Yama) Aracını Kullanmak

Onarılmak istenen bölge kement aracıyla seçiliyormuş gibi seçim alanına dönüştürülür.

Benzemesi istenen bölgeye bu alan sürüklenerek bırakılır. (Sayfa 86, Şekil 4.32)

Onarma ve Rötuşlama Araçlarında Fırça Paletinin Kullanımı

Onarma ve rötuşlama işlemi yapılırken fırça paletindeki uçlardan yararlanılmaktadır. (Sayfa 87, Şekil 4.33)

History (Yapılmış İşlemler) Paleti

Yapılan değişikliklerden kısmen vazgeçip düzeltmeye başka bir yerden devam etmek istendiğinde;

Undo seçeneği ile bir defalık geri alma işlemi,

History paleti ile birden fazla geri alma işlemi uygulanabilir.

Snapshots (Anlık Görüntüler)

Yapılan düzeltme aşamasının yapılmış işlemler paletinden silinmesini engellemek için istenilen aşamanın bulunduğu seviyede Snapshots oluşturulmalıdır. (Sayfa 88, Şekil 4.34)